دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-بررسی اجزا ساختار معنادار رمان « بوف کور»

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ادبيات مدرن
ادبيات در اين دوره به تدريج به درون خويش و در خدمت ذات خود گرايش مي يابد و بازتاب درونيات انسان مي شود . ادبيات رومانتيك، از اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزده، در جهت انعكاس عواطف فردي و گره خوردگي آن با عناصر جهان بيروني به روي كار آمد. مكتب سمبوليسم، در ادامه ي اين جريان مي باشد كه با وقوع جنگ شاخه هايي از آن جدا شد كه هر يك به نوعي نمود اهميت جهان دروني نويسنده مي باشند و بي اعتباري معيارهاي ديكته شده ، از جمله كوبيسم ، اكسپرسيونيسم وهمچنين دادائيسم كه مكتب سوررئاليسم از آن تولد يافت و سپس از آن جدا شد. (سيد حسيني، 1384)
رئاليسم تا اين زمان از شكل سنتي روايت يعني شيوه ي « انفعالي » فاصله گرفته است؛ شيوه يي از روايت كه حادثه درآن اصل قرار مي گيرد وديگر عناصر داستان تحت الشعاع آن قرار مي گيرند.( طبري،1382 : 19 )رئاليسم نو، با توصيف عين واقع، بر اساس مقصود نويسنده ونگرش خاص او، وياواقعي نماياندن امورغير واقعي بر اساس ذهنيت او(رئاليسم جادويي)، به بيان ديدگاه هاي او در مورد موقعيت اجتماعي خاص يا وضعيت طبقات مختلف جامعه مي پردازد.
هدايت ، طي دوران اقامت در فرانسه، از طريق مطالعه ي كتاب، با مكاتب جديد فلسفي و روان شناسي آشنا شد وبا مطالعه ي رمان، ديدن نمايش گاه هاي هنري ورفتن به سينما وتئاتر، به لمس هنر وادبيات نو پرداخت. او در قالب جديد ادبي يعني داستان كوتاه، آموخته ها و تجربيات خويش را عرضه كرد و اولين مجموعه داستاني خود را به نام زنده به گور منتشر كرد كه از چند روان داستان و داستان هاي رئاليستي محض تشكيل شده بود. مهم ترين ويژگي اين داستان ها، واقع بيني است و توصيف حالات دروني و يا حوادث بيروني براساس نگاه دقيق نويسنده . موضوع اصلي روان داستان ها، احساس غرابت است نسبت به جامعه وامورمربوط به آن؛ شخص به هر دليلي، نسبت به جامعه ي خود احساس بيگانگي مي كند وقواعد پذيرفته- شده از سوي آن، براي او پوچ و بي معني مي آيد واين بيگانگي به شكل تمايل به مرگ ، انزوا و يا هر عمل يا سخن غريب و نامعمول چهره نشان مي دهد. مانند سخنان عجيب اسير فرانسوي كه به دليل كشش روحي نسبت به وضعيت غربت، يعني محل پيشين اسارت خود، آن را بر هر جاي ديگر حتي وطن خود ترجيح مي دهد و يا داستان آتش پرست كه در آن، تقدس آتش ، كشش روحي را در فردي بي اعتقاد برمي انگيزد براي پرستش . هم چنين نوول مادلن كه در آن سخن از كودكي ومعصوميتي است در كشوري بيگانه كه عشق را در شخصيت داستان بر مي انگيزد، و همچنين است مرگ در داستان هاي زنده به گور، آبجي خانم و داود گوژ پشت.
داستان هاي رئاليستي محض ، توصيف عين واقع مي باشد وترسيم دقايق حالات ورفتار شخصيت ها، بر اساس آگاهي نويسنده نسبت به زواياي روحي آن ها، در نتيجه، عدم دخالت نويسنده در مسير داستان و دوري از زبان روايي و به كار گيري زبان ساده وعاميانه. آثار اين مجموعه ، هم چون ديگر آثار هدايت ، از جهت صورت ومحتوا ، مطابق با الگوي فكري جامعه ي مدرن و در تضاد آشكار با شيوه ي سنتي ادبيات ايراني است. در سنت داستان- پردازي ايراني بر خلاف شيوه ي داستان پردازي اروپا ، تأكيد بر حادثه يي بيروني است و ويژگي هاي دروني وروان شناختي شخصيت ها وهم چنين ذهنيات نويسنده ، فرع بر آن محسوب مي شود. ميرصادقي ،1376و برخلاف رئاليسم نو،حضور مستقيم نويسنده برصحنه ي داستان پيداست.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 
1- اجزا ساختار معنادار رمان « بوف کور» چیست؟
2- جهان نگری مطرح در این اثر چیست؟
3- این جهان نگری مربوط به کدام طبقه ی اجتماعی است؟
4- این طبقه ی اجتماعی متاثر از کدام ساختار اجتماعی است؟
5- انعکاس این طبقه ی اجتماعی بر متن رمان « بو ف کور» چگونه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

بستن منو