درک بهتر متون ادبی-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وزن غزل :
وزن عروضی این غزل: مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن فع در بحر منسرح مثمن مطوی منحور است که وزن های سنگین است و سعدی از آن برای زبان روایی خود در این غزل سود برده است.
قافیه:
کلمات قافیه: (زیبا، شکیبا، پیدا، عمرا، جا، اطبا، ثریا، شکرخا، حلوا، یغما)هستندکه قوافی در غزل یکی از عمده ترین دلایل توازن واژگانی اند. درآخر قوافی از مصوت بلند «آ» استفاده شده است تا زیبایی معمولی به این غزل بدهد .
ویژگی سبکی:
در طول ابیات لغات و عباراتی که بیانگر زیبایی یارهستند، عبارتند از: روی تو زیبا، خوش، جمال روی، به هیچ روی شکیبا نبودن از تو، شمع افق، شکر خنده، لعبت شیرین، باغ حسن.
 

4-1-2.

شب فراق که داند که تا سحر چند است   مگر کسی که به زندان عشق در بند است
گرفتم  از  غم  دل  راه  بوستان گیرم   کدام سرو به بالای دوست مانند است
پیام  من  که  رساند  به  یار مهر گل   که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است
قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست   به خاک پای تووان هم عظیم سوگند است
که با  شکستن  پیمان و بر گرفتن دل   هنوز  دیده  به  دیدارت  آرزومند است
بیا که بر سر کویت بساط چهره ی ماست  به جای خاک که در زیر پایت افکنده است
خیال روی تو بیخ امید بنشانده است  بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده است
عجب در آنکه تو مجموع و گر قیاس کنی  به زیر هر خم مویت دلی پراکنده است
اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی   گمان برند که پیراهنت گل آکنده است
ز دست رفته نه تنها منم در این سودا  چه دست ها که که ز دست تو بر خداوند است
فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست  بیاو بر دل من بین که کوه الوند است
ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق   گمان برند که سعدی ز دوست خُرسند است
 
 
 
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1 ـ ساختار غزلیات سعدی و انوری چگونه است ؟
2ـ چه ویژگی های ساختاری، غزلیات سعدی و انوری را از آثار سایر غزل سرایان متمایز ساخته است ؟
3 ـ چه تفاوت ها و شباهت های ساختاری در غزلیات سعدی و انوری به چشم می خورد ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

درک بهتر متون ادبی-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وزن غزل :
وزن عروضی این غزل: مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن فع در بحر منسرح مثمن مطوی منحور است که وزن های سنگین است و سعدی از آن برای زبان روایی خود در این غزل سود برده است.
قافیه:
کلمات قافیه: (زیبا، شکیبا، پیدا، عمرا، جا، اطبا، ثریا، شکرخا، حلوا، یغما)هستندکه قوافی در غزل یکی از عمده ترین دلایل توازن واژگانی اند. درآخر قوافی از مصوت بلند «آ» استفاده شده است تا زیبایی معمولی به این غزل بدهد .
ویژگی سبکی:
در طول ابیات لغات و عباراتی که بیانگر زیبایی یارهستند، عبارتند از: روی تو زیبا، خوش، جمال روی، به هیچ روی شکیبا نبودن از تو، شمع افق، شکر خنده، لعبت شیرین، باغ حسن.
 

4-1-2.

شب فراق که داند که تا سحر چند است   مگر کسی که به زندان عشق در بند است
گرفتم  از  غم  دل  راه  بوستان گیرم   کدام سرو به بالای دوست مانند است
پیام  من  که  رساند  به  یار مهر گل   که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است
قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست   به خاک پای تووان هم عظیم سوگند است
که با  شکستن  پیمان و بر گرفتن دل   هنوز  دیده  به  دیدارت  آرزومند است
بیا که بر سر کویت بساط چهره ی ماست  به جای خاک که در زیر پایت افکنده است
خیال روی تو بیخ امید بنشانده است  بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده است
عجب در آنکه تو مجموع و گر قیاس کنی  به زیر هر خم مویت دلی پراکنده است
اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی   گمان برند که پیراهنت گل آکنده است
ز دست رفته نه تنها منم در این سودا  چه دست ها که که ز دست تو بر خداوند است
فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست  بیاو بر دل من بین که کوه الوند است
ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق   گمان برند که سعدی ز دوست خُرسند است
 
 
 
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1 ـ ساختار غزلیات سعدی و انوری چگونه است ؟
2ـ چه ویژگی های ساختاری، غزلیات سعدی و انوری را از آثار سایر غزل سرایان متمایز ساخته است ؟
3 ـ چه تفاوت ها و شباهت های ساختاری در غزلیات سعدی و انوری به چشم می خورد ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

بستن منو