دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پاره‌ای از ویژگی‌های سبکی فردوس المرشدیه

1- کوتاه بودن جمله‌ها :

« که چون به سفر می آمدم به حضرت شیخ مرشد رفتم و زیارت کردم و همت خواستم و پاره ای گل از قبر وی برگرفتم و در میان قماش ها خود نهادم حق تعالی مال های من محفوظ داشت.» (محمود بن عثمان، 1333: 462)

2- آوردن فعل مضارع التزامی به جای مضارع اخباری:

«و سخن بی فایده می گویند، من بر ایشان بگذرم و سر در پیش افکنم و خود از ایشان غافل سازم.» (همان:313)

3- آوردن “مر” در جمله:

به درستی که ایشان اهل ولایت حق باشند و پوشیده باشند مر کرامتی که حق تعالی بر ایشان کرده باشد.» (همان:63)

4- وجود واژه های عربی در متن:

« و گفتند خوف نباشد ایشان را در آنچه از پیش فرستاده باشند.» (همان:64)

«و گفتند خوف نباشد ایشان را به در شدن اندر نار.» (همان:64)

« و ثمار آن از عدم به وجود آمد به دلیل اصل کتاب.» (همان: 67)

5- فرو شدن در معنای وارد شدن:

« وقتی به کوچه ای فرو شد، شخصی را دید بغایت اندوهگین.» (همان: 68)

6- آوردن “ب ” بر سر فعل ماضی:

«چند مدت همچنین بگذشت» (همان: 20)

«محمدبن الشیرازی گوید که هر گاه که گبران برفتندی.» (همان: 26)

7- آوردن افعال کهن :

« گویند شنفتم از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز که گفت شبی به خواب دیدم.» (همان: 30)

« و جمله ی حرکات و سکنات و گفتن و شنفتن و دیدن و چشیدن…» (همان: 11)

8- آمدن واژه هایی با تلفظ کهن:

« کاچکی من آن روز زنده بودمی که وی درین مسجد سخن گوید.» (همان: 61)

کاچکی به جای کاشکی .

« و از خدمت شیخ در خواستند تا از اصحاب خود یکی ترتیب کند تا اسفهسالار ایشان باشد.»  (همان: 180)  اسفهسالار= سپهسالار

«زیرا که اومید من به کرم حق تعالی آن است که هر که نظر وی بر من افتاده باشد به من بخشند.» (همان:293)   اومید = امید

 

2- 2 3 – وجود نثر مسجع و آهنگین

هر چند نثرکتاب ساده و مرسل است و کمتر جمله ای دچار ابهام، پیچیدگی است و در صد کلمات کهنه و مهجور بسیار کم می باشد اما با توجه به این که محتوای آن عرفانی است گاهی مواقع نثر عارفانه و مسجع به جملات و متن کتاب زیبایی هنری می بخشد : « پس گفت یا موسی به چشم فانی لقای باقی در سرای فانی نتوانی دید ،بلکه دیدار ما به چشم باقی در سرای باقی به بینی.»(همان:129)

این روند گاهی مواقع تا جایی پیش می رود و کار از یک یا چند جمله فراتر گام می نهد و مؤلّف هنر نویسندگی خود را در نثر مسجّع به عنوان یک متتن عارفانه به اوج می رساند که این کار زیبایی متن را به رخ دیگران می کشاند :

« این خواندن و ترنّم کردن از بهر رضای رحمان است و از ذوق معانی کلام سبحان است و از شوق اسرار و کشف ملک دیان است و آن سرود گفتن از بهر شیطان است و سرمایه‌ی شقاوت و خذلان است و دستور بی فرمانی و عصیان است .

دیگر این جمعیّت و شادی از بهر رضای ملک غفّار است و آن جمعیّت از بهر شیطان غدار است ، و این شراب به کاس محبت از بهر ابرار است و به دعا و تضرع و استغفار است و در بیم شب‌ها و اسرار است و خشنودی ملک غفّار است و آن شراب به کاس شقاوت از بهر اشرار است و نتیجه ان درد سر و خمارست و ثمره ی آن عذاب النّارست و ناخشنودی ملک جبارست…»(همان:289)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف ) اهداف علمی : تبیین جایگاه کتاب فردوس المرشدیه در میان آثار عرفانی

ب ) اهداف کاربردی : از این تحقیق می‌توان در حوزه‌های زیر استفاده کرد :

  1. در حوزه‌ی تذکره‌ها و زندگی‌نامه‌های عرفانی
  2. در حوزه‌ی شرح و تفسیر متون عرفانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه