دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2صفت عدد ترتيبی

عدد ترتيبی با پسوند «-ُ م» [om]ساخته می‌شود و با ويژگی‌های معنايي و ساختی صفت مطلق به دنبال اسم هسته در گروه اسمی به کار می‌رود. به عدد ترتيبی با پسوند «-ُ م» عدد ترتيبی نوع اول گفته می‌شود. به عدد ترتيبی با پسوند «-ُ م+ ين» عدد ترتيبی نوع دوم گفته می‌شود. از لحاظ جايگاه ساختی، بر خلاف صفت عدد ترتيبی نوع اول، صفت عدد ترتيبی نوع دوم همانند صفت برترين معمولاً در جلوی اسم هسته در گروه اسمی به کار می‌رود.

 1. اول ( يکم) /evel/
 2. دوم /doy-om/
 3. سوم /sey-om/
 4. چهارم /čār-om/
 5. اولين/evel-in/
 6. دومين /doy-om-in/
 7. سومين/sey-om-in/

4-2-3-3 صفت اشاره

صفت اشاره صفتی است که موصوف را مورد اشاره قرار می‌دهد.

 

/i/← آن/ همان

 1. /i-diraxt-a/← آن درخت پسوند /-a/ معرفه ساز است
 2. /i-diraxt-ā/←آن درخت‌‌ها
 • /i-mazrā-y-a/← آن روستا پسوند /-a/ معرفه ساز است و /y/ آوای میانجی
 • /i-mazrā-y-a/← آن روستا‌ها /y/ آوای میانجی
 • /di/← این/ همین
 • /di-kitāb-a/←این کتاب پسوند /-a/ معرفه ساز است
 • /di-kitāb-ā//←این کتاب‌ ‌‌ها
 • /di-mir-a/←این مرد پسوند /-a/ معرفه ساز است
 1. /di-mira-hā/← این مرد ها

4-2-3-4 صفت مبهم

صفت مبهم صفتی است که ویژگی یک ویژگی موصوف را به صورت نامعین نشان می‌دهد.

/her/←هر

 1. /her-herf-e-nāvāz-i/←هر حرفی را نباید بزنی

/-e-/نکره ساز/-i-/شناسه گروه اول

/hime/← همه‌

 1. /hime-ye-dānešju-hā-yome-y-en/← همه‌ی دانشجوها آمدنند

/hič/←هیچ

 1. /mu-hič-matlab-im-vanayos/←هیچ مطلبی پیدا نکردم

/im/از عناصر واژه بستی است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
 3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی