دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

با توجه به اين که گرد آوری گويش محلی و پژوهش درباره‌یآن‌ها از ديدگاه زبان شناسی اهميت بسزايی دارد و هر يک از واژه‌های گويش می‌تواند نمايانگر گوشه‌ای از تاريخ اجتماعی و فرهنگی اين ملت باشد، بنابراين توصيف و بررسی آن‌ها می‌تواند در هر چه غنی تر کردن زبان فارسی و بازسازیزبان‌های کهن مفيد واقع شود. لذا در اين پژوهش صرف اسم، فعل، صفت و تجزيه و تحليل اين بخش از گويش انارکی بوده است و پژوهشگر به توصيف صرف اسم، فعل و صفت و ويژگی های آن‌ها در اين گويش پرداخته است.

3-2 روش پژوهش

از آنجايی که اين پژوهش به توصيف فرآيند تصریف واژگان در گويش انارکی می‌پردازد روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفی بوده است.در عين حال در اين تحقيق چون به روند تاريخی زبان و تغييرات آن در طول زمان چندان توجهی نشده تحقيق از نوع هم زمانی بوده است، در اين پژوهش به علت عدم وجود نظام  نوشتاری در گويش انارکی از روش گرد آوری معمولی داده‌ها در زبان شناسی عملی استفاده شده است. روش تحقيق دراين پژوهش به دو صورت انجام پذيرفته است، در مرحله‌ی گرد آوری و توصيف به طور عمده پژوهشی ميدانی است چرا که پژوهشگر مستقيماً در گستره‌ی ميدانی،محل مستقيم استفاده از گويش، وارد می‌شود و منطبق بر آموزه‌های ميدانی به مصاحبه با گويشور می‌پردازد و در مرحله تعيين پيکره، مفاهيم نظری،روش شناسی و تبيين، اين پژوهش به مثابه تحقيقی با خصلتی دو گانه يعنی ميدانی و کتابخانه‌ای هدايت شده است. در تحقيق حاضر سعی بر آن بوده که به مطالعه و مشاهده‌ی روند طبيعی و چگونگی تصریف واژگان در گويش انارکی توسط گويشور پرداخته شود.از آنجايی که پژوهشگر با اين گويش اندکی آشنايی دارد جملات و عبارت‌هايی را که گويشوران شرکت کننده در مصاحبه توليد کردند به کار گرفته و به تجزيه و تحليل آن جملات و عبارات پرداخته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی