دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ساختواژه دو نقش اساسی در عمليات‌های خود دارد.يکی ايجاد و خلق واژه‌های جديد است و ديگری هجا کردن شکل مناسب از واژگان در محيط نحوی خاص است.ساختواژه مطالعه‌ی درونی کلمات است که به شکل واژگان مرتبط می‌شود(بويج1985 : 19).

هدف نهايی مطالعات صرفی دست يافتن به نظريه ای است که دو منظور زير را برآورده سازد:

  • به کمک اين اين نظريه بتوان ساختمان واژه در زبان مورد نظر را توصيف کرد و ابزاری برای شناسايی انواع واژه اعم از بسيط و غير بسيط، عناصر سازنده‌ی واژه‌های غير بسیط و همچنين قواعد ساختواژه را فراهم کند. بعلاوه چنين نظريه‌ای بايد بتواند ديگر ساختمان‌های درونی واژه در زبان مورد نظر را با دقت وصراحتی مبتنی بر شم زبانی گويشور بومی توصيف و تبيين کند و قدرت شناسايی ناواژه‌ها و نيز واژه‌های بيگانه‌ای را داشته باشد که از هنجار‌ها و قواعد‌های رايج در زبان‌های مورد مطالعه تبعيت نمی‌کند.
  • دست يافتن به نظريه‌ای است که قدرت توصيف و تبيين حوزه صرف دستور حوزه‌ای ، هسته‌ای و جهانی را داشته باشد .يعنی بتوان بر مبنای آن ساختار‌های صرفی زبان‌ها و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها و گوناگونی‌های صرفی را بيان می کند(شقاقی 1386 :9).

حوزه‌ی صرف از يک سو به چگونگی شکل گيری واژه‌ها از اجزای سازنده‌یآن‌هايعنی تکواژ‌ها می‌پردازدو از سوی ديگر به چگونگی شرکت جستن واژه‌ها در ساخت‌های واژه‌گانی بزرگتر نظارت می‌کند. شاخه‌ای از دستور است که به ساختار درونی کلمات می‌پردازد(متيوز1974 : 9).

صرف عموماً به حوزه مطالعات تصريف (صرف تصريفی) و ساختواژه (تصریف واژگانی يا اشتقاقی) تقسيم می‌شود (کريستال1991 : 225).

صرف شاخه‌ای از زبان شناسی است که به مطالعه‌ی ساخت درونی واژه‌ها و روابط حاکم بر آن‌ها می‌پردازد. هدف نهايی مطالعات صرفی دست يافتن به نظريه‌ای است که بتوان به کمک اين نظريه ساختمان واژه در زبان مورد مطالعه را توصيف کرد و ابزاری برای شناسايی انواع واژه اعم از بسيط (غير قابل تجزيه)،غير بسيط (قابل تجزيه) عناصر سازنده واژه‌های غير بسيط و همچنين ساختواژه را فراهم آورد (افراشی1386 : 63).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی