دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در فرايند تصريف با وند تصريفی و مفاهيم دستوری سروکار داريم. مفاهيمی چون جمع، معرفه، نکره در اسم‌ها، مقايسه برتر و برترين در صفت‌ها و زمان، شخص، شمار، وجه و نمود در افعال که به کمک وند تصريفی ساخته می‌شود. وند تصريفی فقط نقش دستوری دارد و هيچگاه واژه جديد نمی‌سازد، بلکه فقط صورت‌های متفاوتی از همان واژه را توليد می‌کند. (دانشنامه‌ی زبان‌شناس، مجله‌ی اینترنتی)

4-2-1 تصريف فعل

هر واژه‌ای که بتواند برای زمان و شخص تصريف شود به طبقه افعال تعلق دارد. فعل در جمله جايگاه اسناد را اشغال می‌کند يعنی يا خود به نهاد اسناد داده می‌شود يا کلمه‌ای را به نهاد اسناد می‌دهد و به تنهايی يا به کمک وابسته‌هايی در آن واحد اغلب به هفت مفهوم دلالت دارد. 1- شخص [1]2- شماره[2]3- زمان[3]4-وجه[4]5- جهت[5] 6- گذر[6]7- نمود[7] (دانشنامه‌ی زبان‌شناس، مجله‌ی اینترنتی).

 

4-2-1-1ستاک

در هر صيغه‌ای از فعل جزئی وجود دارد که مفهوم کار، حالت و اسناد از آن معلوم می‌شود. اين جزء در همه‌ی صيغه‌های فعل ثابت است که آن را ستاک می‌نامند. ستاک در هر شش صيغه‌ی فعل مشترک است. هر فعل دارای دو ستاک حال و گذشته می‌باشد.

ستاک‌های گویش انارکی به دو دسته‌ی کلی باقاعده و بی‌قاعده تقسیم می‌شوند که خود به دو دسته‌ی لازم و متعدی تقسیم می‌شوند.

[1]person

[2] number

[3] tense

[4] mood

[5] voice

[6] transitivity

[7] aspect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در فرايند تصريف با وند تصريفی و مفاهيم دستوری سروکار داريم. مفاهيمی چون جمع، معرفه، نکره در اسم‌ها، مقايسه برتر و برترين در صفت‌ها و زمان، شخص، شمار، وجه و نمود در افعال که به کمک وند تصريفی ساخته می‌شود. وند تصريفی فقط نقش دستوری دارد و هيچگاه واژه جديد نمی‌سازد، بلکه فقط صورت‌های متفاوتی از همان واژه را توليد می‌کند. (دانشنامه‌ی زبان‌شناس، مجله‌ی اینترنتی)

4-2-1 تصريف فعل

هر واژه‌ای که بتواند برای زمان و شخص تصريف شود به طبقه افعال تعلق دارد. فعل در جمله جايگاه اسناد را اشغال می‌کند يعنی يا خود به نهاد اسناد داده می‌شود يا کلمه‌ای را به نهاد اسناد می‌دهد و به تنهايی يا به کمک وابسته‌هايی در آن واحد اغلب به هفت مفهوم دلالت دارد. 1- شخص [1]2- شماره[2]3- زمان[3]4-وجه[4]5- جهت[5] 6- گذر[6]7- نمود[7] (دانشنامه‌ی زبان‌شناس، مجله‌ی اینترنتی).

 

4-2-1-1ستاک

در هر صيغه‌ای از فعل جزئی وجود دارد که مفهوم کار، حالت و اسناد از آن معلوم می‌شود. اين جزء در همه‌ی صيغه‌های فعل ثابت است که آن را ستاک می‌نامند. ستاک در هر شش صيغه‌ی فعل مشترک است. هر فعل دارای دو ستاک حال و گذشته می‌باشد.

ستاک‌های گویش انارکی به دو دسته‌ی کلی باقاعده و بی‌قاعده تقسیم می‌شوند که خود به دو دسته‌ی لازم و متعدی تقسیم می‌شوند.

[1]person

[2] number

[3] tense

[4] mood

[5] voice

[6] transitivity

[7] aspect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی