تحلیل ویژگی های داستان پست مدرن-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

سایت دانلود پایان نامه omidfile.com


دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تک نگاری آثار اصغر الهی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تمامی ویژگی­های گفته شده به علاوه ویژگی­هایی جدید که هر روزه از طرف نویسندگان پست مدرن به این گروه اضافه می­شود، خصیصه­هایی هستند که داستان پست مدرن با آن­ها معرفی و شناخته می­شود. در پایان این بخش بیان گفته­ی دیوید لاج، خالی از لطف نیست. او می­گوید:

« بنا بر نظریه ساده گفته شده­ی یاکوبسن، هر کلامی باید موضوعاتش را مطابق اصل مشابهت یا مجاورت به هم مربوط سازد و معمولاً نوعی از ارتباط را بر دیگری ترجیح می­دهد. نوشته پست مدرنیست سعی دارد با یافتن قاعده دیگری برای نوشتار، این قانون را به مبارزه بطلبد. من نام این قواعد دیگر را پس­ و پیش کردن، انفصال، تصادف، افراط و اتصال کوتاه گذاشته­ام». (لاج،۱۳۷۳: ۱۲)

 

۱-۱-۱-۱-  نظریه­های مهم پست مدرن:

پساساختارگرایی، مرگ مؤلف( نظریه­های بارت و فوکو)، فرا­روایت­ها(نظریه لیوتار)، وجودشناسی ( نظریه مک هیل)، فراداستان( نظریه هاچن)، فرا­تاریخ( نظریه وایت)، وانمودگی و فوق واقعیت( نظریه بودریار)، گفتمان( نظریه فوکو)، غنی­سازی ادبیات( نظریه جان بارت) (پاینده،۱۳۹۰: ۱۴)

۱-۲- جامعه شناسی ادبیات:

« آن­چه در اساس، جامعه شناسی ادبیات به گسترده­ترین معنا را از همه­ی دیگر شکل­های نقد جدید جدا می­کند، این حکم نظری است که در آفرینش هنری، یک فرد به تنهایی مورد نظر نیست بلکه اثر، بیان نوعی آگاهی جمعی است که هنرمند با شدتی بیش از اکثر افراد در تدوین آن شرکت می­ورزد.

در همین چشم انداز است که پرسش مربوط به تعیین جایگاه اثر هنری نسبت به عامل اجتماعی طرح می­شود:

آیا اثر بازتاب محض یا نشانه­ی عامل اجتماعی است؟ یا بیان تخیلی واقعیتی است که با آن پیوند دیالکتیکی دارد؟

پیش از آن که جامعه شناسی آفرینش ادبی به دانش شناسی مرتبط گردد، ارائه پاسخ علمی ناممکن خواهد بود. اما دوام و استمرار این پرسش، روش نقد جامعه شناختی را به نحوی دقیق از سایر نقد­های معاصر                ( زبان­شناختی، روان­کاوانه یا درونمایه­ای) متمایز ساخته است». (پوینده، ۱۳۷۷: ۶۴)

یکی از نظریه­پردازان در حوزه­ی جامعه­شناسی ادبیات، لوسین گلدمن، محقق رومانیایی است. وی تحت تأثیر نظریات مارکسیسم قرار داشت و پیرو جامعه­شناسی دیالکتیکی بود. در توضیح جامعه­شناسی دیالکتیکی باید از توجه همیشگی گلدمن به نقش تاریخ در پژوهش­های اجتماعی یاد کرد. « اثباتی بودن جامعه­شناسی در گرو تاریخی بودن آن است. در واقع همانطور که پدیده­های انسانی به پدیده­های مجزای اجتماعی و تاریخی تقسیم نمی­شوند، بررسی آن­ها در دو عرصه­ی متمایز و در قالب دو علم متفاوت نیز ناممکن است». (پوینده، ۱۳۹۰: ۱۷۴) گلدمن روش پژوهشی خود را ساخت­گرایی تکوینی نامید. « ساختگرا از این لحاظ که به بررسی ساختارهای اثر و رابطه­ی آن با ساخت­های ذهنی می­پرداخت و تکوینی از این لحاظ که علت به وجود آمدن این ساختارها را براساس شرایط تاریخی تشریح می­کرد». (ولی­پور، ۱۳۸۷: ۱۳۰)

گلدمن معتقد است که فاعل آفرینش هنری، ساختارهای ذهنی فرافردی هستند و نویسنده فاعل یکتای اثر هنری نیست. او انکارکننده­ی وجود نویسنده یا هنرمند نیست بلکه معتقد به کارکرد جمعی اثر ادبی برای یک طبقه­ی اجتماعی است. در واقع اثر ادبی با منسجم ساختن جهان­نگری موجود، آن را از حالت بالقوه به حالت بالفعل و خودآگاه درمی­آورد. « در نظر او نویسنده بازتابنده­ی آگاهی جمعی نیست، بلکه برعکس ساختارهایی را که آگاهی جمعی به شیوه­ای نسبی و ابتدایی پرورده است، از درجه انسجام گسترده­ای برخوردار می­سازد. از این لحاظ اثر ادبی در حکم نوعی آگاهی یافتن جمعی از رهگذر آگاهی فردی یعنی آگاهی آفریننده­ی اثر است. آگاهی یافتنی که برای گروه اجتماعی آشکار می­سازد که اندیشه، احساس و رفتار خویش « بی­آنکه بداند» چه هدفی را دنبال می­کرده است». (پوینده، ۱۳۹۰: ۱۷۹-۱۸۰) « نویسنده­ی بزرگ همانا فردی استثنایی است که در عرصه­ای معین یعنی در عرصه­ی آثار ادبی (یا آثار نقاشی، نظری، فلسفی، موسیقایی و غیره) جهان خیالی منسجم یا تقریباً منسجمی می­آفریند که ساختارش با ساختاری که مجموعه­ی گروه به آن گرایش دارد، منطبق است». (همان،۹۵) او معتقد است رفتار انسان با توجه به توضیحات روان­شناسانی چون ژان پیاژه، خصلتی با معنا دارد. ازین رو آفرینش ادبی نیز بامعناست و معنای آن زمانی آشکار می­شود که در بطن کارکردهای طبقه یا گروه اجتماعی پروراننده­ی آن اثر قرار بگیرد. در ادامه بیان می­کند که طبقات اجتماعی به هنگام رسیدن به بیشینه آگاهی ممکن، می­توانند آن را در اثری ادبی به انسجام برسانند و نویسنده به عنوان فاعلی، منتقل کننده­ی این بیشینه آگاهی ممکن، به اثر ادبی است. وی برای بررسی اثر ادبی از دو مرحله پیروی می­کند. در ابتدا معتقد است که اثر ادبی می­بایست، جمله به جمله یا بیت به بیت، طبق الگوی فرضی از پیش تعیین شده­ای بازخوانی شده و طبق همان الگو تفسیر شود. در مرحله­ی بعد، ساختار معنادار متن که به وسیله­ی آن الگو یافته شده است، طبق ساختار شرایط تاریخی شکل دهنده­ی آن اثر بررسی شده و تشریح گردد تا در عین شناخت ساخت معنادار اثر، ارتباط آن با تاریخ شکل دهنده­اش حفظ شود. ازین رو گلدمن در روش دیالکتیکی خود، به ارتباط دائمی اجزا و کلیت متن با هم تأکید دارد و شناخت هریک را بدون دیگری ناممکن می­داند. « او برخلاف هگل و لوکاچ که کلیت را یگانگی کامل ذهنیت و عینیت و در نتیجه انحلال دنیای مادی در دنیای روحی می­دانستند، معتقد بود که کلیت عبارت است از واقعیت عام و جهان­گستری که دنیای مادی و دنیای روحی را در بر می­گیرد. کلیت از نظر او یک فرایند تاریخی است، که تابع اصل تغییر درونی اجزاست نه تثبیت اجزا. در درون کلیت، تمام اجزا روابط متقابلی با هم دارند و به یک اندازه بر هم تأثر می­گذارند». (پوینده، ۱۳۸۱: ۲۹)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

بررسآثار اصغر الهی در دو دسته­ی رمان­ و مجموعه داستان­های کوتاه، مورد تحلیل­هایی از لحاظ فرم، محتوا، عناصر داستانی، نکات برجسته­ی روان­شناسی از دیدگاه فروید، یونگ و آدلر و جامعه شناسی از دیدگاه گلدمن

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تک نگاری آثار اصغر الهی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تک نگاری آثار اصغر الهی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تک نگاری آثار اصغر الهی