دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده»  و «دو دنیا» از گلی ترقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بهرام مقدادی، درباره ترکیب لایه­های آگاه و نیمه آگاه ذهن می­گوید: «حاصل آن ظهور رمان­هایی بود که در واقع تصویری مغشوش از ذهن خودآگاه و نیمه آگاه آمیخته با خاطرات و احساسات در هم آمیخته را نمایان می­کرد» (مقدادی،1378: 190).

 

2-1-3-3-10. تداعی

«تداعی، فرایندی است که انسان با آن موضوعی را به موضوع دیگر ارتباط می­دهد. به دلیل ارتباط ذهنی میان دو موضوع، حضور هر کدام می­تواند باعث یادآوری موضوع دیگر در ذهن شود. در واقع، تداعی عملی است که با آن ارتباط میان تصاویر ذهنی، خاطرات و تجربه­های پیشینِ شخص برایش امکان­پذیر می­شود» (محمودی،1388: 130).

تداعی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می­شود: تداعی القایی یا مقیّد و تداعی آزاد.

 

2-1-3-3-10-1. تداعی القایی یا مقید

«تداعی مقید نوعی تداعی تجربی است که پاسخ آزمودنی یا موضوع باید به رابطه­ی معین و خاصی نسبت به کلمه­ی محرک محدود باشد؛ مثلا کلمه­ی «اتاق» را به آزمودنی می­دهند و از او می­خواهند هر چه این کلمه(محرک) به خاطر او می­آورد آن­ها را بنویسد»(شعاری­نژاد،1375: 95).

 

2-1-3-3-10-2. تداعی آزاد

«تداعی آزاد یکی از شیوه­های روان­کاوی برای کشف زندگی روانی ناخودآگاه بیمار است. در این روش از بیمار می­خواهند که هر چه در طول یک جلسه روان­کاوی به ذهنش می­آید، بدون توجه به محتوای منطقی، اخلاقی، جنسی یا پرخاشگرانه آن را به زبان بیاورد«(محمودی،1388: 131) «کاربرد تداعی آزاد در داستان خاص تفکر دقیق نویسنده است»(میرصادقی،1377: 59).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

گونه­ی ادبی خاطره-داستان چه نوعی است؟

گونه ی ادبی خاطره-داستان چه ویژگی­هایی دارد؟

خاطره-داستان چه نوع رویکردی است؟

روایت خاطره­ای با روایت داستانی چه شباهت­ها و تفاوت­هایی دارد؟

گلی ترقی در داستان­هایش خاطره می­گوید یا داستان؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده»  و «دو دنیا» از گلی ترقی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده»  و «دو دنیا» از گلی ترقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بهرام مقدادی، درباره ترکیب لایه­های آگاه و نیمه آگاه ذهن می­گوید: «حاصل آن ظهور رمان­هایی بود که در واقع تصویری مغشوش از ذهن خودآگاه و نیمه آگاه آمیخته با خاطرات و احساسات در هم آمیخته را نمایان می­کرد» (مقدادی،1378: 190).

 

2-1-3-3-10. تداعی

«تداعی، فرایندی است که انسان با آن موضوعی را به موضوع دیگر ارتباط می­دهد. به دلیل ارتباط ذهنی میان دو موضوع، حضور هر کدام می­تواند باعث یادآوری موضوع دیگر در ذهن شود. در واقع، تداعی عملی است که با آن ارتباط میان تصاویر ذهنی، خاطرات و تجربه­های پیشینِ شخص برایش امکان­پذیر می­شود» (محمودی،1388: 130).

تداعی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می­شود: تداعی القایی یا مقیّد و تداعی آزاد.

 

2-1-3-3-10-1. تداعی القایی یا مقید

«تداعی مقید نوعی تداعی تجربی است که پاسخ آزمودنی یا موضوع باید به رابطه­ی معین و خاصی نسبت به کلمه­ی محرک محدود باشد؛ مثلا کلمه­ی «اتاق» را به آزمودنی می­دهند و از او می­خواهند هر چه این کلمه(محرک) به خاطر او می­آورد آن­ها را بنویسد»(شعاری­نژاد،1375: 95).

 

2-1-3-3-10-2. تداعی آزاد

«تداعی آزاد یکی از شیوه­های روان­کاوی برای کشف زندگی روانی ناخودآگاه بیمار است. در این روش از بیمار می­خواهند که هر چه در طول یک جلسه روان­کاوی به ذهنش می­آید، بدون توجه به محتوای منطقی، اخلاقی، جنسی یا پرخاشگرانه آن را به زبان بیاورد«(محمودی،1388: 131) «کاربرد تداعی آزاد در داستان خاص تفکر دقیق نویسنده است»(میرصادقی،1377: 59).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

گونه­ی ادبی خاطره-داستان چه نوعی است؟

گونه ی ادبی خاطره-داستان چه ویژگی­هایی دارد؟

خاطره-داستان چه نوع رویکردی است؟

روایت خاطره­ای با روایت داستانی چه شباهت­ها و تفاوت­هایی دارد؟

گلی ترقی در داستان­هایش خاطره می­گوید یا داستان؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده»  و «دو دنیا» از گلی ترقی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده»  و «دو دنیا» از گلی ترقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بهرام مقدادی، درباره ترکیب لایه­های آگاه و نیمه آگاه ذهن می­گوید: «حاصل آن ظهور رمان­هایی بود که در واقع تصویری مغشوش از ذهن خودآگاه و نیمه آگاه آمیخته با خاطرات و احساسات در هم آمیخته را نمایان می­کرد» (مقدادی،1378: 190).

 

2-1-3-3-10. تداعی

«تداعی، فرایندی است که انسان با آن موضوعی را به موضوع دیگر ارتباط می­دهد. به دلیل ارتباط ذهنی میان دو موضوع، حضور هر کدام می­تواند باعث یادآوری موضوع دیگر در ذهن شود. در واقع، تداعی عملی است که با آن ارتباط میان تصاویر ذهنی، خاطرات و تجربه­های پیشینِ شخص برایش امکان­پذیر می­شود» (محمودی،1388: 130).

تداعی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می­شود: تداعی القایی یا مقیّد و تداعی آزاد.

 

2-1-3-3-10-1. تداعی القایی یا مقید

«تداعی مقید نوعی تداعی تجربی است که پاسخ آزمودنی یا موضوع باید به رابطه­ی معین و خاصی نسبت به کلمه­ی محرک محدود باشد؛ مثلا کلمه­ی «اتاق» را به آزمودنی می­دهند و از او می­خواهند هر چه این کلمه(محرک) به خاطر او می­آورد آن­ها را بنویسد»(شعاری­نژاد،1375: 95).

 

2-1-3-3-10-2. تداعی آزاد

«تداعی آزاد یکی از شیوه­های روان­کاوی برای کشف زندگی روانی ناخودآگاه بیمار است. در این روش از بیمار می­خواهند که هر چه در طول یک جلسه روان­کاوی به ذهنش می­آید، بدون توجه به محتوای منطقی، اخلاقی، جنسی یا پرخاشگرانه آن را به زبان بیاورد«(محمودی،1388: 131) «کاربرد تداعی آزاد در داستان خاص تفکر دقیق نویسنده است»(میرصادقی،1377: 59).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

گونه­ی ادبی خاطره-داستان چه نوعی است؟

گونه ی ادبی خاطره-داستان چه ویژگی­هایی دارد؟

خاطره-داستان چه نوع رویکردی است؟

روایت خاطره­ای با روایت داستانی چه شباهت­ها و تفاوت­هایی دارد؟

گلی ترقی در داستان­هایش خاطره می­گوید یا داستان؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده»  و «دو دنیا» از گلی ترقی