دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هر زبان در طول تاريخ خود تحت تاثير عوامل چندی از جمله عوامل جغرافيايی،برخورد زبان‌ها، عوامل فرهنگی،مهاجرت اقوام به سرزمين‌های مختلف و عوامل گوناگون ديگر دستخوش دگرگونی‌های فراوان می‌شود که در نتيجه آن گونه‌ها و صورت‌های متفاوتی پديدار می‌گردد.گوناگونی زبان‌ها،گونه‌ها و گويش‌ها و لهجه‌ها همواره از يک کشور به کشور ديگر ،استان‌های مختلف يک کشور و حتی نقاط هموار در يک استان به چشم می‌خورد.اين تفاوت‌های مکانی بر خلاف تفاوت‌های زمانی که اغلب از ديد پژوهشگران مخفی می‌ماند غالباً خيلی زود خود را نشان می‌دهد.تا جايی که حتی قبايل وحش هم در اثر تماس با قبايل ديگر که به زبان متفاوت نسبت به هم تکلم می‌‌کنند،اين تفاوت را در يابند( دو‌سوسور 1382 : 282).

علت دگرگونی‌های زبان اين است که بشريت در حال دگرگونی و تحول است جوامع انسانی متحولمی‌شوند و مظاهر فرهنگی از جمله زبان دستخوش تغيير می‌شوند.اگر زبان توقف کند جامعه‌ای که به آن سخن می‌گويند متوقف شده است. برقراری روابط گوناگون علمی، بازرگانی، سياسی، نظامی و غيره همچنين داد و ستد ابزار‌ها و فرايند‌ها و مفاهيم مربوط به آن‌ها از عواملی است که فرهنگ‌های گوناگون را به طور مستقيم و غير مستقيم در تماس با يکديگر قرار می‌دهد و در نتيجه تمامی فرهنگ‌های گوناگون با يکديگر مسائلی مانند تداخل زبانی و ساير تغييرات و دگرگونی‌ها در زبان به وجود می‌آيد.

زبان امری اجتماعی است. به عبارت ديگر زبان ابزاری است برای برآوردن مباحثی اجتماعی به کار می رود و آن رابطهيافتن افراد اجتماع با يکديگر و بيان و ادراک امور اجتماع است بنابراين هر گونه تغيير و تحولی که در اجتماع حاصل می‌شود طبعاً حاجات جامعه را نيز دگرگون می‌کند و اين تحول ناچار در تغيير ابزاری که با حاجات اجتماعی ارتباط دارد موثر است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی