دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چند واژکی زبانی است که در آن ساختمان واژه از دو واژک يا بيش از آن تشکيل شده باشد اين دسته از زبان‌ها به سه دسته پيوندی، ترکيبی و بساوندی تقسيم کرده‌اند.در زبان‌های پيوندی مرز بين واژک‌ها در واژه مشخص است و تطابق يک به يک بين واژک ها و مفاهيم آن وجود دارد.

در زبان‌های ترکيبی مرز بين واژک‌ها مشخص نيست و تطابق يک به يک ميان واژک‌ها و مفهيم آن‌ها وجود ندارد.

در زبان‌های بساوندی مرز بين واژه و جمله مشخص نيست به سخن ديگر در اين گونه زبان‌ها بسياری از مفاهيم که معمولاً در زبان‌ها از طريق جمله بيان می‌شوند،چه قاموسی و چه نحوی ، از طريق فراهم آمدن تعداد زيادی واژک به صورت يک واژه بيان می‌گردند.

زبان‌های بساوندی خود به دو گروه زير گروه تقسيم می‌گردند: تک پايه‌ای و چند پايه‌ای .

در زبان‌های تک پايه‌ای هر واژه فقط يک واژک آزاد دارد. مانند زبانیوپيک در سيبری ولی در زبان‌های چند پايه‌ای در هر واژه بيش از يک واژک آزاد وجود دارد مانند زبان چوکچی در شمال سيبری (کلباسی 1371: 26).

2-2-4 علت تغيير و تحول زبان از نظر ساختواژی

زبان‌ها همواره در گذشته تغيير کرده‌اند و بدون شک به تغيير خود در زمان حال ادامه خواهند داد.نتيجه‌ی تغيير زبان ممکن است برخی اوقات به برقراری ارتباط غلط منجر شود.

به استثنای ضرورت واضح برای دست يابی به تکواژ‌های جديد برای معنای جديد و راحت شدن از دست تکواژ‌های قديمی، شايد بايد انتظار داشت که زبان در مقابل تغيير بيشتر مقاومت کند.ولی نمی‌توانيم موارد و صورت‌های تغيير زبان را پيش بينی کنيم اگرچه گسترش تغيير‌های زبان را نمی‌توان انتظار داشتهمچنين غالباً پس آنکه يک تغيير زبان مشاهده گرديد. در آن وقت می‌توان به طرز عقلانی علت يا علل احتمالی آن تغيير را بدانيم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی