بررسی کارنامه ی تحلیلی نیما پژوهی-پایان نامه رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

قسمتی از متن پایان نامه :

– خواندن رنگ‌ها- تحليل رنگ‌ در شعر نو- (مشترك با مصطفي صديقي) مجله‌ي فرهنگ و پژوهش، شماره‌ي 166، آذر 1383.
چکیده:
رنگ‌ در حوزه‌هاي‌ گوناگون‌ زيستي‌ و انديشگاني‌ انسان‌، حضوري‌ مؤثر دارد. هنر و ادبيات‌ از جلوه‌گاه‌هاي‌ خلاقانه‌ي‌ رنگ‌ هستند كه‌ مفاهيم‌ و وجوه‌ گوناگون‌ آن‌ را باز مي‌تابند. در اين‌ نوشتار، جلوه‌هاي‌ بروز و نمود رنگ‌ در سروده‌های شش‌ شاعر نام‌دار معاصر، تحليل‌ و بررسي‌ مي‌شود. شاعران‌ مورد نظر، عبارتند از: نيما يوشيج‌، هوشنگ‌ ايراني‌، فروغ‌ فرخ‌زاد، احمد شاملو، مهدي‌ اخوان‌ ثالث‌ و سهراب‌ سپهري‌. مفاهيم‌ و معاني‌ گوناگون‌ رنگ‌ در حوزه‌هاي‌ مختلف‌ و به‌ صورت‌ ويژه‌، در متن‌هاي‌ ادبي‌ (شعر معاصر) داراي‌ نمودهايي‌ است.
الف) از نظر شناخت‌ شاعر و نوع‌ نگاه‌ او به‌ رنگ‌ها. ب) چگونگي‌ حضور رنگ‌ها در  شعر شاعرهمه‌ي‌ اين‌ وجوه‌ با توجه‌ به‌ كاركرد معنايي‌ رنگ‌ها به‌ موازات‌ حركت‌ ساختاري‌ شعر هر شاعر اتفاق‌ مي‌افتند و ما را به‌ درك‌ و دريافت‌ آثار وي‌ نزديك‌ مي‌كنند. در مورد دوره‌هاي‌ شعري‌ و تأثيرات‌ اجتماعي‌ و عوامل‌ آن‌ نيز با توجه‌ به‌ كاربرد رنگ‌ها، نوع‌ نگاه‌ به‌ رنگ‌ها، چرخش‌هاي‌ معنايي‌ رنگ‌ها نزد هر شاعر يا هر دوره‌ي‌ شعري‌، راه‌ را به‌ سمت‌ نقدي‌ علمي‌ و دقيق‌ مي‌گشايد.(مقاله‌ی حاضر:19-18)
در اين نوشتار مي‌بينيم كه رنگ حضوري تزييني و اتفاقي ندارد بلكه با لايه‌هاي معنايي و ساختاري شعر همراه و هم‌ساز است. هم چنين حالات دروني راوي كه باز نمود شخصيت دروني و روابط بيروني و زيستي اوست نيز در چگونگي حضور رنگ‌ها مؤثر است چنان كه اين مسأله به چرخش معنايي رنگ‌ها مي‌انجامد. مثلاً رنگ سياه در شعر نيما و سپهري يا رنگ سرخ در شعر شاملو به صورت هم‌نشيني و تركيبي، معاني ويژه‌اي را رقم مي‌زند و یا  مانند هم‌نشيني رنگ سرخ وآبي که در شعر فروغ فرخ‌زاد وجود دارد. (همان:20)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
بررسی جامع فعالیت‌های یکی از شخصیت‌های علمی و ادبی کشور برای معرفی به حوزه‌های دانشگاهی و ادبی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

بررسی کارنامه ی تحلیلی نیما پژوهی-پایان نامه رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

قسمتی از متن پایان نامه :

– خواندن رنگ‌ها- تحليل رنگ‌ در شعر نو- (مشترك با مصطفي صديقي) مجله‌ي فرهنگ و پژوهش، شماره‌ي 166، آذر 1383.
چکیده:
رنگ‌ در حوزه‌هاي‌ گوناگون‌ زيستي‌ و انديشگاني‌ انسان‌، حضوري‌ مؤثر دارد. هنر و ادبيات‌ از جلوه‌گاه‌هاي‌ خلاقانه‌ي‌ رنگ‌ هستند كه‌ مفاهيم‌ و وجوه‌ گوناگون‌ آن‌ را باز مي‌تابند. در اين‌ نوشتار، جلوه‌هاي‌ بروز و نمود رنگ‌ در سروده‌های شش‌ شاعر نام‌دار معاصر، تحليل‌ و بررسي‌ مي‌شود. شاعران‌ مورد نظر، عبارتند از: نيما يوشيج‌، هوشنگ‌ ايراني‌، فروغ‌ فرخ‌زاد، احمد شاملو، مهدي‌ اخوان‌ ثالث‌ و سهراب‌ سپهري‌. مفاهيم‌ و معاني‌ گوناگون‌ رنگ‌ در حوزه‌هاي‌ مختلف‌ و به‌ صورت‌ ويژه‌، در متن‌هاي‌ ادبي‌ (شعر معاصر) داراي‌ نمودهايي‌ است.
الف) از نظر شناخت‌ شاعر و نوع‌ نگاه‌ او به‌ رنگ‌ها. ب) چگونگي‌ حضور رنگ‌ها در  شعر شاعرهمه‌ي‌ اين‌ وجوه‌ با توجه‌ به‌ كاركرد معنايي‌ رنگ‌ها به‌ موازات‌ حركت‌ ساختاري‌ شعر هر شاعر اتفاق‌ مي‌افتند و ما را به‌ درك‌ و دريافت‌ آثار وي‌ نزديك‌ مي‌كنند. در مورد دوره‌هاي‌ شعري‌ و تأثيرات‌ اجتماعي‌ و عوامل‌ آن‌ نيز با توجه‌ به‌ كاربرد رنگ‌ها، نوع‌ نگاه‌ به‌ رنگ‌ها، چرخش‌هاي‌ معنايي‌ رنگ‌ها نزد هر شاعر يا هر دوره‌ي‌ شعري‌، راه‌ را به‌ سمت‌ نقدي‌ علمي‌ و دقيق‌ مي‌گشايد.(مقاله‌ی حاضر:19-18)
در اين نوشتار مي‌بينيم كه رنگ حضوري تزييني و اتفاقي ندارد بلكه با لايه‌هاي معنايي و ساختاري شعر همراه و هم‌ساز است. هم چنين حالات دروني راوي كه باز نمود شخصيت دروني و روابط بيروني و زيستي اوست نيز در چگونگي حضور رنگ‌ها مؤثر است چنان كه اين مسأله به چرخش معنايي رنگ‌ها مي‌انجامد. مثلاً رنگ سياه در شعر نيما و سپهري يا رنگ سرخ در شعر شاملو به صورت هم‌نشيني و تركيبي، معاني ويژه‌اي را رقم مي‌زند و یا  مانند هم‌نشيني رنگ سرخ وآبي که در شعر فروغ فرخ‌زاد وجود دارد. (همان:20)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
بررسی جامع فعالیت‌های یکی از شخصیت‌های علمی و ادبی کشور برای معرفی به حوزه‌های دانشگاهی و ادبی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

بستن منو