بررسی اهینسا یا بی آزاری-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی و مقابله ی قانون کارمادر مثنوی معنوی مولانابا حدیقه الحقیقه ی سنایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کارما مترادف مفهوم اراده ونیروی ذهنی است. بوداییان علاوه بر آنکه توجه خاصی به پیدایش پی در پی عناصر دارند، می کوشند به نظام اخلاقی عالم نیز پی ببرند . مبحث “نیروهای شناخته نشده ونادیده در کلیه ی مکاتب برهمنی مورد بحث قرار گرفته است . کیش بودایی قانون کارما را که بی شبهه یکی ازاصول مشترک کلیه ی مکاتب فلسفی است،  بدون کم وکسر قبول کرد وآن را بادید فلسفی خود منطبق ساخت.  بوداییان قانون علیت خود را در سطح عالم جمادی که در آنقانون تجانس کامل حکمفرماست ودر سطح عالم نباتی که در آن پدیده ی رشد و نمو ظاهر شده استوسرانجام درسطح انسانی که علیت روانی واخلاقی نیز ضمیمه ی علیت طبیعی شده است  ، بررسی کرده اند. عناصری که شرایط مستمر حیاتی را شامل اند، علاوه براینکه متاثر از سیر طبیعی حادثه اند، تحت تاثیر تاثرات دیرینه ای که از کردار پیشین زاده می شوند، قرار می گیرند .این تاثرات پیگیرمملو از عناصر روانیومیراث نوعی قوه ی مرموزی هستند.
هرفعلی به خودی خود منشا سرشار اثر و تعیین کننده ی سرنوشت آینده عناصر حیات وسازمان بخشنده ی تقدیر جهان است . هر فعلی خواه خوب ،خواه بد، امکان دارد جریان هستی رادر هر جهتی معین هدایت می کند وآثار خود را در آینده ی نزدیک یادور ظاهر ساخته وبروز دهد. هر پدیده ای که از ثمره ی این تاثیرات دیرینه اخلاقی وروانی ظاهر می­گردد، بدون قیدوشرط به عالم حیات تعلق دارد؛  ولی این پدیده به خودی خود خنثی واصولا بی تفاوت است ،چون نتیجه ی فعل دیرینه است که ناخداگاه به ظهور پیوسته است . امکان دارد فعلی که  من خداگاه مرتکب می شوم ، سرچشمه ی جریان جدیدی باشد .
بدین ترتیب نتایج وثمرات کردار پیشین نیروهای ناخداگاهی هستند که واکنش کنش پیشین بوده ونتیجه ی متناسب با کیفیت وخاصیت عمل دیرینه دارد به نظر “واسوباندو” کارما نیروی ارادی است ، مراد نه اراده ی شخصی بلکه اراده ی فطری عناصری است که صورت هایی چند به خود می گیرند وجریان هستی را در جهت معینی رهبری .

غرض از کلمه ی اراده، اراده ی جبر و جبر اخلاقی است ومعیار سنجش کیفیات این جبر ، مبحث عدالت واجرو کیفر وپاداش است. این جبر از جهتی خودکورانه وکورکورانه به سوی هدف که تثمیر نتیجه ی کردار پیشین است میرود؛ ولی از طرف دیگر این جبر خلل ناپذیر به علت اختیار وآزادی انسان تأدیل شده است ؛ یعنی انسان می تواند سر نوشت خود را به کمک اختیاری که دارد اصلاح کند واز طریق آزادی ونجات برگزیند( همان: 369و370).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :
.تحلیل و بررسی تاثیر قانون کارمادر مثنوی معنوی مولانابا حدیقه الحقیقه ی سنایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی و مقابله ی قانون کارمادر مثنوی معنوی مولانابا حدیقه الحقیقه ی سنایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی و مقابله ی قانون کارمادر مثنوی معنوی مولانابا حدیقه الحقیقه ی سنایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی و مقابله ی قانون کارمادر مثنوی معنوی مولانابا حدیقه الحقیقه ی سنایی

بستن منو