جامعه شناسی شخصیت در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

قسمتی از متن پایان نامه :

شخصیت و شخصیت پردازی در داستان
شخصیت پردازی با آوردن شخصیت و معرفی او در داستان کامل نمی شود بلکه نویسنده باید شخصیت را از آغاز داستان تا پایان به آگاهی و شناختی تازه برساند . شخصیت باید در پایان داستان با شخصیت آغاز آن تفاوت داشته باشد ، زیرا تجربه ای را گذرانده است و پس از این تجربه باید به نوعی بینش و شناخت دست یافته باشد . شخصیت داستانی موقع ورود به داستان از خود هویتی مشخص نشان نمی دهد با پیشرفت داستان شخصیت در حوادث شرکت می کند و در طول زمان دگرگون می شود، تا بالاخره موقعیت فردی خود را به دست می آورد. شخصیت همیشه در حال تغییر است،  به همین دلیل اعمال و احساسش مبهم و متناقض و در تیرگی فرو رفته اند. فرد با پیشرفت قصه از دودلی ها، نقیضه بافی ها، رنگ به رنگ شدنها، ابهام و تیرگی نجات می یابد و به صورت فردی که هویت خود را به عنوان موجودی بی نظیر یافته است و موقعیتش روشن و انتخاب شده است، در می آید.
«شخصیت با مجموعه ای از درون نگری ها و ادراکات ظریف و تدریجی عمق پیدا می کند و این عمق با گسترش ادراک اولیه وی ایجاد می شود. این ادراک هم از درون ( از طریق افکار ، عواطف، و عقاید باطن شخصیت ) گسترش می یابد و هم از بیرون (ازطریق تاثیر حوادث بیرونی ) که البته گاهی این دو نوع گسترش ادراک همزمان و گاهی به طور متناوب اتفاق می افتد. شخصیت هنگامی کم کم عمق پیدا می کند که حوادث بیرونی وی را در راه رسیدن به امیالش تحت فشار بگذارند و نیز وقتی که شخصیت مجبور شود تمایلات اولیه اش را تبدیل کند»( بیشاب ،1374 :121 ).
«بیشاب می گوید: شخصیت ها نباید در اول و آخر داستان یا رمان یک جور باشند. اگر هویت درونی شخصیت ها تغییرنکند، یا شخصیت ارزش نداشته درباره اش داستان بنویسیم، یا نویسنده از حوادث خط طرح استفاده موثری نکرده است، بنابراین شخصیت اصلی باید تغییر کند. بعد خاطر نشان می کند که نمی توان صرفا به تغییر شخصیت ها اشاره کرد بلکه باید آن را اثبات کرد خوانندگان نیز همگی از نویسنده می خواهند که تغییر شخصیت ها را نشان دهد. برای اثبات تغییر شخصیت باید نشان داد که چگونه زندگی شخصیت تحت تاثیر چیزی قرار گرفته است. برای تحقق این امر باید 1 – به شخصیت ضربه ای روحی وارد شود و به خطایش پی ببرد. 2 – میل شدیدی به تغییر پیدا کند. 3 – با کارهایش ثابت کند که تغییر کرده است »(ر.ک ، عبداللهیان ،1381 :62 ).
«میرصادقی شرایط تغییر شخصیت را اینگونه بر می شمرد: 1 – تغییرات و تحولات باید در حد امکانات آن شخصیتی باشد که این تغییرات را موجب می شود. 2 – شرایط محیطی که شخصیت خود را در آن کشف می کند باید به حد کافی برانگیزنده باشد. 3 – باید زمان کافی در اختیار داشته باشد تا آن تغییر به تناسب اهمیتش به طور باورکردنی اتفاق بیافتد. تغییر شخصیت در مدتی کوتاه، در داستان کوتاه یا با یک حادثه سرسری و گذرا ممکن نیست. وقتی که این عمل در یک داستان انجام شود تغییر باید مانند مطمئن ترین نتیجه داستان باشد. بیان کردن و توضیح دادن تغییر بهترین روش برای رسیدن به اصل داستان خواهد بود.در داستان های حادثه ای بیشتر تغییر شخصیت ها سطحی و ظاهری خواهد بود و صرفا گرایش دارند به اینکه داستان به پایانی خوش دست یابد. تغییرات اساسی در شخصیت های داستانی به ندرت ناگهان اتفاق می افتند . نویسنده توانا به تغییر ناچیزی که به دقت زمینه سازی شده است، بسنده می کند»( میرصادقی ، 1367: 18).
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 
1 – مهم ترين درونمايه هاي اين دو رمان چيست و چگونه ميتوان پيوند معنايي بين رمان هاي سيمين دانشور( سووشون و جزيرة سرگرداني) برقرار كرد؟
2 – رابطه این دو اثر سیمین دانشور و مسائل اجتماعی دیگر چگونه تبیین می شود؟
3 – شخصیت های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی دارای چه نوع حالات ، روحیات و افکاری هستند و چه عواملی باعث دگرگونی شخصیت آنها می گردد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

بستن منو