دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بسياری از زبان شناسان معتقد اند که بهترين شکل تعريف واژه‌ها تعريف آن بر حسب نحوی الگو بندی نحوی آن است. يکی از اين نوع تعريف‌ها که بطور گسترده پذيرفته شده است. بدين قرار است :

-واژه کوچکترين صورت آزاد است .

صورت آزاد عنصری است که می‌تواند به تنهايی بکار رود و جايگاهش نسبت به عناصر پيرامونش کاملاً ثابت نيست (غلامعلی‌زاده 1374: 256).

واژه ممکن است تنها از يک يا از پيوند دو يا چند واحد کوچکتر معنا دار پديد آيد.از تجزيه واحد‌های کوچکتر سازنده واژه ، هجا‌ها ، واج‌ها،يا صدا‌ها که واحد‌های واجی يا صوتی و به خودی خود معنا دار هستند به دست می آيد.

ويژگی ساختواژی واژه : به کوچکترين واحد معنا دار که در ساختواژه مشخص می‌گردد. تکواژ گفته می‌شود.واژه‌ای که از کوچکترين تکواژ پديد می‌آيد واژه ساده ناميده می‌شود(مشکوة الدينی  1383 : 14).

واژه به دو نوع ساده و غير ساده تقسيم می‌شود:

واژه ساده آن است که از تنها از يک تکواژ تشکيل شده است: گرگ ، مرگ ، گياه.

واژه غير ساده آن است که بيش از يک تکواژ دارد و می‌توان را آن را به اجزای تشکيل دهنده‌ تقسيم کرد: شادمانی ،بهتيرين

در مورد واژه‌های غير ساده وضعيت امروز آن‌ها را در نظر می‌گيريم. به اين معنا است که ممکن استواژه‌ها از نظر تاريخی غير ساده باشند ولی تشخيص اجزا آن در فارسی امروز به سادگی ممکن نباشد. چنين واژه‌ای را امروز ساده تلقی می‌کنند. با در نظر گرفتن اين نکته واژه‌هايی مانند ساربان امروزه ساده شمرده می‌شوند.

واژه‌های غير ساده را از جهت اجزای تشکيل دهنده‌یآن‌ها به سه دسته تقسيم می‌کنند : مرکب، مشتق،مشتق-مرکب ، ووند افزايی نيز (ساختن واژه‌های اشتقاقی از طريق افزودن وند) صورت می‌پذيرد. در زبان فارسی نيز اين دو فرايند بسيار بکار می‌آيند (غلامعلی‌زاد 1374: 257).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی