دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: موسیقی کناری شعر

منظور از موسیقی کناری عواملی است که در نظام موسیقایی شعر دارای تأثیر است، ولی ظهور آن در سرتاسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست ، بر عکس موسیقی بیرونی که تجّلی آن در سرتا سر بیت و مصرع یکسان است و به طور مساوی در همه جا به یک اندازه حضور دارد . جلوه های موسیقی کناری بسیار است و آشکار ترین نمونه ی آن قافیه و ردیف است و دیگر تکرار ها و ترجیع ها (محسنی ، ص 12) .

به بیان دیگر موسیقی کناری جلوه های موسیقایی  حاصل از تکرار واژگان شعری در پایان هر بیت است ، البتّه این تکرار می تواند در آغاز بیت و در قالب های نو در پایان هر بند باشد؛ امّا آنچه در قالب های سنّتی بیش از همه رایج است ، قافیه ها و ردیف های پایانی است که البتّه از نظر صوتی باید مناسب یکدیگر باشند ؛ زیرا ، هر اندازه میزان کلمات  و یا حروف مشترک آن ها بیشتر باشد موسیقی بیشتری دارند . هماهنگی های آوایی (تکرار صامت ها و مصّوت ها) موسیقی کناری در شعر به صورت زیر است:

الف)یکسان بودن صامت پایانی قافیه  با صامت آغازین ردیف

ب)یکسان بودن صامت  آغازین قافیه با صامت آغازین ردیف

ج)یکسان بودن صامت پایانی قافیه با صامت پایانی ردیف

د)هم مخرج بودن صامت پایان قافیه با صامت پایانی ردیف

ه)هم مخرج بودن صامت پایانی قافیه با صامت آغازین ردیف

و)اشتراک یک یا دو صامت و مصّوت در ردیف و قافیه

تأثیر موسیقی کناری در تکمیل موسیقی بیرونی شعر کاملاً روشن است و پژوهندگان در این زمینه بسیار سخن گفته اند چه در شعر قدیم و چه در شعر نیمایی قافیه جایگاه ویژه دارد و حتّی نوسرایان به خوبی به نقش قافیه واقف هستند و از آن استفاده می کنند و معتقدند شعر بدون قافیه شعری کامل نیست ردیف و تکرار و ترجیع بندها از دیگر مشخّصه های شعر است که در کنار قافیه و به عنوان تکمیل کننده ی موسیقی قافیه از گذشته ی شعر فارسی تاکنون مورد توجّه و استفاده ی شاعران بوده است .هنر شاعر در استفاده از این عناصر ، غنای موسیقی شعر او را در پی داشته است.

 

نقش قافیه در موسیقی شعر

قافیه را در فارسی پساوند می گویند و در  لغت به معنی از پی رونده و از پس در آینده است و در اصطلاح کلمات آخر ابیات است که آخرین  حرف اصلی آنها یکی است به شرط آن که کلمات عیناً تکرار نشده باشند و به ایجاد موسیقی و تکمیل وزن بینجامند و به شعر سروسامان دهند و با ایجاد قالب مشخّص و انتقال احساسات شاعر بر هماهنگی عناصر شعر بیفزاید . در این جا به دیدگاه برخی از بزرگان ادب فارسی در مورد قافیه می پردازیم:

1-شمس  قیس رازی درالمعجم می گوید:«سخن بی قافیت  را شعر نشمرند، اگر چه موزون افتد».

2-خواجه نصیر توسی در معیار الاشعار می گوید :« شعر به نزدیک منطقیان کلام مخّیل موزون باشد و در عرف  جمهور کلام موزون مقفّی ».

3.نیمایو شیج در حرف های همسایه می گوید :« قافیه باید زنگ آخر مطلب باشد به عبارت اخری طنین مطلب را مسجّل کند » (طباطبایی ، ص 208) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)