دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 1. /←گوسفنده
 2. /i-diraxt-a/← آن درخت
 3. /i-mazrā-y-a/← همان روستا

4-2-2-3 نشانه‌ی نکره

اسم نکره لحاظ معنی به يک يا چند فرد يا مورد نامشخص اعم از انسان، جانور،گياه يا هر چيز مادی يا غير مادی اشاره می‌کند. نشانه‌ی نکره در گويش انارکی /-e/ می‌باشد.

/e/←برای مثال

 1. /dotu + e/←دختری
 2. /mir + e/← مردی
 3. /enju + e/←زنی
 4. /pur + e/←پسری
 5. /ru + e/← روزی
 6. /oštor + e/←شتری

4-2-3 تصريف صفت

به دسته‌ای از واژه‌ها که از لحاظ معنا به حالت يا چگونگی اسم اشاره می‌کنند و از لحاظ ويژگی‌های ساختواژی با پسوندهای «- تر» و «- ترين» به کار می‌روند، صفت گفته می‌شود. برای مثال : او از شما زرنگتر است. يا او از زرنگترين افراد کلاس است. زرنگتر در مثال اول صفت تفضيلی و زرنگترين در مثال دوم صفت عالی است .گويش انارکی نيز شامل سه نوع صفت مطلق، تفضيلی و عالی می‌باشد.

4-2-3-1 نشانه‌ی صفت تفضيلی و عالی

صفت تفضيلی برای سنجش و مقايسه بين دو نفر يا دو چيز می‌باشد و صفت عالی برای مقايسه يک نفر يا يک چيز با همه است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
 3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی