دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

باب بیست و دوم

باب بیست و دوم با چهل صفحه ، طولانی‌ترین باب کتاب فردوس المرشدیه است که اختصاص به کرامات شیخ مرشد دارد .

این باب 62 حکایت دارد ، در هر حکایت یکی از کرامات شیخ را به قول فرد یا افرادی بیان می‌کند . نویسنده در این فصل می کوشد کرامات زیادی را به شیخ مرشد نسبت دهد . از آنجا که شیخ مرشد جزء عارفان به حساب می آید بنابر این وجود کرامات متعدد برای ایشان دور از انتظار نیست که مولف آنها را با استناد به گفته ها و شنیده های افرادی که از آنها نام می‌برد بیان میکند : «چون شیخ قدس الله روحه العزیز این بگفت مرا هیبتی از وی در دل آمد و بدانستم که شیخ صاحب کرامات است و هیچ چیز از وی پوشیده نیست استغفار کردم. »(محمود بن عثمان ، 1333 :142 )

 

3-1-24- باب بیست و سوم

این باب از کتاب در شرح جنگی است که شیخ مرشد علیه گبران و کافران ترتیب داده بود آن گاه که شیخ در دفاع از اسلام در مقابل مجوسان قد برافراشت و مبارزه کرد و آتشکده های آنها جملگی ویران ساخت .

او پیوسته مسلمانان را بر جنگ تحریک می کرد تا اینکه سر انجام لشکری را برای جنگ با کافران آماده و تجهیز نمود و روانه‌ی مرز یعنی سربند کرد جایی که دشمنان صف آرایی کرده بودند :

«چون شیخ از مجلس فارغ شد لشکریان برخواستند و توبه کردند و همت خواستند و برفتند به ثغر به جنگ کفار . چون به لشکر کفار رسیدند مصاف دادند ودست به طبل کردند و به یک بار حمله بردند و کافران را بشکستند و ایشان را هزیمت دادند و از عقب ایشان برفتند و بسیار از ایشان بکشتند و اتفاق افتاد ایشان را غزوی مذکور و واقعه ی مشهور و ایشان را غارت کردند و غنیمت و برده های بسیار برگرفتند و به سلامت باز گردیدند .» (همان :180)

البته آنچنان که محمود بن عثمان نوشته است مسلمانان در این جنگ و جنگ های دیگر از کرامات شیخ بی بهره نبوده اند و گاه می شد که شیخ در کازرون مستقر بود ولی از کرامات خویش می توانست لشکر اسلام را در روم کمک نماید .«روزی ناگاه شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز برخاست و عصا بر گرفت و در بام مسجد رفت و گرم شد و عصا که در دست داشت گرد سر خود می گردانید و گویی که با لشکری در کار بود ، اصحاب آن را مشاهده می‌کردند . چون ساعتی بر آمد و شیخ از آن حالت فارغ شد و به خویشتن باز آمد ، اصحاب از شیخ سوال کردند و گفتند یا شیخ این چه حال بود ؟شیخ گفت در این ساعت لشکر اسلام در روم در دست کافران اسیر شده بودند و مرا به یاری خواندند ،ایشان را مدد و معاونت کردم . »(همان :182)

 

2-1-25- باب بیست و چهارم

شیخ مرشد در طول حیات خویش ، بقعه‌ها و رباط های زیادی را سامان داده بود که رسیدگی و ترتیب معاش آن ها نیز بر عهده‌ی خود وی بود. محمود بن عثمان این باب را به این امر اختصاص داشته و نوشته : «شیخ مرشد در هر روز عاشورا ترتیب معاش شصت و پنج رباط کردی ازناحیه‌ی درخوید تا بجره و هر چه حاصل شدی به اهل این رباطها قسمت کردی .» (محمود بن عثمان ، 1333 :186)

شیخ به همه‌ی رباط ها به یک اندازه نفقه می داد جز دو رباط که خاص ایشان بود یکی از این رباط ها در شهر شاپور قرار داشت و دیگری در دیه سران . مولف در ادامه با ذکر حکایت‌هایی ، کرامات شیخ را در ترتیب معاش مسافران و درویشان و مسکینان بی تاثیر     نمی داند و بیان می‌دارد که از وجود مبارک شیخ بود که این همه رباط از معاش بهره مند      می شدند .

 

2-1-26- باب بیست و پنجم

چنان که مولف کتاب مضبوط داشته است صیت و آوازه ی شیخ مرشد در بسیط عالم در میان بنی آدم مذکور و مشهور شده بود و هر کس از دور و نزدیک آوازه ی کرامات و صفت و سیرت وی را می شنید ،میل و اشتیاق به زیارت شیخ در او بر انگیخته می شد و آن گاه که سعادت قرب شیخ را می یافت و دل بر کندن از او نمی یافت و لذا در جوار شیخ و در خدمت ایشان روزها را سپری می کرد و آن گاه که سیل مشتاقان به سوی شیخ مرشد افزایش یافت او در صدد بر آمد تاموضعی برای اقامت ایشان ترتیب دهد .

این باب علت ساخته شدن تحت السراج توسط شیخ را عنوان می کند .«بعد از آن شیخ قدس الله روحه العزیز چون موضع بپرداخت و به دست ایشان هر دو داد و هر کس که لایق صحبت ایشان بود به نزدیک ایشان می فرستاد و هم چنانکه شیخ قدس الله روحه العزیز آن موضع از برای غریبان بساخت امروز هم چنان جای غریبان است . »(همان:192 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف ) اهداف علمی : تبیین جایگاه کتاب فردوس المرشدیه در میان آثار عرفانی

ب ) اهداف کاربردی : از این تحقیق می‌توان در حوزه‌های زیر استفاده کرد :

  1. در حوزه‌ی تذکره‌ها و زندگی‌نامه‌های عرفانی
  2. در حوزه‌ی شرح و تفسیر متون عرفانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه