بررسی معیارهای اخلاقی موجود در شخصیّت های پهلوانی شاهنامه-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اوّلین پیام اخلاقی در شاهنامه، حمد ثنا و ذکر خداوند می­باشد که تمام پهلوانان آن را به کار می­بسته اند. هیچ یک از نبردهای شاهنامه وجود ندارد که در آن پهلوانان ذکر خداوند تبارک وتعالی را به جای نیاورده باشند.  قدمعلی سرامی­در این مورد­می­گوید:«فردوسی شاهکار خویش را به نام «خداوند جان­وخرد آغازیده است،این ماییم که خدایمان آفرید تا گنج پنهان و وجود او را شناسایی کنیم و با شناخت جزء جزء جهان کثرت، در­جهت به حاصل کردن درکی بسامان تر از او گام برداریم. در سرآغاز شاهنامه متوجه می­شویم که این منظومه، سرگذشت دراز آهنگ انسان و انسانیّت است، انسان شاهنامه ای، انسانی است درخت واره که ازسویی ریشه در اعماق می­دواند واز سویی سر درمعراج و اوج ها دارد»:(سرّامی،1388: 29)
 
سـرش راسـت بــر شـد چـو سـرو بلنـد                 بــه گفتــار خــوب و خــرد کــار بنــد
(فردوسی،1387: 3)
پاپلی یزدی نیز درکتاب حمد و ثنا و ذکر خداوند در شاهنامه می­گوید:«نیایش کردن، از کردارهای شایع وروزمره­ی پهلوانان شاهنامه‏ است. هزاران بیت از این دریای بی‏کران به‏ دعا اختصاص دارد. دعا شوق و رغبت را به وجود می‏آوردو ضامن پیروزی است. نیایش باعث تلطیف روح وروان پهلوان می­شود. هیچ یک ازپهلوانان و سرداران شاهنامه کارها وپیروزی هایشان را به خود نسبت نمی­دهند. همه آن ها اظهارمی­دارند، پیروزی ویا شکست آن­ها خواست خداوند بوده است. هرقهرمانی قبل از شروع کار و نبرد از ایزد و خداوند یکتا، یاری می­جوید و بلافاصله پس از پیروزی بر دشمن و سختی، خدای را سپاس می­گزارد.»(پاپلی یزدی، 1386: 3)
رستم سالار پهلوانان شاهنامه، مظهر انسان با ایمان و با خداست،اعمال ورفتار وی تابوی پهلوانان وقهرمانان این اثر ملّی واخلاقی است.رستم درهیچ نبرد ویا پیروزی و شکستی مغرور نگشته است و توفیقش را به بازوی خودش نسبت نداده است. او برعکس، همه­ی خیرها و پیروزی ها را هدیه­ای از ذات خداوند دانسته است. پهلوان سترگ شاهنامه، مظهریکتاپرستی،آزادی، آزادگی و در عین حال مظهربنده­ی کامل و مخلص خداوند نیز هست. مثلاًدر داستان هفت خوان، هیچ خوانی نیست که رستم، ذکر یا مدح و ثنای خداوند را نکرده باشد. در مقدمه هفت خوان، رستم این­گونه با یاد خدا پای در این نبرد سهمگین
می­نهد: (ر.ک.همان : 4)
شـب تیـــره تــا بــرکشـــد روز چــاک                 نیــایـــش کنــم پیــش  یـــزدان پـــاک
(فردوسی، 1387 :194)
بــه نــام جـــــهان  آفــرین یک خـدای                 کـه رســـتم نگــردانـد از رخــش پـــای
(همان:195)
رستم درخوان اوّل(کشتن شیر) ودر ابتدای نبرد سنگین هفت خوان اسب خود را تیمار می­کند و با یاد خدا قدم در این هفت خوان دهشتناک می­گذارد:
تــن رخـــش بستــرد و زیــن بــرنهـاد                 ز یــــزدان  نیکــی دهــش، کـــرد یـــاد
(همان  :196)
در خوان دوم(راه و بیابان)  با خدا مناجات ودر برابر او اظهار تواضع می­کند و با ایمان به دنیای آخرت خود راتسلیم محض خدا می­خواند :
چنیـــن گفـــت : کـــای داور  دادگـــر                 همــه رنـج و سختـی تـو آری  بــه ســـر
گـرایـدونـک خشنــودی از رنـــج مـــن                 بــدان گیتــی، آکنــده  کــن گنــج  مــن
(همان:196)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- به چه ویژگی­ها و خصلت هایی، ادب و سجایای اخلاقی گفته می­شود؟
2- آیا در شاهنامه، مظاهر ادب و سجایای اخلاقی دیده می­شود؟
3- آیا در شاهنامه،ادب و سجایای اخلاقی در رفتار و کردار پهلوانان غیر ایرانی نیزدیده  می­شود؟
4- آیا پهلوانان وجنگاوران شاهنامه­ی فردوسی می­توانند مبلغ ادب وسجایای اخلاقی باشند؟
5- آیا بکارگیری خصلت های خوب اخلاقی در همه جا، حتّی هنگام رویارویی با دشمن، لازم است؟
6- نمونه هایی از ابیات ناب شاهنامه، که نمود ادب وسجایای اخلاقی پهلوانان هستند، کدامند؟
7- آیا معیارهای اخلاقی موجود در شخصیّت­های پهلوانی شاهنامه، مربوط به عصر آن ها است؟ یا
می­تواند امروزه نیز به کار آید؟
8- چگونه می­توان با تحلیل رفتارهای پسندیده­ی پهلوانان در شاهنامه، در اشاعه­ی ادب و سجایای اخلاقی در جامعه امروز قدم برداشت؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

بستن منو