تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چكيده
قرآن، حديث و ادبيات ارتباط نزديكي با هم دارند. از نيمه قرن سوم هجري كه سرودن شعر پارسي آغاز شد، كم كم و به مرور زمان، انديشه هاي ديني و قرآن و حديث بر شعر نيز تأثير گذاشت به طوري كه در قرن هاي بعد، كساني چون سنايي، شعرشان آميخته با قرآن و عرفان بود. از رهروان سبك سنايي، مي توان از جمال­الدين اصفهاني نام برد. هرچند كه زياد به او پرداخته نشده است، اما شعرش سراسر از تأثير قرآن و حديث است. جمال­الدين بيشتر از قرآن تأثير پذيرفته تا از احاديث. بيشترين تأثيرات را مي­توان در قصايد او مشاهده نمود. اعتقادات ديني در اشعار او موج مي­زند. وي از شيوه هاي تأثير پذيري، بيشتر از اقتباس و تلميح و در مواردي از حل و تضمين استفاده كرده است. بسامد اشعار جمال، راجع­به صفات خدا، پيامبر اسلام (ص)، معراج ايشان، ساير پيامبران الهي، روز قيامت، رزق و روزي و چندين موضوع ديگر است. موضوع اين رساله تأثير قرآن و حديث در ديوان جمال­الدين است كه در پنج فصل بررسي وتنظيم شده است: فصل اول شامل كليات و تعاريف مي باشد كه به؛ شرح و بيان مسئله، ضرورت و اهميت موضوع، اهداف تحقيق، كاربرد نتايج تحقيق، پيشينۀ تحقيق، سؤال هاي تحقيق و شرح روش تحقيق پرداخته شده است. فصل دوم با عنوان؛ زندگي، آثار و روزگار شاعر تنظيم شده است فصل سوم شامل؛ پيشينه و شيوه هاي تأثير قرآن و حديث در ادبيات فارسي. فصل چهارم كه قسمت اصلي رساله را در بر مي گيرد، شامل: بررسی محتوایی تاثیر قرآن و حدیث در شعر جمال­الدین كه موضوعاتي مثل توحيد، صفات خدا،  صفات پيامبر اسلام و معراج ايشان، ساير پيامبران الهي، روز قيامت و موضوعات ديگر را در بر مي­گيرد. فصل پنجم نیز با عنوان سایر موضوعات به موضوعات گوناگونی که شاعر به آنها پرداخته است اختصاص دارد. مهمترين مسئله اي كه در ديوان استاد به چشم مي خورد، تأثير زياد قرآن در اشعار اوست كه شاعر مسائل ديني واعتقادي خود را در اشعارش تأثير داده است. همان طوري كه در انديشه هاي جمال خواهيد خواند، وي فردي مسلمان ومقيّد به دين اسلام مي باشد، هرچند كه در اشعارش به مدح افراد نيز پرداخته است. بيشتر قصايد استاد، مدحي هستند كه در بعضي موارد اغراق نيز نموده است. ديوان جمال الدين اصفهاني از مهمترين كتب اشعار مذهبي مي باشد كه آيينۀ تمام نماي جامعۀ عصر شاعر، ويكي از ارزشمند ترين آثار ادبي – مذهبي جامعۀ ايران در قرن ششم محسوب مي شود.
واژه هاي كليدي: جمال­الدين اصفهاني، ديوان اشعار، تأثير قرآن و حديث، شيوه­هاي تأثير پذيري، قرن ششم.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 
1 – دست يابي به شناختي تازه از تأثير قرآن وحديث در ديوان جمال الدين اصفهاني و شناخت انگيزه هاي شاعر از به كارگيري آيات واحاديث در شعر خود ونسبت آنها با روزگار شاعر.
2 – شناخت زمينه هاي انعكاس تأثير قران وحديث در ديوان جمال الدين اصفهاني.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق 

بستن منو