تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تولد  و مرگ  شاعر
جمال­الدين محمد، فرزند عبدالرزاق، از شاعران تواناي قرن ششم هجري ومتولد شهر اصفهان است. «ملك الفضلا جمال الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني (ره) از صناديد و اكابر علماي اصفهان است » (دولتشاه سمرقندي، 1366: 108). او از گويندگان عهد سلطان خوارزم شاه مي باشد. «در تذكره هاي سخني از تاريخ ولادت او نشده است. نام وي محمد، لقبش جمال الدين واسم پدرش عبدالرّزاق بودوهركجا قدما، جمالدين عبدرزاق گفته باشند، مطابق قانون فارسي، كلمه فرزند از وسط محذوف است وهر كجا نام ديگر او را عبدالرّزاق بيان كرده اند به اشتباه بوده است. زاد بوم وي شهر اصفهان است وعشق وطن وحب زاد بوم بيش از آنچه تصور شود اورا در نهاده بوده، چنانچه از اشعار وي مشخص است وي پنجاه سالگي را رد كرده بود »( وحيد دستگردي نك جمال الدين اصفهاني، 1362: مقدمه). جمالدين شهر اصفهان را دوست داشته وآن را مدح گفته است :
… ديدي تواصفهان را آن شهر خلد پيكر                            آن سوره مقدس ان عدن روح پرور
«خاندان جمال الدين ازطبقۀ فضلا وشعرا نبوده اند وچنانچه اشعار وي واشارات بعضي تذكره نويسان مستفاد است،اوبا خاندانش به شغل زرگري مي پرداخته اند وبه گفتۀ كمال الدين پسرش، ازدكان رخت زي مدرسه آورد» ( فروزانفر، 1369 ج 3، 547). جمالدين، اصفهان را هم مدح كرده وهم قدح، ولي در مقابل تعريض ديگران مانند مجير الدين نسبت به اصفهان ومردم آن، بس زود رنج بوده وسخت دفاع مي كرد » (رضا زاده شفق، 1369: 117). « جمال الدين عبدالرزاق از اكابر طبقه شعرا بوده ونظم ونثرش عذوبت سلسبيل وجودت فرات ونيل داشته، جزالت با سلامت آميخته ولطافت با متانت جمع آمده … » (رازي، 1378: 915). دكتر ذبيح الله صفا در جلد اول تاريخ ادبيات خود، گفته است: «جمال الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني شاعر نام آور قرن ششم واز قصيده سرايان معروف ايران است. در نام ونسب او تذكره نويسان متأخر را اشتباهي دست داده است ومثلاً لطفعلي بيگ آذر صاحب تذكرۀ «آتشكده » نام اورا عبدالرزاق دانسته است ومنشأ اين اشتباه آن است كه جمال الدين رابه اضافۀ بنّوت معمولاً جمال الدين عبدالرزاق يا جمال عبدالرزاق مي نويسند. از اشارۀ عوفي در لباب الالباب چنين برمي آيد كه وي زرگر بوده وشاعر نيز به اين هنر وهمچنين به هنر نقشبندي خود اشاره كرده وگفته است:
تا چومن باشند ابر وباد دايم در دوفصل          در ربيع اين نقشبندي، در خزان آن زرگري (335/3)
جمال الدين بيشتر عمر خود را در اصفهان گذرانده وگويا در طلب روزي به آذر بايجان ومازندران هم سفر كرده باشد ولي همواره پاي بند اصفهان وچهار فرزند خود بوده  ومي گفته است:

هست بر پاي من دو بند گران                                        علقت چار طفل وحب وطن(289/

سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 
1 – دست يابي به شناختي تازه از تأثير قرآن وحديث در ديوان جمال الدين اصفهاني و شناخت انگيزه هاي شاعر از به كارگيري آيات واحاديث در شعر خود ونسبت آنها با روزگار شاعر.
2 – شناخت زمينه هاي انعكاس تأثير قران وحديث در ديوان جمال الدين اصفهاني.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق 

بستن منو