دانلود پایان نامه ارشد-بررسی سطح آوایی یاسبک شناسی آواها

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

قسمتی از متن پایان نامه :

3مشبّه عقلی ومشبّه به حسی

ای همسفر
تا هر کجای مرتع سبز فلک
تا هر کجای بیشۀ مهتاب خیال
تا هر کجای شطّ تماشا
که شادمانه می گذری ، می روی
لختی درنگ کن
(همان : 203)
من
یا بوی پیرواختۀ بیداری را
در زیر ران گرفته ام
ای دوست!
(آتشی، 1384 :202)
ترکیبات « مرتع سبز فکر، بیشۀ مهتابی خیال، شطّ تماشا و یا بوی پیرواختۀ بیداری» تشبیه از نوع عقلی  به حسّی است.
«به این گونه تصاویر تشبیهی که به یک سوی تصویر محسوس و از اشیاء حسّی و مادّی است و سوی دیگر با تجربه های ژرف ادراک عمیق آدمی پیوند دارد، « تصاویر اعماق » هم می گویند.»
(فتوحی ، 1385 : 67)
به نمونه های دیگر این ترکیبات توجه کنید:
شاخسار خواب (3019 صبح گاه پندار (302) نخل خیال ( 312)جزیره کامیابی(391)جلگه های اوهام(427)بز های خاطره ( 314) روی انار سرخت (453) چراغ کورسوزشک(294)تارهای سبزخیال(576)پودهای قرمزرویا(576)گرگ های فراموشی ( 314) ناقوس بامدادان (682)ابر های تردید ( 361) جلگۀ هوشیاری ( 379)گل سرخ تنهایی(551)چشمه سارعافیت(183)پشته های سوختۀ تنهایی(183)
مانده پا در باتلاق بهت
نعره های بی طنین وحشتم را در تمام خاک گوشی نیست.
(آتشی ،1384 : 74)
بهت : مشبّه عقلی          باتلاق : مشبّه به حسی
گلیم نخ نمای روحم را
برداربستی نو بیاویزم
و تار های سبز خیال
و پود های قرمز رویا
آرایش  کهنه گیش کنم
(آتشی،1384 :560)
روح، خیال و رویا : مشبّه عقلی
گلیم نخ نمای، تار های سبز و پود های قرمز: مشبّه به حسّی
زبان شعری آتشی لطیف و ساده است او در انتخاب واژگان حسّاس است.  بر خلاف بسیاری از شاعران هم عصرش تنها در پی آفریدن  تعابیر جدید نیست و از این راه به چاه یاوه گویی نمی افتد،تشبیهات او در عین سادگی زیباست.این گونه ترکیبات در شعر آتشی تصویر پردازی شاعران سوررئال را فریاد می آورد و بعد ها همان گونه که خودمی گوید شیفتۀ نیما می شود و در غالب بخش های زبانی سایه ،نیما را بر اشعار او می توان دید. هر دو زادۀ ساحل هستند نیما از نور ساحل مازندران و آتشی از بوشهر ساحل خلیج فارس که هنوز هم بیشتر محلّاتش همان گونه که شاعر دوست می داشت باقی مانده است. دریا،اسب،بندر، ساحل،ستاره، کومه،شن و واحه از واژگان مخصوص جنوب هستند که در اثر یک عمر زندگی شاعر در طبیعت دل نشین جنوب، در اشعارش حضور دارند.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این رساله در صدد آن است که به شناساندن ابعاد مختلف شعر یکی از شاعران معاصر کمک کند و ویژگی های شعر منوچهر آتشی را درقالب یک پژوهش کلّی مورد بررسی قراردهد. البتّه انگیزۀ ذوقی نگارنده به شعرمعاصرنیزدرنگارش این رساله بی تأثیرنبوده است. یقین شناساندن این ویژگی ها   می تواند کمکی به شناخت ویژگی های شعرمعاصر نیز بنماید و باتوجّه به اینکه قبلاً تحقیقی دراین مورد صورت نگرفته است می تواند به عنوان پژوهشی تجربه نشده مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

بستن منو