دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نیما

در شعر نیما وزن با ذات کلام پیوند دارد و در بسیاری از اشعارش آهنگ کلام خطابی و حماسی است به گفته ی خود او این اشعار را در دستگاه های دشتی ، ماهور و ابوعطا نمی توان خواند ، امّا اگر با همان آهنگ خطابی خود خوانده شود ، شنونده در خواهد یافت که این شاعر در دگرگون ساختن فضای شعر و تغییر دادن مادی و صوری آن چه گام بلندی برداشته است. با بررسی شعر نیما به خوبی نمایان می شود که از نظر مایه ی وزنی ” بحر رمل ” در میان سایر بحور عروضی بیشتر مورد توجّه وی بوده است و جایی هم که از این وزن خارج می شود بحر مضارع را می پسندد. از نظر تعداد ارکان هر سطر هم ، نیما  میانگین حدود 4 رکن در هر سطر را به کار می برد که خود نشانگر تأثیر وی از شعر قدیم و کلاسیک است . بر این اساس نیما کوتاهی سطرها را مطلوب نمی داند و تمایل به سرودن سطرهای بیش از 2 رکن دارد.

استفاده ی فراوان از اختیارات وزنی به شعر نیما ویژگی خاصّ بخشیده که در اشعار خود او به عنوان آغازگر این نوع شعر در زبان فارسی نمود بیشتری دارد. بسامد بالای به کار گیری اختیار وزنی در اشعار نیما به گونه ای است که تأثیر بسیاری بر ساختارهجایی وزن شعر وی گذاشته است و این وزن را تاحّدی پریشان ساخته و نسبت میان هجاهای کوتاه و بلند در شعر وی به هم خورده است.

موارد خروج  از وزن هم در شعر نیما فراوان دیده نمی شود و این مطلب خود بیانگر  این است که آن چه پژوهندگان شعر نیمایی در زمینه خروج از وزن به عنوان یکی از ویژگی های اصلی شعر نیمایی مطرح کرده اند درست نیست و فقط می تواند به عنوان یکی از ویژگی های شعر نیمایی باشد.

حضور قافیه در شعر نیمایی پررنگ است و در واقع همان زنگ مطلبی است که بارها در لا به لای اشعار وی به صدا در می آید. نیما به ردیف چندان پایبند نیست و آن را برای تکمیل موسیقی کناری شعر خود ضروری نمی داند تعداد کم ردیف ها در اشعار وی ، گویای این مطلب است که از نظر او ردیف تأثیر چندانی در آهنگ و توازن شعر ندارد. تکرار و ترجیع  بندها در شعر نیما وجود دارد و     می توان گفت که وی ترجیع و تکرار بندها را برای تکمیل موسیقی کناری و آرایش شعر می پسندد .

عنوان تعداد نسبت به سطر (درصد)
سطر 218
اختیار وزنی 124 88/56
خروج از وزن 4 83/1
میانگین ارکان 8/3
مایه ی وزنی پر کاربرد رمل
قافیه 116 21/53
ردیف 16 33/7
تکرار و ترجیع 7 21/3

 

اخوان

در تعریف اخوان ، شعر کامل «کلامی است که وزن داشته باشد » اخوان به موزون بودن شعر فارسی معتقد است و برای او شعر در معنی خاصّ از وزن خالی نیست و به باور او مردم شعری را که خالی از وزن باشد به عنوان شعر کامل نمی شناسند ، وی به وزن اهمّیّت زیادی می دهد و سبب ناموزونی شعر را ناموزونی سرایندگانش می شناسد .

بانگاه به پایان بندی اشعار اخوان می توان دریافت که وی تعهد داشته است تا همه ی سطرها را همسان پایان دهد ؛ مثلا اگر پایان بندها (–) است بیشتر سطرها به همین پایان یابد و نه (-u-) یا   (–u-) و تقریبا در تمام اشعار خود از این قاعده پیروی کرده است و خیلی کم و ناچیز از آن سرپیچی  کرده است. این امر خود موجب شده است سطرهای شعر اخوان از نظر رکن بندی هم ، هم شکل و یکسان باشد و اختلاف در این زمینه کم است، شاید بتوان گفت که دو سطرهای بسیاری از اشعارش به شکل یک مثنوی درآمده است.

مایه ی وزنی پرکاربرد اخوان هم ، چون نیما بحر رمل است و با توجه به ماهیّت شعر نیمایی ، اختیارات وزنی هم در شعر وی فراوان دیده می شود ، خروج از وزن بسیار کم است که خود نشانگر پایبندی وی به عروض سنّتی می باشد. میانگین ارکان در سطرهای شعر اخوان مانند نیما حدود      4 رکن است که گویای این مطلب است که اخوان هم در این زمینه نظر به شعر کلاسیک دارد.

قافیه در شعر اخوان بسیار مورد توجّه است و تعداد قافیه ها به نسبت سطرها ، بیانگر این است که اخوان هم از عنصر قافیه در جهت تکمیل آهنگ شعر ، به خوبی بهره گرفته است و بر خلاف نیما که برای ردیف جایگاه ویژه ای قائل نیست ، اخوان از ردیف به خوبی استفاده کرده و موسیقی کناری شعر خویش را با ردیف مزیّن ساخته است . استفاده از تکرار و ترجیع ، در کنار ردیف از دیگر ویژگی های شعر اخوان است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)