دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فارسی باستان که نيای فارسی امروز بشمار می‌رود،زبانی است که در دور‌ی هخامنشيان در پارس بدان تکلم می‌شده است و تنها آثار آن کتيبه‌های شاهان هخامنشی است که به خط ميخی نوشته شده است. در فارسی باستان علاوه بر ساخت‌هايي چون گذشته مطلق،گذشته استمراری و گذشته نقلی برای بيان و نوع فعل در زمان گذشته، روش ديگری نيز معمول بوده است که آن را«ساخت مجهولی» می‌نامند.مطابق اين روش،هر جمله‌ای از يک نايب فاعل که مفعول منطقی عبارت بوده و يک عامل که بر فاعل و يا کننده‌ی منطقی دلالت می‌کرده و يک صفت مفعولی از افعال متعدی تشکيل می‌يافته است؛بدين معنا که نايب فاعل يا مفعول منطقی جمله در حالت فاعلی و عامل و يا کنند‌ی منطقی در حالت اضافی و صفت مفعولی که مبين وقوع فعل يا عملی در گذشته بوده است،همانند نايب فاعل در حالت فاعلی به کار می‌رفت. (حاجيانی 1388 : 23)

2-4-1-2 دوره‌ی ميانه

دبیر مقدم به نقل از میرزا زاده، س.ا و قاسمی،م، (1374) فرهنگ زبان یغنابی، دوشنبه: سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان می‌گوید: زبان فارسی میانه استمرار مستقیم فارسی باستان است و به گروه زبان‌های ایرانی غربی جنوبی متعلق است. اسناد و سکه نوشته‌های موجود از این زبان از قرن دوم پیش از میلاد شروع می‌شود ولی پیکره‌ی عمده، مربوط به زمان امپراتوری ساسانی (قرن سوم تا هفتم میلادی،‌ مشخصاً 225- 651 پس از میلاد) است که مرکز آن استان فارس (پارس باستان) بود. دیگر زبان دوره‌ی میانه زبان پارتی است این زبان جزء زبان‌های غربی شمالی است اما مستقل از زبان مادی می‌باشد. از پارتی اسناد کمتری از فارسی میانه بجای مانده است. این زبانزبان استان پارت بوده است که در عصر سلسله‌ی اشکانی، قرن سوم پیش از میلاد، در جنوب شرقی دریای خزر رواج داشت. زبان‌های اصلی ايرانی گروه شرقی شمالی در دوره‌ی میانه عبارت‌اند از زبان سغدی،‌زبان خوارزمی، زبان سکائی و زبان بلخی. زبان سغدی به عنوان زبان ميانجی در منطقه‌ی گسترده‌ای با مرکزیت سمرقند و در طول جاذه‌ی ابریشم تا چین بکار می‌رفت (دبیر مقدم 1392 : 95).

اين دوره زمانی از سال 331 پيش از ميلاد، زمان انقراض حکومت هخامنشيان را تا زمان رسميت يافتن زبان فارسی دری در دوره‌ی صفويان به سال 867 ميلادی، در بر می‌گيرد. تاريخ سياسی اجتماعي اين دوره شامل حکومت «سلوکيان»،حکومت‌های ايرانی «اشکانيان» و «ساسانيان» و انقراض امپراطوری ساسانيان به دست اعراب مسلمان می‌گردد و تا تاسيس نخستين حکومت‌های ايرانی در دوره ی اسلامی ايران ادامه می‌يابد (صفوی 1386 : 43-44).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی