دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

عاشقان واقعی با دیدن زیبایی‌های دنیایی از خداوند غافل نمی‌شوند چنانکه سعدی در حکایت محمود و ایاز و اخلاص وی به پادشاه نتیجه می‌گیرد که اگر در بارگاه حق تقربی داری نعمت‌های دنیا نباید تو را فریب دهد که از خداوند غافل شوی.

گرت قربتی هست در بارگاه   به خلعت مشو غافل از پادشاه

1831/108

دور از سیر و سلوک عاشقانه است که اولیا و سالکان طریق غیر از خدا را آرزو کنند.

خلاف طریقت بود کاولیا   تمنا کنند از خدا جز خدا

1832/108

عارفان خداجوی معتقدند که هرکس از خداوند انتظار احسان و کرم دارد برای رسیدن به نعمت‌های دنیایی خودخواه و خودبین است.

گر از دوست چشمت بر احسان اوست   تو در بند خویشی نه در بند دوست

1833/108

اگر می خواهی عاشق واقعی باشی و دلت محرم اسرار الهی گردد باید دست از حرص و آز برداری از آن پرهیز کنی.

تو را تا دهن باشد ا زحرص باز   نیاید به گوش دل از غیب راز

1834/108

در حکایتی سعدی چگونگی رابطه و پیوند عارفان حق (ابدال حق) را با خداوند بیان می‌کند که چگونه آن پیر عارف بعد از اینکه او را با کشتی نمی‌برند و دوستش غم او را می خورد با امداد غیبی حق سوار بر سجاده‌ی خود می‌شود و به سفر می‌رود.

مخور غم برای من ای پیر خرد   مر آن کس آرد که کشتی برد
بگسترد سجاده بر روی آب   خیال است پنداشتم یا به خواب

1839-1838/109

در ادامه سعدی با تأکید بر قدرت عشق که چه کارها می‌تواند بکند مدعیان دروغین را که مردان حق را در نظر نمی‌گیرند نکوهش می‌کند.

عجب ماندی ای یار فرخنده رای   تو را کشتی آورد ما را خدای
چرا اهل دعوی بدین نگروند   که ابدال در آب و آتش روند

1845-1844/109

کسانی که در عشق خداوند مستغرق هستند خداوند آنها را با چشم عنایت حفظ می‌کند.

پس آنان که در وجد مستغرقند   شب و روز در عین حفظ حقند

1847/109

عارفان بر این هستند که از راه عقل که راهی بسیار دشوار و پرپیچ و خم است نمی‌توان به خدا رسید آنها می‌گویند جز خدا چیزی وجود ندارد و تمام هستی خداست و لا غیر.

ره عقل جز پیچ در پیچ نیست   بر عارفان جز خدا هیچ نیست

1851/109

اولیا خداوند از آن جهت مدهوش و حیرانند و در اضطراب به سر می‌برند که عظمت بارگاه خداوند را درک کرده و به بزرگی او پی برده‌اند.

بزرگان از آن دهشت آلوده‌اند   که در بارگاه ملک بوده‌اند

1870/110

انسان عارف همه چیز را از خدا می‌داند چه لذت چه سختی چه مقام چه بد بختی و چه بیماری و…

اگر عز و جاه است و گر ذل و قید   من از حق شناسم، نه از عمر و زید
ز علت مدار، ای خردمند، بیم   چو داروی تلخت فرستد حکیم
بخور هر چه آید ز دست حبیب   نه بیمار داناترست از طبیب

1883-1881/110

آنها برای رسیدن به دوست از دشمن جفا و ستم می‌بینند و زهر و تلخی از دست دوست برایشان پادزهر و شیرینی است.

ز دشمن جفا برده از بهر دوست   که تریاک اکبر بود زهر دوست

1886/111

برای رسیدن به عشق خداوند باید دست از خویشتن کشید و ترک هواهای نفسانی کرد.

تو را با حق آن آشنایی دهد   که از دست خویشت رهایی دهد
که تو با خودی درخودت راه نیست   وز این نکته جز بی خود آگاه نیست

1904-1903/111

عاشق واقعی و از خودبی خودشده صدای پای چهار پایان هم برایش آواز و آهنگ است و او را به رقص و سماع وا می‌دارد.

نه مطرب که آواز پای ستور   سماع است اگر عشق داری و شور

1905/111

هم چنین برای آشفتگان عشق الهی آواز پر مگس هم نظیر سماع است و از آن شور و حالی به دست می آورند.

مگس پیش شوریده دل پر نزد   که او چون مگس دست بر سر نزد

1906/111

آشفته حال از محبت خدا با آواز مرغی هم به وجد می‌آید.

نه بم داند آشفته سامان نه زیر   به آواز مرغی بنالد فقیر

1907/111

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی