دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زمان توبه

انسان تا زنده است می توا ند توبه کند ؛بعداز مرگ توبه پذیرفته نیست.

«و یسد عنهم باب التوبه»؛ [ همانا با] مرگ در توبه بسته مي شود (دشتی، 1376، ص103) .

«و ترفع عند التوبه»؛[ مرگ] درهاي باز توبه را ببندد (همان، ص75) .

 


2ـ 5 مراتب توبه ازمنظراحادیث معصومین(ع)

2ـ 5ـ 1 بازنگشتن به گناه

تایب در فکر گناه و بازگشت به گناه نیست «توبه من لا یحدث نفسه بمعصیه و لا یضمر ان یعود فی خطیئه». (ابن الحسین (ع)، 1377، ص167)؛توبه ای که خیال گناه در درونش نگذرد وفکر برگشتن به گناه را به خا طرش راه ندهد.

توبه ای که با آن ناپسندی انجام نشود.

«و لک یا رب شرطی الا اعود فی مکروهک»(همان ،ص168)

توبه ای رشد یافته است که نیرو و عصمت الهی مانع آن باشد.

«و انه و لا وفاء لی بالقوه به الا بعصمتک و لا استمساک بی عن الخطایا الا عن قوتک» (همان، ص169)؛ .                            الهی مرا قدرت وفای به توبۀ خودجزباحفظ تو نیست وتوان خودداری ازگناهان را ندارم جز به قدرت تو،توبه ای که سبب محو گناهان گذشته وایمنی از گناه در بقیّه ایّام عمر باشد

«فاجعل توبتی هذا توبه لا احتاج بعدها الی توبه» (همان جا)؛توبۀ مرا چنان توبه ای قرار ده که بعد از آن محتاج توبۀ دیگر نباشم.

 

2-5-2توبه از خاطرات نا مناسب

توبه از آنچه در قلب خطور کرده یا از یک لحظه نگاه و سخنانی که مخالف محبت خداست.

«اللهم و انی اتوب الیک من کل ما خالف ارادتک اوزال عن محبتک من خطرات قلبی و لحظات عینی و حکایات لسانی» (ابن الحسین(ع)،1377، ص 170).

 

3ـ 5ـ 3 توبۀ راستین

و توبه ای حقیقت دارد که از عذاب پروردگار نجات بخشد و آسمان و زمین و هر آنچه در آن هاست توبه را بشنوند، شاید دعا و شفاعت آن ها غضب خدا را دورکند و سبب رستگاری شود؛«لتسمع سمائک و من فیها وارضک ومن علیها» (ابن الحسین(ع)،1377، ص172 و 171)

توبه ای که از گذشته پشیمان شود، دیگر گناه نکند، حقوق مردم و خدا را جبران کند ،با ریاضات شرعی بدن خود را لاغر کند. چنانکه شیرینی گناه را چشیده، رنج طاعت را بچشد. (مقتبس از، دشتی، 1376، ص224).

 

2ـ 6 آثار توبه از منظر احادیث معصومین(ع)

2ـ 6ـ 1 توبه و رحمت خدا

توبه کننده در رحمت خداست.

«رحم الله امرء استقبل توبته»؛رحمت خدا بر آن که به استقبال توبه رود. (دشتی، 1376، ص 72).

 

2ـ 6ـ 2 توبه وامید

ناامیدی با تایب نیست.

«عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار»؛در شگفتم ازکسی که می تواند استغفار کند ونا امید است (دشتی، 1376، ص 72)

سالک باید امیدوار به لطف الهی باشد ؛مأیوس از رحمت خدا کافر است؛«انه لاییأس من روح الله الا القوم الکافرون»(یوسف،87)؛از رحمت خدا مأیوس نشوید؛که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأیوس شوند.

 

2ـ 6ـ 3 توبه و شفاعت

شفاعت کننده ای برتر از توبه نیست.

«لا شفیع انجح من التوبه» (دشتی،1376، ص220)؛هیچ شفاعت کننده ای کا رسازتر از توبه [نیست].

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زمان توبه

انسان تا زنده است می توا ند توبه کند ؛بعداز مرگ توبه پذیرفته نیست.

«و یسد عنهم باب التوبه»؛ [ همانا با] مرگ در توبه بسته مي شود (دشتی، 1376، ص103) .

«و ترفع عند التوبه»؛[ مرگ] درهاي باز توبه را ببندد (همان، ص75) .

 


2ـ 5 مراتب توبه ازمنظراحادیث معصومین(ع)

2ـ 5ـ 1 بازنگشتن به گناه

تایب در فکر گناه و بازگشت به گناه نیست «توبه من لا یحدث نفسه بمعصیه و لا یضمر ان یعود فی خطیئه». (ابن الحسین (ع)، 1377، ص167)؛توبه ای که خیال گناه در درونش نگذرد وفکر برگشتن به گناه را به خا طرش راه ندهد.

توبه ای که با آن ناپسندی انجام نشود.

«و لک یا رب شرطی الا اعود فی مکروهک»(همان ،ص168)

توبه ای رشد یافته است که نیرو و عصمت الهی مانع آن باشد.

«و انه و لا وفاء لی بالقوه به الا بعصمتک و لا استمساک بی عن الخطایا الا عن قوتک» (همان، ص169)؛ .                            الهی مرا قدرت وفای به توبۀ خودجزباحفظ تو نیست وتوان خودداری ازگناهان را ندارم جز به قدرت تو،توبه ای که سبب محو گناهان گذشته وایمنی از گناه در بقیّه ایّام عمر باشد

«فاجعل توبتی هذا توبه لا احتاج بعدها الی توبه» (همان جا)؛توبۀ مرا چنان توبه ای قرار ده که بعد از آن محتاج توبۀ دیگر نباشم.

 

2-5-2توبه از خاطرات نا مناسب

توبه از آنچه در قلب خطور کرده یا از یک لحظه نگاه و سخنانی که مخالف محبت خداست.

«اللهم و انی اتوب الیک من کل ما خالف ارادتک اوزال عن محبتک من خطرات قلبی و لحظات عینی و حکایات لسانی» (ابن الحسین(ع)،1377، ص 170).

 

3ـ 5ـ 3 توبۀ راستین

و توبه ای حقیقت دارد که از عذاب پروردگار نجات بخشد و آسمان و زمین و هر آنچه در آن هاست توبه را بشنوند، شاید دعا و شفاعت آن ها غضب خدا را دورکند و سبب رستگاری شود؛«لتسمع سمائک و من فیها وارضک ومن علیها» (ابن الحسین(ع)،1377، ص172 و 171)

توبه ای که از گذشته پشیمان شود، دیگر گناه نکند، حقوق مردم و خدا را جبران کند ،با ریاضات شرعی بدن خود را لاغر کند. چنانکه شیرینی گناه را چشیده، رنج طاعت را بچشد. (مقتبس از، دشتی، 1376، ص224).

 

2ـ 6 آثار توبه از منظر احادیث معصومین(ع)

2ـ 6ـ 1 توبه و رحمت خدا

توبه کننده در رحمت خداست.

«رحم الله امرء استقبل توبته»؛رحمت خدا بر آن که به استقبال توبه رود. (دشتی، 1376، ص 72).

 

2ـ 6ـ 2 توبه وامید

ناامیدی با تایب نیست.

«عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار»؛در شگفتم ازکسی که می تواند استغفار کند ونا امید است (دشتی، 1376، ص 72)

سالک باید امیدوار به لطف الهی باشد ؛مأیوس از رحمت خدا کافر است؛«انه لاییأس من روح الله الا القوم الکافرون»(یوسف،87)؛از رحمت خدا مأیوس نشوید؛که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأیوس شوند.

 

2ـ 6ـ 3 توبه و شفاعت

شفاعت کننده ای برتر از توبه نیست.

«لا شفیع انجح من التوبه» (دشتی،1376، ص220)؛هیچ شفاعت کننده ای کا رسازتر از توبه [نیست].

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری