بیان دلایل وجود تضادهای ظاهری در دیوان حافظ-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست         تنگ چشمم گر نظر در چشمه ی کوثر کنم
(دیوان حافظ،    : 224)
و از این منظر می توان گفت که حافظ مرد وحدت است: « مادام که مرد را آخرت و بهشت و ثواب و سعادت باید، کمال خود خواسته باشد… پس خود را خواسته باشد نه خدا را؛ و چون چنین بود، مرد کثرت بود، نه وحدت، چنان که فرموده اند: « هر چه بینی جز خدا آن بت بود در هم شکن » پس جز خدا خواستن بت پرستی بود. و آخرت و بهشت و رضا و جوار خدا، جز خدا است، پس آن کس که همه خدا بیند و بس. طالب وحدت باشد ». (طوسي،569:1339)
عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده              به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست
(دیوان حافظ،1389: 36)
من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم             داغ سودای توام سر سویدا باشد
(همان: 104)
 
گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است                   اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است
(همان: 27)
حافظ از دو جهان فقط و فقط طالب یار است و بس. امّا در دیوان حافظ ابیاتی هست که حافظ از سر اعتراض و انتقاد به متشرّعین و متصوّفه عصر خویش و از سرِ لجبازی با آن ها ادعاهایی ضد و نقیض می کند. گاه می گوید، بهشت مال اوست:
فردا شراب کوثر و حور از برای ماست             و امروز نیز ساقی مه روی و جام مِی
(همان: 276)
امروز ساقی ماه روی و جام می مال من است و فردا شراب کوثر و حور هم مال من است . در اصل موضوع که انسان هرچه را که در دنیا طالب است و دارد، فردا هم همان نصیبش خواهد شد و آخرت چیزی نیست جز آنچه در این دنیا جمع آوری کرده ایم، شکی نیست .
امّا تمام تأکید بیت روی این نکته مهم است که ساقی مه روی و جام می آن چیزی نیست که ما فکر می کنیم. یعنی حافظ نمی گوید امروز معشوقه پرست و شراب خوار باش و فردا به بهشت خواهی رسید و از شراب طهور بهشتی خواهی نوشید، چرا که اگر اینگونه بود، زاهد عصر حافظ هم بهشتی است. او که حافظ درمورد او ادعا می کند که :
نه به صد آب که رنگش به صد آتش نرود
آنچه با خرقه زاهد می انگوری کرد
(همان : 94)
بنابراین جنس شرابی که حافظ می نوشد، با شراب زاهد متفاوت است و تمام حرف دل حافظ این است که زاهد عصرش امروز به خطا می رود و فردا از بهشت بی نصیب می ماند. بنابراین اگر چنین زاهدی حتّی امید رفتن به بهشت داشته باشد، زهی خیال خام و آرزوی محال:
قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند (همان: 176)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 
این تحقیق درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است:
1ـ دلایل اصلی وجود تضادهای ظاهری بین دین و عرفان در دیوان حافظ چیست؟
2ـ آیا حافظ راه رسیدن به عرفان واقعی (حقیقت) را در گذشتن از شریعت می داند؟
3ـ آیا حافظ قصد شوخی با مقدّسات را دارد؟
4ـ چه ابیاتی از دیوان حافظ باعث شده است که برخی او را بی دین تصوّر کنند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

بستن منو