دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

برای آشنايی بيشتر با اين مقوله‌ها از آن‌ها تعاريفی ارائه شده است:

اسم:

اسم را معمولاً چنين تعريف می‌کنند : اسم عبارت‌اند از نام يک شخص، مکان يا شيئ. اين تعريف برای مشخص کردن مقوله‌هايی چون اسم بسيار نارسا است. چنين تعريفی بخش عظيمی از طبقه اسم را در نظر نمی‌گيرد.

اسم در برخی زبان‌ها نشانه‌ی ويژه‌ای همراه دارد که بدان شناخته می‌شود مثلاً نشانه‌ی «the» و «ال» در زبان‌های انگليسی و عربی با اسم همراهند. اسم در فارسی نشانه‌ی ويژه‌ی ظاهری ندارد اما اگر بتوان آن را در نقش‌های نهاد، مفعول، متمم، ‌مسند،‌ منادا، مضاف اليه، (نقش‌های گروه اسمی) در جمله بکار برد، اسم است ( وحيديان کاميار 1379 : 67).

واژه‌ی اسم از لحاظ ساختواژی با نشانه‌های صرفی خاص به کار می‌رود و از لحاظ معنا به طور کلی به پديده‌ای مادی يا غير مادی مانند گياه،‌ جانور،‌ انسان، روح و جز اين‌ها اشاره می‌کند. اين تعريف واژه‌ی اسم را از واژه‌های مقوله‌های دستوری ديگر متمايز می‌سازد (مشکوة الدينی 1384 : 38).

در دستور نويسی سنتی اسم واژه‌ای است که به فرد، حيوان،شيئ يا مکان اشاره می‌کند. بر اساس اين تعريف می‌توان مريم، گربه، کتاب، تهران را اسم در نظر گرفت. البته علاوه بر اين‌ها اسم واژه‌هايی با مفاهيم انتزاعی را در بر می‌گيرد مانند: عشق، نفرت ( گلفام 1385: 34).

البته مقوله‌ی اسم خود دارای مقوله‌های متعددی است که در دستور‌های سنتی آن‌ها را بر اساس مفهوم اسم چنين بر می‌‌شمردند : اسم ذات، اسم معنی، اسم خاص، اسم عام و…

هرگروه اسمی فقط يک اسم به عنوان هسته دارد پس می‌توان اسم را چنين تعريف کرد: اسم آن عنصر زبانی است که هسته گروه اسمی واقع شود.

اسم کلمه‌ای است که می‌تواند به عنوان هسته در جايگاه اصلی گروه اسمی به کار رود و نشانه‌های دستوری خاصی مانند نشانه جمع، معرفه، نکره با آن همراه گردد (کلباسی 1371: 29).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی