دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

واژه‌های زبان را بر اساس مفهوم و نقشی که در ساختار زبان بر عهده دارند به طبقات مختلفی چون : اسم، صفت، قيد، فعل و …. تقسيم می‌کنند. شماری از واژه‌های زبان بسيط تلقی می‌شوندکه قابل تجزيه نيستند در مقابل واژه‌ای قابل تجزيه به عناصر سازنده اش را واژه‌های غير بسيط می‌نامند.

واژه‌ی بسيط را از نظر تعلق به مقوله‌ی واژگانی و دستوری به انواعی از قبيل اسم، صفت ،قيد، حرف اضافه ،ضمير و… تقسيم می‌کنند. واژه‌ای که فقط يک تکواژ دارد و غير قابل تجزيه به اجزايش است واژه‌ی بسيط يا ساده ناميده می‌شود . واژه بسيط از يک تکواژ ساخته می‌شود و از اين رو با تکواژ‌های واژگانی آزاد و وابسته و دستوری آزاد همسوئی دارد. تکواژ‌هايی که خود به تنهايی در ساخت ظاهر شوند تکواژ آزاد نام دارند و چنانچه به تنهايی در ساخت به کار نرود تکواژ وابسته نام دارد.

واژه غير بسيط را می‌توان به عناصر سازنده آن تقسيم کرد.اين عناصر ساختاری موسوم به تکواژ حامل معنا يا نقش دستوری هستند و ترتيب همنشينی آن‌ها در کنار يکديگر از قواعد تکواژ آوايی زبان تبعيت می‌کند. واژه‌ی غير بسيط حداقل دو ريشه يا يک ريشه و يک تکواژ وابسته موسوم به وند ساختهمی‌شود. معنای واژه‌ی غير بسيط را گاه می‌توان از کنار هم گذاشتن معنای تک تک عناصر سازنده‌ی آن دست آورد(شقاقی 1386 : 34-33).

 

2-2-6 مقولههای واژگانی

کلمات به انواع مختلف بر حسب احتمال ترکيب آن‌ها با کلمات ديگر در جملات موجود هستند، اين انواع را اجزای کلام می‌نامند که شامل اسم، فعل، صفت و … می‌شود.

يکی از ويژگی‌های کليه‌یزبان‌های بشری توان آن‌ها در خلق واژه‌های جديد است. مقولات اسم، فعل ، صفت و قيد مقولاتی باز هستند بدان معنا که پيوسته اعضای جديدی به آن‌ها افزوده می‌شود. اجزای کلام (انواع کلام) در فارسی عبارت‌اند از : اسم،صفت،قيد،فعل،ضمير،حرف اضافه، عدد در اين پايان نامه به بررسی ساختواژه بر اجزای اصلی کلام پرداخته می‌شود که شامل اسم، فعل، صفت می‌شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی