دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هرگاه گويشوری اين مفهوم ذهنی را به زبان بياورد يا بنويسد در واقع با صورت کلمه مواجهيم و آن‌ها را به ترتيب صورت گفتاری يا نوشتاری می‌ناميم. صورت گفتاری کلمه از هجا‌ها ( که از واج‌ها تشکيل شده اند) تشکيل شده‌اند. صورت نوشتاری کلمه از کنار هم گذاشتن حرف‌ها تشکيل شده است. از طرف ديگر اين واحد‌های گفتاری و نوشتاری حامل معنا يا نقش دستوری نيز هستند.

ج ) دو اصطلاح ” واژه” و ” کلمه” هم معنی هستند.اما از ين پس واژه را فقط برای اشاره به واحد واژگانی ذهنی و انتزاعی بکار می‌بريم.

واژه عنصری است که در ساخت گروه استفاده می‌شود و به پديده‌ای خيالی، واقعی، مادی يا انتزاعی در جهان خارج دلالت دارد.واژه واحدی انتزاعی است که معنا يا نقش دستوری دارد واژه‌ها را به انواع اسم، فعل و … تقسيم می‌کنند. اين طبقه بندی در حالی است که اين واژه‌ها می‌توانند نقش‌های متنوعی رابر عهده بگيرند و ديگر انواع از ايفای آن نقش ها بر نمی‌آيند( شقاقی 1386: 17-18).

واژه سومين واحد زبان است که از يک يا چند تکواژ تشکيل می‌شود. گل، درخت، سبزه ، درستکاری، سبزی کاری، مشخصه واژه جدايی پذيری ، استقلال نحوی و يک پارچگی است. يعنی هر واحدی که بتواند با انعطاف پذيری در جمله جابجا می‌شود و يا ممکن است در پيش و پس آن  عنصر ديگری از قبيل حرف نشانه يا حرف اضافه و نشانه جمع آورد و نيز هيچ عنصر ديگری نتواند درون آن جای بگيرد واژه است.واژه در ساختمان واحد بزرگتر زبانيعنی گروه بکار می‌رود (وحيديان کاميار 1379: 9).

واژه را می‌توان از چهار نظر تعريف کرد:

-از نظر آوايی : يک ساخت آوايی است که از يک يا چند هجا تشکيل شده باشد دارای يک تکيه است و در آغاز و پايان آن سکوت کرد.

-از نظر صرفی: از يک يا چند واژک تشکيل شده و در سلسله مراتب واحد‌های دستوری زبان در ساخت گروه بکار می‌رود.

-از نظر معنايی: عبارت است يک واحد معنايی که بر يک يا چند مفهوم منفرد دلالت دارد.

-از نظر املايی : دارای وحدت املايی است به اين معنا که در نوشته معمولاً فاصله‌ای در طرف آن رعايت می‌شود (کلباسی 1371: 21).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی