دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شعر مقفّی نقش بسیار مهمّی در ایجاد موسیقی و تکمیل وزن و مطمئن ساختن کلمات و شکل بخشیدن تخیّل و احساسات شاعر دارد .(حسن زاده ، ص7) یکی از مهم ترین عوامل اهمّیّت قافیه ، جنبه ی موسیقایی آن است ، در حقیقت قافیه خود یکی از جلوه های وزن است و یا بهتر بگویم مکمّل وزن است زیرا در هر قسمت مانند نشانه ای ، پایان یک قسمت و شروع قسمت دیگری را نشان  می دهد. (شفیعی کدکنی ، ص52) اگر یک نغمه ی موسیقی را در دو آلت موسیقی بنوازیم دو نغمه از نظر صوتی با هم اختلاف خواهند داشت یا دست کم هر کدام طعم خاصّ خود را داراست ، این خصوصیّت را در شعر ، قافیه به عهده دارد زیرا می بینیم که دو قصیده در یک وزن که با دو قافیه سروده شده اند تأثیرشان مختلف است (همان ، ص 52).

 

نقش ردیف در موسیقی شعر

ردیف را می توان یکی از اجزای اصلی شعر کهن فارسی دانست که ساخته و پرداخته ی ذوق و قریحه ی ایرانی است. ردیف به عنوان یکی از ارکان موسیقی کناری نقش عمده ای در شعر کلاسیک فارسی ایفا نموده است و پارسی سرایان بزرگ از دیرباز به سرودن اشعار مردّف توجّه نشان داده اند در اشعار ابتدایی فارسی کمتر از ردیف استفاده شده است ، امّا هر چه شعر فارسی به سوی تکامل روی نهاده ، کاربرد ردیف نیز بیشتر نمود پیدا کرده و شاعران به مرور از کاربرد ردیف های ساده به سوی استفاده از ردیف های دشوار رو نهاده اند یکی از شاعرانی که توجّه ویژه ای به ردیف نشان داده و کاربرد انواع ردیف در شعر او بسامد بالایی دارد ، خاقانی است.

به گفته ی دکتر شفیعی ردیف یکی از ویژگی های شعر پارسی است که در ادب هیچ زبانی تا آن جا که آگاهی داریم به وسعت شعر پارسی نیست ، از قدیم ترین نمونه های موجود شعر دری ، از قبیل شعر مردم خراسان در هجو اسد بن عبدالله:

از ختلان آمذیه         برو تباه آمذیه

و شعر معروف یزیدبن مفرغ:

آب است و نبیذ است      عصارات زبیب است (شفیعی کدکنی ، ص 170)

خصوصیّت دیگری که در زبان فارسی نسبت به عربی وجود دارد مسئله ی نیازمندی بیشتر به موسیقی قافیه است ، بدین گونه که در عربی قافیه ها به تناسب اعرابی که درآخر کلمه وجود دارد قابل کشش و امتداد بیشتری هستند. یعنی ضمّه یا کسره یا فتحه. قافیه را از نظر موسیقی می توان تا حدّ زیادی در تلفّظ ، کشش و توسعه داد اما در فارسی چون آخر کلمات ساکن است حرف آخر    کلمه ی قافیه ی قابل کشش و امتداد نیست و همین امر باعث می شود که در موسیقی قافیه به وجود کلمات مشترک بیشتری نیاز پیدا شود تا جای این کمبود را پرکند این نیازمندی به پرکردن موسیقی قافیه در قافیه های ساکن  نیز باعث  شده است که ردیف در شعر فارسی وسعت و گسترش شگفت  آوری داشته باشد(همان ، ص 170) .

گاهی ردیف آن چنان خودش را در شعر نشان می دهد که انگار بقیه ی عناصر شعر چندان اهمیّتّی ندارند و گاه آن چنان به حاشیه  رانده می شود که گویی یکی از اجزای تحمیلی شعر است و شاعر چاره ای جز تحمّل آن را ندارد ، ردیف ، همواره به عنوان یکی از شالوده های اصلی موسیقی ساز ، مخصوصاً موسیقی کناری مورد توجّه بوده است این نقش وقتی برجسته تر می شود که ارتباط محکم و موفّقی از نظر هم نشینی با واژه های دیگر بیت داشته باشد.

برترین نقش ردیف، غنا بخشیدن به موسیقی قافیه است آن جا که شاعر قوافی فقیر دارد، ردیف را به مدد موسیقی شعر می رساند و از رهگذر ایجاد این همسانی ، شعر خویش را خوش نواتر می کند. ردیف محور بسیاری از هم حروفی ها و هم صدایی ها در شعر است. ردیف می تواند به وزن شعر و کمال آهنگین آن کمک کند.(محسنی ، ص13) ردیف در مورادی به کمک موسیقی بیرونی شعر       می آید ؛ یعنی یک یا چند هجا و گاه یک یا چند رکن عروضی شعر را پر می کند. این نوع کاربرد هماهنگی خاصّی  به وزن شعر می دهد (همان ، ص54) .

دکتر حق شناس هم ردیف را جزئی از موسیقی کناری می داند «ردیف همگونی کاملی از تکرار یک عنصر دستوری یگانه (واژه ، گروه ، بند یا جمله ) با توالی یکسان و با نقش های صوتی ، صرفی نحوی و معنایی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر و بعد از واژه ی قافیه پدید می آید      (حق شناس ، ص59) . هر چند این تعریف جامع و مانع نیست ولی می تواند ردیف و نقش موسیقیایی آن را به عنوان یکی از ارکان اصلی موسیقی کناری معرّفی کند .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)