دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خواستن

نکاتی که در صرف فعل خواستن وجود دارد به این ترتیب است

 • ضمایر پیوسته در صرف زمان حال و گذشته‌‌ی این فعل وجهی استفاده می‌شود.
 • فعل اصلی در این فعل به صورت مصدر مرخم استفاده می‌شود.
 • این فعل همانند فعل بایستن صرف می‌شود و تفاوت معنایی تنها در بافت قابل درک است.

صرف فعل خواستن در زمان حال فعل لازم

شناسه‌ی گروه دوم+نشانه‌ی استمرار+ فعل خواستن + مصدر فعل اصلی

) توانستن

نکاتی که در صرف فعل توانستن وجود دارد به این ترتیب است

 • ضمایر پیوسته در صرف زمان گذشته‌ی این فعل وجهی استفاده می‌شود.
 • در صرف زمان حال در این فعل وجهی شناسه‌های گروه اول استفاده می‌شوند.
 • فعل اصلی در این فعل به صورت مصدر مرخم استفاده می‌شود.

صرف فعل توانستن زمان حال لازم

نشانه‌ی استمرار +ستاک حال توانستن + شناسه‌ی گروه اول + مصدر فعل اصلی

شدن

نکاتی که در صرف فعل شدن وجود دارد به این ترتیب است

 • ضمایر پیوسته در صرف زمان گذشته‌ی این فعل وجهی استفاده می‌شود.
 • در صرف زمان حال در این فعل وجهی شناسه‌های گروه اول استفاده می‌شوند.
 • فعل اصلی در این فعل به صورت مصدر مرخم استفاده می‌شود.
 • این فعل همانند فعل توانستن صرف می‌شود و تفاوت معنایی آن در بافت قابل مشاهده است.

صرف فعل شدن زمان حال لازم

نشانه‌ی استمرار +ستاک حال شدن + شناسه‌ی گروه اول + مصدر فعل اصلی

افعال پیشوندی

در گویش انارکی افعال به طور کلی به دو گروه بسیط و پیشوندی تقسیم می شوند. افعال ساده افعالی هستند که ستاک حال آن‌ها یک تکواژ دارند. افعال پیشوندی از یک پیشوند و یک فعل ساده تشکیل می‌شوند در زیر به برخی از پیشوندهای فعل اشاره می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
 3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی