دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

میرزا محمد علی مدرس صاحب کتاب ریحانۀ الادب درباره ی زندگی و سرگذشت و خلق و خوی نشاط چنین آورده است:  ” نشاط اصفهانی میرزا عبدالوهاب موسوی انتساب معتمد الدوله، از فضلای عرفای عهد فتحعلی شاه قاجار می باشد که دارای کمال عزت و اعتبار بود و در امورات کلی تصرفات می کرد. در وفور کمالات ممتاز، در هر دو خط نستعلیق و شکسته استاد، در فنون عربیه و ادبیه و حکمت عقلی و ریاضی و طبیعی متبحر، در نظم و نثر عربی و فارسی و ترکی قادر و متمهر، کتاب گنجینه نام او مشهور و مطالب مرغوب و خطب و مکاتیب فصاحت اسلوب مشتمل می باشد. با وجود فقر بسیار صاحب همت بوده و تمامی ثروت موروثی و مکتسبی خود بذل ارباب حاجت نموده، در اندک زمانی چیزی باقی نگذاشت. وفات نشاط در سال هزار و دویست و چهل و چهارم هجرت واقع شد و منصّف قاجار در تاریخ آن گفته است:  “از قلب جهان نشاط رفته … ” (مدرس تبریزی، 1352 :175 )

 

پیروی نشاط از استادان قدیم و شاعران پیش ازخود

نشاط اگر چه خود از بنیانگذاران رستاخیز ادبی نیست ولی به نوبه­ی خود یکی از پیشروان این جنبش مقدّس بشمار می­رفته که با کمال پایداری به دنبال شاعران باستان همچون فرّخی و فردوسی و عنصری و انوری و معزّی و سعدی و حافظ گام برداشته و شیوه­ی دلپسند آنان را از نو آغاز کرده و اثرهای پربهایی از خود یادگار نهاده است.

نشاط در غزل سرایی بیشتر پیرو سعدی و بویژه حافظ بوده و آنچنان استادانه غزل­های این دو استاد را پاسخ گفته که راستی باز شناختن پاره­ای از غزل های او، از غزل های آن دو استاد دشوار می­نماید.

دوش آمد به بــرم می زده، خــواب آلــوده                    چهره افروخته، خوی کرده، عتاب آلوده(162)

شیشه در دست و قدح بر کف و بگشوده نظر                    لــب شــکر شــکن آن لعــل شراب آلوده

گفت ای خفته­ی آشفتــه ز انــدوه جهان                     حیــف نبود چو تــویی غمزده خواب آلوده

 

در پاسخ غزل حافظ به مطلع :

دوش رفتــم بدر میــکده خواب آلــوده                         خــرقه تــر دامــن و سجاده شـــراب آلوده(574)

یا:

غم به جایی فکند رخت که غمخواری هسـت                     ای خوش آنجا که نه یاری نه پرستاری هست(83)

در پاسخ سخن سعدی به مطلع :

مشنـو ای دوسـت که غیر از تو مرا یاری هسـت              یا شب و روز بجز فکــر تــوام کــاری هسـت(359)

بیشتر شعرهای نشاط و بلکه همه­ی آنها در نهایت سادگی و روانی است و اگر بخواهیم توصیفی از آن بکنیم باید به کوتاهی بگوییم: چون گل زیبا و معطر و چون آب درخشنده و روان و چون آیینه صاف و نمایان است. روانی و شیرینی سخن او چندان است که پاره­ای ازآنها به عنوان “پند و اندرز” برزبان همگان روان گشته و پاره­ای از پند و اندرزهای زبان همگان نیز زیور بخش سخنان دلنشین او گشته است مانند:

ما را طمعــی هست ولی زآن لــب شیرین           حلوا به کسی ده که محبت نچشیدســت(76 ).

ایــن توبـــه دگــر شــکستنــی نیســت           ایـــن عهــد دگــر گسستنــی نیسـت(98)

 

اصطلاح ها و واژه های علمی و فلسفی و نجومی در اشعار نشاط:

آگاهی از دانش­های فلسفی و حکمت الهی و منطق و نجوم سبب گردیده که تعبیر ها و اصطلاح های این دانش ها به دیوان او راه یابد.

نفــس بی آلت کنـــــــــــد ادراک نفس                         حس کجـــــــا و درک ذات پاک نفــس(254)

وآنچـــــــــــه بی آلت شود معلــوم تـو                           هســت معقــــول تو یا موهـــــــوم تو(254)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

میرزا محمد علی مدرس صاحب کتاب ریحانۀ الادب درباره ی زندگی و سرگذشت و خلق و خوی نشاط چنین آورده است:  ” نشاط اصفهانی میرزا عبدالوهاب موسوی انتساب معتمد الدوله، از فضلای عرفای عهد فتحعلی شاه قاجار می باشد که دارای کمال عزت و اعتبار بود و در امورات کلی تصرفات می کرد. در وفور کمالات ممتاز، در هر دو خط نستعلیق و شکسته استاد، در فنون عربیه و ادبیه و حکمت عقلی و ریاضی و طبیعی متبحر، در نظم و نثر عربی و فارسی و ترکی قادر و متمهر، کتاب گنجینه نام او مشهور و مطالب مرغوب و خطب و مکاتیب فصاحت اسلوب مشتمل می باشد. با وجود فقر بسیار صاحب همت بوده و تمامی ثروت موروثی و مکتسبی خود بذل ارباب حاجت نموده، در اندک زمانی چیزی باقی نگذاشت. وفات نشاط در سال هزار و دویست و چهل و چهارم هجرت واقع شد و منصّف قاجار در تاریخ آن گفته است:  “از قلب جهان نشاط رفته … ” (مدرس تبریزی، 1352 :175 )

 

پیروی نشاط از استادان قدیم و شاعران پیش ازخود

نشاط اگر چه خود از بنیانگذاران رستاخیز ادبی نیست ولی به نوبه­ی خود یکی از پیشروان این جنبش مقدّس بشمار می­رفته که با کمال پایداری به دنبال شاعران باستان همچون فرّخی و فردوسی و عنصری و انوری و معزّی و سعدی و حافظ گام برداشته و شیوه­ی دلپسند آنان را از نو آغاز کرده و اثرهای پربهایی از خود یادگار نهاده است.

نشاط در غزل سرایی بیشتر پیرو سعدی و بویژه حافظ بوده و آنچنان استادانه غزل­های این دو استاد را پاسخ گفته که راستی باز شناختن پاره­ای از غزل های او، از غزل های آن دو استاد دشوار می­نماید.

دوش آمد به بــرم می زده، خــواب آلــوده                    چهره افروخته، خوی کرده، عتاب آلوده(162)

شیشه در دست و قدح بر کف و بگشوده نظر                    لــب شــکر شــکن آن لعــل شراب آلوده

گفت ای خفته­ی آشفتــه ز انــدوه جهان                     حیــف نبود چو تــویی غمزده خواب آلوده

 

در پاسخ غزل حافظ به مطلع :

دوش رفتــم بدر میــکده خواب آلــوده                         خــرقه تــر دامــن و سجاده شـــراب آلوده(574)

یا:

غم به جایی فکند رخت که غمخواری هسـت                     ای خوش آنجا که نه یاری نه پرستاری هست(83)

در پاسخ سخن سعدی به مطلع :

مشنـو ای دوسـت که غیر از تو مرا یاری هسـت              یا شب و روز بجز فکــر تــوام کــاری هسـت(359)

بیشتر شعرهای نشاط و بلکه همه­ی آنها در نهایت سادگی و روانی است و اگر بخواهیم توصیفی از آن بکنیم باید به کوتاهی بگوییم: چون گل زیبا و معطر و چون آب درخشنده و روان و چون آیینه صاف و نمایان است. روانی و شیرینی سخن او چندان است که پاره­ای ازآنها به عنوان “پند و اندرز” برزبان همگان روان گشته و پاره­ای از پند و اندرزهای زبان همگان نیز زیور بخش سخنان دلنشین او گشته است مانند:

ما را طمعــی هست ولی زآن لــب شیرین           حلوا به کسی ده که محبت نچشیدســت(76 ).

ایــن توبـــه دگــر شــکستنــی نیســت           ایـــن عهــد دگــر گسستنــی نیسـت(98)

 

اصطلاح ها و واژه های علمی و فلسفی و نجومی در اشعار نشاط:

آگاهی از دانش­های فلسفی و حکمت الهی و منطق و نجوم سبب گردیده که تعبیر ها و اصطلاح های این دانش ها به دیوان او راه یابد.

نفــس بی آلت کنـــــــــــد ادراک نفس                         حس کجـــــــا و درک ذات پاک نفــس(254)

وآنچـــــــــــه بی آلت شود معلــوم تـو                           هســت معقــــول تو یا موهـــــــوم تو(254)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی