تحلیل داستان پست مدرن-پایان نامه ارشد

سایت دانلود پایان نامه omidfile.com


دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تک نگاری آثار اصغر الهی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

۱-۱-۱- مفاهیم اساسی در روش لوسین گلدمن:

۱)کلیت و تکوین:

گلدمن از همان نخستین کتاب مهم خود«در آمدی بر فلسفه کانت» تأکید می­کند که کلیت در فلسفه مارکسیستی، برخلاف معادلات جبری به صورت انتزاعی تعین پذیر نیست.کلیت نه به یک الگوی نظری، انتزاعی و صوری، بلکه به واقعیت تاریخی ساخت­پذیر برمی­گردد. کلیت فرایندی پیوسته است و همان فاعلی که در پی «ساختن» نظری این کلیت است، عنصری ازین فرایند است، با تمام وجود در آن شرکت می­کند. در نتیجه این امر اصلی اساسی به دست می آید که شیوه دیالکتیکی را از تمام دیگر شکل­های اندیشه قاطعانه جدا می­کند: نگاه بیرونی به واقعیت امکان ناپذیر است. کلیت در وهله نخست مقوله­ای است که نمی­توان درباره­اش به وجه اخباری سخن گفت. دلیل مشخص این ناتوانی در آن است که ما خود در داخل این کلیت جای داریم.

۲) گلدمن به پیروی از مارکس و لوکاچ و در تقابل با ایده آلیسم هگلی معتقد است که کلیت از حرکت روح که به دانش مطلق می­انجامد پیروی نمی کند. در نظر هگل، کلیت، تابع اصل درونی فرایند خاص خویش است و از قانون تحول مفهوم پیروی می­کند، نه از قانون تحول واقعیت. جهان واقعی به صورت پدیده تبعی و فرعی دنیای ایده در­می­آید. به این ترتیب قاعده عبارت است از یگانگی کامل ذهنیت و عینیت به معنای انحلال دنیای مادی در دنیای روحی. در نظر گلدمن کلیت عبارت است از واقعیت عام و جهان گستر که دنیای مادی و دنیای روحی را در­ بر می­گیرد.

۳)گلدمن در تقابل با ایده آلیسم متافیزیکی و نیز عقل باوری پوزیتیویست و ساخت­گرا معتقد است که کلیت ممکن نیست به لحاظ عینی داده شده باشد بلکه در گوهر خود حاصل فعالیت بشری است. انسان برای دریافت واقعیت به کلیت سازی­های نسبی روی می­آورد. بی­آنکه به عینیت محض و شفاف دست یابد کلیت­های قدیمی را می­شکند تا کلیت جدیدی بیافریند. بنا­بر­این کلیت عبارت است از فرایند تاریخی پیوسته. کلیت تابع اصل تغییر درونی است نه تابع اصل تثبیت اجزا. در نتیجه رابطه صورت و محتوا رابطه­ای است دیالکتیکی، به این معنا که صورت حاصل با واسطه­ی محتوا است. به عبارت دیگر صورت نیز از حرکت دگرگونی محتوا ناشی می­شود. در این میان محتوا بر صورت تأثیرات یک جانبه ندارد بلکه بین آن دو وابستگی متقابل، کنش و واکنش و حرکت و انطباق دو سویه برقرار است. بنابر­ین اگر کلیت تابع فرایند تغییر است، ساختارهای درونی که معمولا «اجزا» خوانده می­شوند هیچ­گاه بی­تغییر نیستند و همواره در فرایند دگرگونی و جهش درگیرند. به عبارت دیگر کلیت در نظرگاه گلدمن نه کلیت صوری بلکه کاملاً دیالکتیکی است.کلیت دیالکتیکی سنگ بنای اندیشه گلدمن است. بنابرین شناخت اجزا تابع کل است و درک کل نیز به شناخت اجزا و ترتیب و نظام مناسبت آن­ها مشروط است. در نظر گلدمن شناخت پدیده­ها فرآیندی دوگانه یعنی در عین حال، دریافتی- تشریحی است. حرکت پیوسته دریافت یک پدیده به سوی تشریح آن، نه فقط لازمه بلکه شرط ناگزیر دیالکتیک مارکسیستی است. یکی از نتایج این امر آن است که پژوهش در علوم انسانی باید در دو سطح صورت گیرد:

در سطح موضوع پژوهش(یعنی پدیده مورد نظر) و در سطح ساختار فراگیر.

دریافت، مرحله نخست تحلیل را نشان می­­دهد و وضعیت درونی ساختار موضوع پژوهش را روشن می­کند. بنابرین دریافت درونی نوعی تفسیر است. در مقابل، تشریح بیرون از تفسیر قرار دارد و بیرونی است. تشریح به زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دربرگیرنده ساختار برمی­گردد. در نظر گلدمن کاربرد روش دیالکتیکی       _ یعنی ساختارگرایی تکوینی _ در بررسی جامعه بیش از هر چیز به معنای دریافت پدیده­های اجتماعی در تاریخ مندی آن­ها است و دانش انضمامی پدیده­های انسانی فقط در قلب جامعه شناسی تاریخی یا تاریخ جامعه شناسی امکان پذیر است. (لووی، میشل و سامی نعیر ، ۱۳۷۶: ۳۸-۴۰)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

بررسآثار اصغر الهی در دو دسته­ی رمان­ و مجموعه داستان­های کوتاه، مورد تحلیل­هایی از لحاظ فرم، محتوا، عناصر داستانی، نکات برجسته­ی روان­شناسی از دیدگاه فروید، یونگ و آدلر و جامعه شناسی از دیدگاه گلدمن

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تک نگاری آثار اصغر الهی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تک نگاری آثار اصغر الهی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تک نگاری آثار اصغر الهی