تشخیص شرایط زمان و مکان حاکم بر داستان دانش آراسته-پایان نامه رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی ساختاری مجموعه گنجشک ها در بالکن مجید دانش آراسته

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-3-5-2 شخصیت از نظر ماهیت

الف: شخصیت اصلی:
راوی داستان (نویسنده)  شخصیت اصلی داستان است.
ب: شخصیت فرعی
قهوه چی- زن راوی- استاندار- اسدالله- کارمند کمیته امداد- برف پاک کن- دوست راوی که کارمند مسکن و شهرسازی است از شخصیت های فرعی محسوب می شوند.
اما دوست راوی که کارمند مسکن و شهرسازی است شخصیت همراز داستان است که شخصیت اصلی به او اعتماد می کند و اسرار خود را با او در میان می گذارد.
 

4-3-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری

ایستا، پویا
شخصیت از آغاز تا پایان داستان بدون تغییر و تحول باقی می مانند بنابراین شخصیت پویایی در داستان وجود ندارد. «اصولا قصه ها، چه کوتاه چه بلند اغلب شخصیت هایی ایستا دارند» (میرصادقی، 1388: 92)
 

4-3-5-4 شخصیت از جهت گستردگی کمال

ساده، جامع
همه شخصیت های داستان ساده هستند «شخصیت های ساده اگر چه زندگی را در یک یا دو نکته لمس می‌کنند یک نویسنده ماهر ممکن است از طریق منحصر کردن جزئیات، قیافه یا ژست یا لحن او را مهم و حائز اهمیت بسازد» (پرین، 1378: 48)
 
 

4-3-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد

الف: شخصیت قالبی
شخصیت قهوه چی در نقش خود یک شخصیت قالبی است یعنی عملش مشخص است و از الگوی رفتاری که خواننده از قبل با آن آشنایی دارد عمل می کند بنابراین این شخصیت از نوع شخصیت های قالبی است.
ب: شخصیت نوعی
استاندار از شخصیت نوعی داستان که می تواند نشان دهنده ی خصوصیات گروه یا طبقه ای از نوع خود باشند.
 

4-3-6 شیوه شخصیت پردازی

نحوه شخصیت پردازی در داستان استفاده از شیوه ی مستقیم است. نویسنده در قالب راوی از  داستان با معرفی شخصیت ها و تحلیل اعمال و رفتار آنان شخصیت های داستانش را به خواننده می شناساند.
 
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

مهم ترین ویژگی داستان های دانش آراسته چیست ؟
نثرداستانی داستان های دانش آراسته چگونه است ؟
دانش آراسته در مجموعه داستان گنجشک ها در بالکن از کدامیک از عناصر داستان بیشتر بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی ساختاری مجموعه گنجشک ها در بالکن مجید دانش آراسته

بستن منو