دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تصريف اسم

واژه‌ی اسم از لحاظ ساختواژی با نشانه‌های صرفی خاص به کار می‌رود و از لحاظ معنا به طور کلی به پديده‌ای مادی يا غيرمادی مانند گياه، جانور، انسان، روح و جز اينها اشاره می‌کند(مشکوة الدينی 1384: 38).

4-2-2-1 نشانه‌های جمع

نشانه‌ی جمع به دنبال اسم ظاهر می‌شود. دو نشانه‌ای که در گویش انارکی برای جمع بستن اسم بکار می‌رود/-ā/ و/-hā/ است. تکواژ /-ā/در واژه‌ای مختوم به صامت بکار می رود و تکواژ /-hā/ برای واژه‌هایی که مختوم به مصوتو ناسوده‌ها هستند بکار می‌رود.

اسم + نشانه جمع ← اسم جمع

/ā/←برای مثال

 1. /pur+ā/←پسر‌ها
 2. /diraxt+ā/←درختان
 3. /seng+ā/←سنگ‌‌ها
 4. /kark+ā/←مرغ‌ها
 5. /čuruk+ā/←گنجشک‌ها
 6. /bāq+ā/← باغ‌ها
 7. /gusfend+ā/←گوسفند‌ها
 8. /kitāb+ā/←کتاب‌ها
 9. /hā/←برای مثال
 10. /dotu+hā/←دختر‌ها
 11. /kuya+hā/←سگ‌ها
 12. /orosi+hā/←کفش‌ها
 13. /māy+hā/←مادر‌ها
 14. /pey+hā/← پدر‌ها
 15. /malu+hā/← گربه‌ها
 16. /kilā+hā/←کلاه‌ها
 17. /kafti+hā/←بيل‌ها
 18. /qilā+hā/←کلاغ‌ها
 19. /xišoqom+hā/← فاميل‌ها

4-2-2-2- نشانه‌ی معرفه

در مواردی که اسم به چيز، جانور، انسان، مکان، زمان، پديده يا به طور کلی به مورد يا مواردی اشاره کند که برای گوينده يا شنونده شناخته شده است و يا گوينده اين گونه تصور می‌کند، آن اسم معرفه است. نشانه‌‌ی معرفه در گویش انارکی /-i/ و /-a/است. زمانی که اسم همراه با صفت اشاره بکار می‌رود در حالت مفرد آن از پسوند /-a/معرفه ساز استفاده می‌شود.

 1. /pur + i /← پسره
 2. /ru + i /← روزه
 3. /oštor + i /←شتره
 4. /kark + i /←مرغه
 5. /čuruk +i /←گنجشکه
 6. /bāq +i /← باغه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
 3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی