دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقصود از فرايند ساختواژه سازوکاری فعال است که به صورت تکرار شونده بر تعداد واژه‌های زبان می‌افزايد. فرايند‌های واژه سازی به روش‌هایی خاص واژه‌های زبان را توليد می‌کنند، تنوع فعاليت‌های آن‌هابه گونه‌ای است که اگر به جای ارائه تعريفی فراگير عملکرد هر يک را جداگانه در غالب نمونه‌هايی توضيح دهيم، بهتر خواهد بود.

صرف اصولاً از ساخت کلمات بحث می‌کند.موضوع علم صرف مطالعه و تعيين کوچکترين واحد‌های آوايی معنا دار و يا اصطلاحاً تکواژهای هر زبان، نحوه‌ی ترکيب اين تکواژ ها برای ساختن عناصر ديگری به نام واژه و نهايتاً نقش دستوری هر زبان است. اطلاعات بدست آمده در علم صرف که به مقوله‌های مختلف زبانيا اجزای کلام مربوط می‌باشد برای مطالعه‌ی جنبه‌های نحوی هر زبان ضروری می‌باشد.در ساختواژه دو لايه تصريفی و اشتقاقی وجود دارد. بنابراين صرف که به هر دو لايه توجه دارد به دو قسمت صرف تصريفی و صرف اشتقاقی تقسيم می‌گردد (کلباسی1371 :19).

ساختمان واژه در بخشی از دستور زبان بررسی می‌شود که صرف (ساختواژه) نام دارد.ساختمان واژه دارای دو لايه‌ی تصريفی و اشتقاقی است که مطالعه‌یآن‌ها صرف تصريفی و اشتقاقی ناميده می‌شود.در صرف تصريفی به بخشی از کلمه پرداخته می‌شود که به نقش نحوی آن تعلق دارد ولی صرف اشتقاقی به مطالعه‌ی خود کلمه فارغ از نقش نحوی آن می‌پردازد(همان : 11).

وقتی سخن از ساختواژهمی‌شود بررسی ساخت برای بعضی از کلمات است.منظور از ساخت وجود دو يا چند واحد است که بر اساس طرح و الگوی معنا در کنار يکديگر و روی يک محورهمنشينی قرار گرفتندو مجموعاًيک کلمه را می‌سازند. از آنجا که واژه‌سازی بخشی از تحليل دستوری زبان است بنابراين واحد‌های سازنده يک ساخت يا واژه ضرورتاً بايد از عناصر تجزيه اول زبان باشد. يعنی نشانه‌های دارای صورت واجی (دال) و محتوای معنايی (مدلول) مانند تکواژ و واژه (سامعی1375 : 38).

شواهدی از بسياری از زبان‌های جهان در دست است که ساختواژه از اصول ساخت واژی نظام‌مند پيروی می‌کند. يعنی قواعدی وجود دارد که کلمات ترکيبی توسط آن‌ها از کلمات بسيط و تکواژ‌ها ساختهمی‌شوند و برعکس نيز همين قواعد اجازه می‌دهند که کلمات ترکيبی به کلمات بسيط‌تر تجزيه گردند(اکمجيان 1382 : 32).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی