دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

–  دیدار با ارواح

مؤلّف از شیخ شمس الدین نقل می کند که در حالت سکر عارفانه خویش را در آسمان می‌یابد با ارواح دیدار می‌کند : «شیخ شمس الدین گفت: چون روی خود در حضرت شیخ نهادم ذوقی و شوقی در من پدید آمد و حالتی در من پدید شد، چنانکه از خود به در شدم جای خود در آسمان دیدم.

در حضرت حق و ارواح جمله ی انبیاء دیدم در آن حضرت که ایستاده بودند. و از هیبت حق تعالی همه متحیر و ناپروا بودند. روح شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز دیدم که در حضرت حق جلّ و علا راه بود و بس. در حضرت حق می رفت و باز می آمد و هیچ کس از اسرار او با حضرت حق تعالی آگاه نه و به جز از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز اندر آن حضرت هیچ کس راه نبود. (محمود بن عثمان ، 1333: 31-32 )

 

3-2-1-7- سخن گفتن با حیوانات و اعمال نفوذ بر آن‌ها

از جمله کرامات اهل معرفت و معنی می توان به سخن گفتن با حیوانات اشاره کرد. محمود بن عثمان در حکایتی آورده است که شیخ ابواسحاق  در حضور اصحاب با شیری که در غل و زنجیر است ، سخن می گوید و از او سوال هایی می کند و جواب های شیر را به یاران می‌گوید:

«آن شیر چون شیخ بدید در خاک افتاد و تیز در شیخ مرشد می نگریست. بعد از آن شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز گفت یا شیر چه کردی که در بند اوفتادی؟ تو همه روز صید چیزها می کردی، امروز چه شد که ترا صید کردند و اسیر گرفتند و از وطن خو ترا بیرون آوردند؟» (همان: 290) آن گاه شیخ مرشد جواب شیر را برای اصحاب بازگو می کند: «گفت: اعتماد بر نفس خود مکنید که شیطان دام های بسیار است و باشد که ما در آن دام افتاده ایم و نمی دانیم.» (همان: 290)

آنگاه شیخ سؤال دوم را از شیر می پرسد. «چگونه نمی دانیم.» (همان: 290) . آن شیخ سؤال دوم را از شیر می پرسد. «چگونه است که در گردن تو زنجیرها می بینم؟ چگونه است که در دست تو سلسله ها می بینم؟» (همان: 290) آن شیخ رو به حاضران و جواب شیر را این گونه بیان می کند: «ای که عمر درازی داری و کارها بساز داری و زر و سیم بی شمار داری و خزانه ی جو و گندم بسیار داری! چون نوبت تو در آید آن ها تو را هیچ سود نکند. ای برادر بترس و بر حذر باش که در این راه خطرهای بسیار است و عقب های بی شمار است.» (همان: 290)

در حکایتی دیگر شیخ با گاوی سخن می‌گوید و از او درخواستی می‌نماید و گاو سخن او را اطاعت می‌کند : « ابوالقاسم خیاط المؤدّب گفت در محلت مصلّی کازرون پیرزنی بود و او را گاوی بود که شیر بسیار داشت و هرروز آن گاو پنج من شیر بیش و کم دادی و آن بیوه زن ، آن شیر می‌فروختی و نفقات وی از آن بودی . آن گاو شیر خود خوردن آموخت و آن بیوه زن فرومانده شد .

برفت و زنبیلی در گردن آن گاو کرد تا مگر شیر نخورد . هیچ سود نداشت . اتفاق یک روز شیخ مرشد قدّس الله روحه العزیز در آن محلت می گذشت . آن پیرزن خبردار شد . برخاست و آن گاو برگرفت و بر سر راه شیخ آورد و حال بگفت .

شیخ مرشد قدّس الله روحه العزیز دست مبارک خود بر سر آن گاو بمالید و گفت یا گاو بعد از این شیر مخور که معول این پیرزن بر شیر توست و بعد از این در کار او خیانت مکن و فرمانبردار باش . بعد از آن گاو هرگز شیر خود نخورد و شیر بسیار دادی و پیرزن از آن منفعت یافتی از برکات شیخ مرشد . » ( محمود بن عثمان ، 1333 : 169 )

در حکایتی دیگر آمده است هنگامی که شیخ ابواسحاق در خواب بوده ماری سیاه چند شاخه‌ی گل نرگس روی سینه‌ی او قرار می‌دهد : « اصحاب مرشدی گویند وقتی بهارگاه شیخ مرشد ، قدّس الله روحه العزیز با جمعی مریدان به صحرا رفته بود . چون وقت چاشت برسید شیخ مرشد ، قدّس الله روحه العزیز ، نماز چاشت بگزارد و از برای قیلوله دمی بخفت . اصحاب پاره‌ای از پیش شیخ دور شدند و مترصد شیخ می بودند .

ناگاه ماری سیاه بیامد و شاخی نرگس در دهان گرفته بود . بیامد به نزدیک شیخ و آن شاخ نرگس بر سینه‎ی مبارک شیخ نهاد ، چنانکه سر آن شاخ نرگس به نزدیک دماغ شیخ نهاده بود . دیگر برفت و شاخی دیگر بیاورد . هم چنین چند بار می رفت و نرگس می آورد و بر سینه‌ی شیخ می نهاد تا دسته‌ای نرگس بیاورد .

و اصحاب نشسته بودند و مشاهده می کردند و هیچ حرکت نمی کردند تا شیخ قدس الله روحه العزیز از خواب برآمده نگاه کرد و آن نرگس دید . روی به اصحاب کرد و گفت این نرگس که اورده است که من هرگز نرگس به این خوشبویی ندیده‌ام ؟ اصحاب احوال بگفتند . شیخ قدس الله روحه العزیز گفت هرکه خدای را دوست دارد همه‌ی موجودات او را دوست دارند بی شک . « همان : 175 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف ) اهداف علمی : تبیین جایگاه کتاب فردوس المرشدیه در میان آثار عرفانی

ب ) اهداف کاربردی : از این تحقیق می‌توان در حوزه‌های زیر استفاده کرد :

  1. در حوزه‌ی تذکره‌ها و زندگی‌نامه‌های عرفانی
  2. در حوزه‌ی شرح و تفسیر متون عرفانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه