دانلود پایان نامه

ارتفاعات شمال و شمال شرقي كاهش دما كاملا محسوس است.
4-5-6- ميزان بارندگي
منطقه در ناحيه كوهستاني زاگرس واقع شده است به همين دليل در دو فصل پائسز و زمستان تحت جريان‌هاي مرطوب مديترانه‌اي قرار گرفتند و اين جريان‌ها پس از برخورد با ارتفاعات باعث بارندگي مي‌شود بطوريكه متوسط بارندگي در سال بين 350 تا 650 ميليمتر است حداكثر ميزان بارندگي در اواخر پاييز 2/193 ميلي‌متر و در اسفند ماه 4/102 ميلي‌متر مي‌باشد.
4-5-6- روزهاي يخبندان
بطور متوسط در ايستگاه ايلام طي سال 52 روز يخبندان مشاهده مي‌شود. بيشترين يخبندان در ماه ژانويه معادل 3/18 روز بوده و طي ماههاي مي تا اكتبر هيچ گونه بخبندان مشاهده نشده است.
4-5-7- بادها مسلط
متوسط سرعت باد در مناطق كوه‌پايه‌اي استان در حدود 4/5 گره در ساعت برآورد شده است اين مقدارنسبت به نواحي شرقي و شمالي افزايش محسوسي را نشان مي‌دهد اما مقدار آن نسبت به نواحي پست غربي و جنوب استان ايلام تا حدودي كمتر است بررسي تطبيقي اين مورد نيز از يك سو نمايانگر ارتباط متقابل مثبت ارتفاع و سرعت باد در سطح منطقه مطالعاتي است و از سوي ديگر بيانگر اين است كه اراضي واقع در محدوده استان ايلام از اواخر فصل سرد تا اوسط بهار تحت تأثير بد سرعت‌ترين و مستمرترين بادهاي غالب واقع مي‌شود و در مقابل كل منطقه در فصل پاييز به ويژه اواسط آن آرامترين روزها را از نظر وزش بايد سپري مي‌كند.
4-5-8- رطوبت نسبي
ميزان حداكثر نم نسبي در دي ماه بيش از 20 درصد و ميانگين حداقل آن درتيرماه كمتر از 4 درصد در استان برآورد شده است. اين تغييرات تحت تأثير مستقيم رابطه دما و رطوبت نسبي حداكثر و حداقل روزانه، رقم كمتري را آشكار مي‌سازد. ماههاي آذر، دي، بهمن، اسفند داراي نم نسبي حداكثر و ماههاي خرداد، تير، مرداد، شهريور از پايين‌ترين ميزان نم نسبي در سطح استان برخوردار است رطوبت نسبي در ايستگاه ايلام طي سال به طور متوسط معادل 6/48 درصد است به طور كلي در فصول پاييز و زمستان بيشترين رطوبت نسبي و در فصل تابستان كمترين رطوبت نم نسبي گزارش شده است.
4-6- ادبيات قومي استان
ساکنين استان ايلام در شهرهاي ايلام، ايوان، مهران، شيروان، چرداول،ملکشاهي، دره‌شهر، آبدانان و دهلران ساكن هستند زبان اين شهرستانها کردي ولري ميباشد همچنين در برخي از نواحي شهرستان شيروان چرداول اين زبان به لکي رايج است. درصدي از جمعيت استان را در مناطق موسيان و دشت‌عباس شهرستان دهلران را نيز عرب‌ها تشكيل مي‌دهند. زبان كردي و گويش‌هاي آن يكي از زبان‌هاي هند و ايراني است كه زبان‌شناسان آن را در زمره زبان‌هاي ايراني شمال غربي قرار داده‌اند. آن چه كه امروزه كردي ناميده مي‌شود در واقع گويش‌هاي مختلفي است كه گاه اختلاف آنها چنان زياد است كه گويشوران سخن همديگر را نمي‌يابند. اگر دقيق مورد مطالعه قرار گيردمشخص مي‌شود كه همگي داراي اشتراكات فراوان هستند. شايد بتوان گفت كه دليل اختلاف زياد گويش‌هاي كردي، زيستن در مناطق مختلف جغرافيايي و همسايگي با اقوام مختلف باشد كه در شكل‌گيري اين گويش‌هاي متنوع بي‌تأثير نبوده است.
4-7- صنايع دستي
زندگي عشيره‌اي و سنتي در استان ايلام باعث رشد و رونق صنايع دستي مرتبط با آن شده است از ديرباز بافت قالي كردي (قاليچه درشت بافت) سياه چادر، چيغ (چيت) بافي، جاجيم‌بافي، گليم ساده، نمدمالي، احرامي بافي ،گيوه‌بافي،عبابافي در استان مرسوم بوده است. در راستاي اهداف برنامه‌هاي آموزشي پس از ارزيابي قابليت‌هاي توسعه آموزش رشته‌هاي مختلف بومي استان با اولويت مزيت‌هاي هر منطقه جهت پاسخ‌گويي به سلايق مختلف رشته‌هاي ديگري نظير گليم نقش برجسته، منبت‌چوب، سفال‌گري و طراحي روي سفال، قلم‌زني روي مس و… در اين استان راه‌اندازي شده است و زمينه آموزش آنها فراهم شده است.

فصل پنجم:
استانداردها وريز فضاها

5-1- مقررات تفکيک و احداث ساختمان تجاري بين المللي
تفکيک اراضي براي اين کاربري به قطعات حداقل 200 متر مربع مجاز است. مقررات فضاي باز با اعمال ضريب 8/0 صورت مي پذيرد.
به ازاء هر واحد تجاري (نواري) تا حداکثر 5/17 متر مربع زير بنا تامين يک واحد پارکينگ به ميزان 5 متر مربع الزامي است. هر واحد تجاري 5/17 متر مربع و حداقل عرض 5/3 متر و حداقل ارتفاع پارکينگ 2/20 متر تعيين مي گردد.
توضيح 1
احداث واحد تجاري يا واحد کسبي در زير زمين مشروط به تامين پارکينگ و راه مستقل مجزا است.
توضيح 2
در حين تفکيک بايستي عرض معابر و همچنين پخ بر طبق ضوابطي که داده شده است رعايت شود.
تبصره 1
چنانچه شخص فقط 25 متر مربع زمين داشته باشد بايد هزينه تهيه يک واحد پارکينگ را به شهرداري بپردازد و شهرداري مکلف به تامين پارکينگ براي ملک ياد شده است
تبصره 2
تفکيکي هايي که با کاربري تجارت به مساحت 60 متر مربع قبلاً واگذار گرديده است، در برخي از آنها احداث بنا صورت گرفته، طبق ضابطه قبل با سطح اشغال 100 درصد و تراکم 200 درصد مجاز به احداث بنا هستند.
5-2- حوزه مجتمع تجاري بين المللي
ضوابط و مقررات منطقه اراضي تجاري ـ بازرگاني در دو سطح از مقياس فعاليت فرد در مقياس کلان منطقه ـ شهر تدوين گرديده است در مقياس خرد (محله و ناحيه) در کاربري هاي تجاري ـ مسکوني و فعاليتهاي تجاري و بازرگاني کلان (منطقه ـ شهر) محورهاي شهري و مراکز منطقه اي شهري احداث مي گردد.

به هر حال رعايت کليه ضوابط و مقررات مربوط به سهولت دسترسي برخورداري از سيستم حمل و نقل عمومي، عدم مزاحمت ناشي از شلوغي و آلودگي براي بافتهاي مجاور الزامي است.
الف)موارد استفاده از زمين
استفاده از اراضي تجاري در موارد زير پيش بيني شده است
استفاده هاي مجاز در کاربري هاي تجاري
احداث واحدهاي خرد، فروشي و عمده فروشي صنوف مختلف
احداث واحدهاي وابسته به خدمات بهداشتي و درماني مانند مطب پزشکان، تزريقات، حمام و…
خدمات اداري و بازرگاني مانند دفاتر مهندسي، دفاتر خصوصي بازرگاني، خصوصي و تجاري، شعب بانکها، دفاتر پست و کلانتري، شهرداري در مقياس محلات و..
فضاي سبز عمومي و بازي کودکان
خدمات اقامتي و پذيرايي مانند قهوه خانه، هتل مهمانپذير، رستوران، اغذيه فروشي و مراکز عرضه غذا
کارگاههاي کوچک تعميراتي مانند پنچر گيري، تعويض روغن، تعمير لوازم خانگي، تعمير و نگهداري وسايل گرمايش و سرمايش، تعمير وسايل الکتريکي وخدمات فرهنگي مانند تاتر، کتابخانه، سينما و نمايشگاه و…
تاسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب، پست ترانسفورماتورو…
ب)موارد استفاده مشروط
علاوه بر استفاده هاي مجاز اراضي داراي کاربري تجاري و ساير کاربري ها مي توان در موارد مشخص و بنا به پيشنهاد شهرداري و تصويب کمسيون ماده 5 کاربري هاي ديگري که در زمره موارد ممنوع نباشد براي اين اراضي در نظر گرفت.
ج)موارد ممنوع
در منطقه تجاري کاربري هاي صنعتي، حمل و نقل و انبار ممنوع است.
د) ضوابط مربوط به تفکيک زمين
ضوابط احداث بنا در کاربري تجاري در فعاليت هاي کلان
تراکم ساختماني پايه در اراضي تجاري شهري تابع ضوابط مي باشد و شهرداري مي تواند تحت ضرايط معيني تا ميزان 20% اين تراکم را افزايش دهد
در اراضي تجاري مبناي محاسبه تراکم ساختماني برابر مساحت قيد شده در سند مالکيت محاسبه مي گردد هر نوع ساخت و سازي ملزم به رعايت برهاي اصلاحي حداکثر سطح اشغال بناي تجاري در طبقه همکف و در زير زمين 70% مساحت قطعه است
5-3- نحوه محاسبه سطح زير بنا در منطقه تجاري
به استثناي سطوح پارکينگ، انباري، موتورخانه، پله ها و راهروهاي عمودي ارتباطي، ساير سطوح ساخته شده در همکف و طبقات بالا جزء تراکم محاسبه مي شود.
الف) حداکثر ارتفاع ساختمان
واحدهاي مغازه اي واقع در همکف مي توانند با ارتفاع يک و نيم طبقه و حداکثر 5/5 متر ساخته شود. و حداقل ارتفاع مغازه 8/2 متر است
احداث نيم طبقه در واحدهاي تجاري و مغازه اي تا ميزان 55% مساحت مغازه بلامانع است که 20% آن و حداکثر 20 متر مربع جزء تراکم محاسبه مي شود.
ب) نحوه استقرار ساختمان در زمين و اشراف
در مجموعه هاي تجاري حداقل فاصله بين دو واحد مغازه اي رو به رو نمي تواند کمتر از 4 متر باشد.
حداقل عرض راهروي جلوي واحدهاي تجاري در طبقات بالاي همکف 5/2 متر تعيين مي گردد.
عرض راه پله به صورت يک طرفه حداقل 2 متر و به صورت 2 طرفه 5/1 متر بايد در نظر گرفته و فاصله راه پله از دورترين واحدهاي تجاري نبايد از 20 متر بيشتر باشد.
بازسازي و نوسازي واحدهاي تجاري موجود برابر سطح زير بناي فعلي پس از رعايت تعويض گذرها و ساير ضوابط و مقررات بلامانع است.
در مجتمع هاي تجاري باز از هر دو واحد تجاري احداث يک واحد سرويس بهداشتي شامل يک توالت و دستشويي الزامي است.

ج) تعداد پارکينگ
حداقل تامين يک واحد پارکينگ به ازاي هر 50 متر مربع زيربناي تجاري الزامي است
در مورد واحدهاي تجاري مغازه اي شهرداري مي تواند در مقطع صدور پروانه ساختمان در صورت امکان احداث پارکنيگ با اخذ عوارض مربوط نسبت به تامين پارکينگ عمومي بر ميزان مورد نياز اقامت احداث زيرزمين در کاربري تجاري به منظور استفاده ( پارکينگ انباري، مرکز، تاسيسات و سيستم هاي گرمايش و سرمايش، آسانسور، برق و… ) بلامانع است و مساحت آن جزء تراکم ساختماني محسوب نمي گردد. مساحت زيرزمين حداکثر برابر سطح اشغال در همکف تعيين مي گردد.
ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمين تا تفکيک و احداث ساختمان اراضي و مناطق تجاري
ماده 1: پيش بيني هاي لازم از جنبه جلوگيري از حريق و آتش سوزي مطابق با ضوابط سازمان آب و اخذ مجوز از سازمان مزبور براي ساختمان هاي بيش از دو طبقه لازم است.
ماده 2:کليه اراضي تجاري واقع در مراکز مناطق داراي تراکم ويژه بوده و اراضي تجاري واقع محله ها، اراضي مختلط تلقي مي شوند.
ماده3: اراضي تجاري واقع در مراکز حوزه ها و مراکز مناطق تا چهار طبقه فقط مجاز به عملکردهاي تجاري رده مربوط بوده از طبقه چهارم تا هفتم مشمول عملکرد هاي تجاري،‌ مختلط يا ترکيب هر دو بوده و از طبقه هشتم به بالا مجاز به استفاده از کاربري هاي مختلط مي باشند.
ماده4: اراضي تجاري واقع در مراکز نواحي و مراکز محله ها مجاز به عملکردهاي تجاري رده مربوط بوده و فقط در طبقات دوم و سوم مجاز به ترکيب کاربري تجاري با کاربري مختلط و يا استفاده از کاربري مختلط مي باشد.
ماده 5: عملکردهاي مجاز در کاربري هاي مختلط تجاري به شرح زير مي باشد
کلاسهاي نهضت سوادآموزي ‌، هنرکده هاي فني ، هنري موسسات زبان خارجي ، دارالترجمه ها، ‌عتيقه فروشها ، قاب سازيها ، واحدهاي خدمات ، پذيرايي ،‌سالن هاي اجتماعات ، نمايش تئاتر و فيلم ،‌نمايندگي فروش کالاهاي تجاري و صنعتي و ادارات و دفاتر بخش عمومي ،‌واحدهاي توليدي کوچک مثل خياطي و گلدوزي ،‌آموزش حسابداري ،‌شرکت هاي تاسيساتي ،مهندسي ، پيمانکاري ،‌مهندسين مشاور‌، دفاتر خدمات کامپيوتر‌، گمرکي، حمل و نقل ،موسسات توليدي ارائه خدمات چاپ و تکثير.
ماده15: از طبقه چهارم به بالا ، فاصله مجاز احداث بنا از پلاکهاي مجاور بايد رعايت گردد. حداقل اين فاصله تا تهيه طرح هاي تفصيلي مراکز حوزه ها و مناطق بشرح زير است:
بند1: از طبقه چهارم تا طبقه هفتم ، 3 متر
بند 2: از طبقه هشتم تا طبقه چهاردهم ، 6 متر .
بند 3: از طبقه پانزدهم به بالا ، 9 متر .
ماده 16: حداقل عرض نورگير ، پاسيو يا حياط مرکزي براي بناها تا طبقه دوم 6 متر و تا طبقه ششم 12 متر مي باشد.
تبصره : سطح نورگيرها پاسيو و حياط مرکزي با رعايت حداقل عرض موضوع بند فوق جز و زير بنا محسوب نمي گردد.
ماده 17: حداکثر طبقات زير زمين براي تراکم ساختماني 180 درصد در طبقه مي باشد
ماده 18:

دیدگاهتان را بنویسید