دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

صفت:

صفت آن مقوله‌ی واژگانی است که هسته گروه صفتی واقع شود و صفت‌ها از نظر درجه بندی به سه دسته تقسيم می‌شوند:صفت مطلق، صفت تفضيلی، صفت عالی، صفت مطلق همان پايه صفت است که افزودن پيوند‌های تر و ترين به پايان آن می‌تواند صفت تفضيلی و عالی بسازد.

در بررسی صفت نيز می‌توان از ويژگی‌های صوری بهره برد و واژه‌هايی را که پيشوند‌ها و پسوند‌های خاصی می‌پذيرد صفت در نظر گرفت. پسوند (ارزشمند، زورمند، نيزومند) صفات مندرجند و می‌توان برای آن‌ها پيوستاری در نظر گرفت و به اين ترتيب واژه‌هايی مانند : بی ارزش، کمی بی‌فکر(گلفام 1385: 34).

صفت کلمه‌ای است که می‌تواند در گروه اسمی به توصيف اسم يا ضمير به پردازد و خود به کمک قيد‌های ديگر توصيف شود و به صورت‌های تفضيلی و عالی تصريف گردد و نيز می‌تواند بدون اسم در ساختار گزاره بکار رود ( کلباسی 1371: 21).

به دسته‌ای از واژه‌ها که از لحاظ معنا به حالت يا چگونگی اسم اشاره می‌کنند و از لحاظ ويژگی‌های ساختواژی با پسوند های «- تر» و «-ترين» بکار می‌روند، صفت گفته می‌شود ( مشکوة الدينی 1384 :98).

فعل:

فعل آن عنصر زبانی است که هسته گروه فعل (گزاره) واقع شود. بنابراين هر جمله‌ای فقط يک فعلمی‌تواند داشته باشد به عبارت يگر هر فعلی نماينده يک جمله است.

افعال به دو طبقه تام و ناقص تقسيم می‌شوند. فعل تام که آن فعل واژگانی يا فعل اصلی می‌نامند و فعل ناقص فعلی است که به جهت ايجاد ارتباط بين نهاد (مسنداليه) و يک مفهوم ديگر به مقوله‌ی متمم نهاد (مسند) بکار برده می‌شود.

فعل کلمه‌ای است که از نظر ساختواژ‌ه‌ای به لحاظ زمان ،نمود،جهت،وجه،شخص و شمار صرفمی‌شود .از نظر نحوی هسته‌ی مرکزی گزاره را تشکيل می‌دهد.فعل از نظر عنصر زبانی است که هسته‌ی گروه فعلی گزاره واقع شود.

در افعال نيز به بررسی ويژگی‌های ساختاری می‌توان اين مقوله‌ی واژگانی را شناسايی کرد گاهی عناصری به ریشه‌های فعل اضافه می‌گردد،اين عناصر تصريفی ويژگی‌های دستوری را کد گزاری می کنند (گلفام 1385: 34).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی