دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دوم شخص مفرد                                                     دوم شخص جمع

 1. /ixur/ بخورد                                       /ixurit/ بخورید
 2. /hanig/ بنشین                                         /hanigit/ بنشینید
 3. /vanvis/ بنویس                                        /vanvisit/بنویسید
 4. /itars/ بترس                                          /itarsit/ بترسید

در صورت منفی فعل امر در افعال بسیط وند منفی‌ساز در ابتدای فعل قرار می‌گیرد و در افعال پیشوندی وند منفی‌ساز بعد از پیشوند و قبل از ستاک قرار می‌گیرد.

دوم شخص مفرد                                                     دوم شخص جمع

 1. /na-xur/ /na-xur-it/
 2. /ha-na-nig/ /ha-na-nig-it/
 3. /va-na-nvis/ /va-na-nvis-it/
 4. /na-tars/ /na-tars-it/

نکته: در صورت منفی امر وند نمود کامل حذف می‌شود.

4-2-1-6-16 لازم و متعدی

فعل لازم يا ناگذر فعلی است که تنها به نهاد نياز دارد و به مفعول نياز نداشته باشد. درگويش انارکی نيز فعل‌های لازم تنها به فاعل نياز دارند و ساخت حالت مثبت آن‌ها همانند فارسی معيار می‌باشد اما در حالت منفی در بسياری از موارد عنصر منفی ساز مابين ستاک و پیشوند و یا شناسه قرار می‌گيرد.

 

 

 

مصدرفعل لازم در فارسی معيار                           مصدر فعل لازم در گويش انارکی

 1. آمدن /yomya/
 • نشستن /hanigišt/
 • افتادن /derkaft/
 • گرفتن /higereft/

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
 2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
 3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی