دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تحقیق حاضر به بررسی تصریف ‌فعل، اسم و صفت در گويش انارکی می‌پردازد و در فصل پنجم با بیان دوباره‌ی سوالات و فرضیه‌های تحقیق به نتیجه‌گیری می‌پردازد و در ادامه پیشنهاد‌هایی برای تحقیق و مطالعات بعدی ارائه می‌کند.

5-1 نتايج

در فصل اول به طرح مسئله،‌ بیان سوالات تحقیق و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد که سوالات تحقیق به قرار زیر بود:

 • آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 • آيا تصریف اسم در گويش انارکی با تصریف اسم در فارسی مطابقت دارد؟
 • آيا تصریف صفت در گويش انارکی با تصریف صفت در فارسی يکسان است؟

در پاسخ به سوالاتی که ذکر گردید، این فرضیه‌ها مد نظر بوده است

 • تصریف فعل در گويش انارکی با تصریف فعل در فارسی يکسان نيست.
 • تصریف اسم در گويش انارکی با تصریف اسم در فارسی تفاوت دارد.
 • تصریف صفت در گويش انارکی با تصریف صفت  در فارسی يکسان نيست.

در فصل حاضر به سولات تحقیق جواب داده و درستی و نادرستی‌های فرضیه‌ها را بررسی می‌کنیم.

 • به نظر می‌رسد تصریف فعل مثبت در گویش انارکی همانطور که در فصل چهار قابل مشاهده است تفاوت‌های بسیاری با تصریف فعل مثبت در فارسی دارد، در گویش انارکی ساخت ارگاتیو وجود دارد اما در فارسی چنین ساختی وجود ندارد، وند منفی‌ساز در افعال پیشوندی بین پیشوند فعل و ستاک فعل قرار می‌گیرد در فارسی نیز وند منفی ساز در افعال غیر پیشوندی در ابتدای فعل می‌آیند و در افعال پیشوندی بین پیشوند اشتقاقی و ستاک فعل قرار می‌گیرد مانند برندار.بنابراین تصریف فعل مثبت در گویش انارکی با تصریف فعل مثبت در فارسی یکسان نیست اما تصریف فعل منفی در گویش انارکی با تصریف فعل منفی در فارسی یکسان است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
 3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تحقیق حاضر به بررسی تصریف ‌فعل، اسم و صفت در گويش انارکی می‌پردازد و در فصل پنجم با بیان دوباره‌ی سوالات و فرضیه‌های تحقیق به نتیجه‌گیری می‌پردازد و در ادامه پیشنهاد‌هایی برای تحقیق و مطالعات بعدی ارائه می‌کند.

5-1 نتايج

در فصل اول به طرح مسئله،‌ بیان سوالات تحقیق و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد که سوالات تحقیق به قرار زیر بود:

 • آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 • آيا تصریف اسم در گويش انارکی با تصریف اسم در فارسی مطابقت دارد؟
 • آيا تصریف صفت در گويش انارکی با تصریف صفت در فارسی يکسان است؟

در پاسخ به سوالاتی که ذکر گردید، این فرضیه‌ها مد نظر بوده است

 • تصریف فعل در گويش انارکی با تصریف فعل در فارسی يکسان نيست.
 • تصریف اسم در گويش انارکی با تصریف اسم در فارسی تفاوت دارد.
 • تصریف صفت در گويش انارکی با تصریف صفت  در فارسی يکسان نيست.

در فصل حاضر به سولات تحقیق جواب داده و درستی و نادرستی‌های فرضیه‌ها را بررسی می‌کنیم.

 • به نظر می‌رسد تصریف فعل مثبت در گویش انارکی همانطور که در فصل چهار قابل مشاهده است تفاوت‌های بسیاری با تصریف فعل مثبت در فارسی دارد، در گویش انارکی ساخت ارگاتیو وجود دارد اما در فارسی چنین ساختی وجود ندارد، وند منفی‌ساز در افعال پیشوندی بین پیشوند فعل و ستاک فعل قرار می‌گیرد در فارسی نیز وند منفی ساز در افعال غیر پیشوندی در ابتدای فعل می‌آیند و در افعال پیشوندی بین پیشوند اشتقاقی و ستاک فعل قرار می‌گیرد مانند برندار.بنابراین تصریف فعل مثبت در گویش انارکی با تصریف فعل مثبت در فارسی یکسان نیست اما تصریف فعل منفی در گویش انارکی با تصریف فعل منفی در فارسی یکسان است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
 3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی