بررسی عناصر داستانی در رمان شوهر آهوخانم-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی عناصر داستانی در رمان شوهر آهوخانم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چگونگی پیدایش داستان
قصّه گویی و داستان سازی در سرگذشت ملّت ها، امری ابداعی نبوده است بلکه با گذشت روزگار شکل یافته. با نگاهی کوتاه به قصّه، داستان، روایات، اساطیر به این نتیجه می رسیم: «هنگامی که قوم آریایی به ایران می آمدند داستان ها، روایات و اساطیری از نیاکان خود که با آریایی های هند یکجا زندگی می کردند، به همراه آوردند. این اساطیر و روایات که در میان آریایی های شعبه ی هند نیز رایج بوده است، در بین قوم ایرانی باقی ماند و به مرور زمان تغییراتی در آن ها راه یافت.
و بدین طریق، بسیاری از روایات و داستان های اساطیری؛ چون داستان جمشید، فریدون و غیره شکل گرفت و همین طور روایات و اساطیر فراوانی که از طریق ملل بومی و همجوار، به ایران راه یافت و منشأ     داستان ها و اساطیر بسیار گردید.
روایات، اساطیر، قصّه ها و داستان هایی نیز وجود داشتند که سینه به سینه، اندیشه ی ایرانیان گذشته را همراهی کردند و بعدها منشأ پیدایش بسیاری از داستان ها و اساطیر مکتوب شدند. کتابت و گردآوری داستان ها از اواخر دوره ی اشکانی و اوایل عهد ساسانی آغاز شد.(جعفری، 1388: 59-56))
لغت داستان در زبان فارسی به معنی قصّه، حکایت، افسانه و سرگذشت به کار رفته است. واژه ی story معادل داستان به کار می رود و دریک معنی با تاریخ و سرگذشت هم قرابت دارد به خصوص که کلمه ی تاریخ در انگلیسی «history» از حیث لغوی به story بسیار نزدیک است امّا قصّه که برابر نهاد دیگری برای story است خصوصیات متفاوتی نسبت به داستان دارد. (داد،1375: 213-212)
قصّه ها وداستان های ابتدایی شکل ساده داشتند و تابع اصول و قوانین خاصّی نبودند.
2-1-1- تعریف داستان(Story)
با ایجاد زمینه ی داستان نویسی در ایران، نویسندگان جهت خلق آثاری شایسته و در خور توجّه، به پرورش فکر واندیشه ی خویش، بیش از پیش پرداختند هرچند این موقعیت از آنِ داستان کوتاه بود.
تعاریف و دیدگاه های متفاوتی درباره ی داستان وجود دارد. امّا تعریف کلی و عمومی که درباره ی داستان وجود دارد می تواند تعریفی باشد که جمال میرصادقی از آن ارائه داده است: «داستان درمعنای جامع، به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن برجنبه ی تاریخی واقعی اش غلبه کند اطلاق می شود. درعرف نقد امروز به آثار روایتی منثور، ادبیات داستانی می گویند.» (میرصادقی،1380: 21)
ای.ام.فورستر درکتاب «جنبه های رمان» داستان را چنین تعریف می کند: «داستان، نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان، مثل: ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه می آید.»(فورستر،1369: 34-31)
داستان می تواند واقعی یا تخیّلی باشد و به قصد لذّت خواننده و تا اندازه ای به منظور آموزش او، ابداع شود. هدف اصلی همه ی داستان ها این است که به خواننده امکان حس کردن بدهند.(ایرانی،1364: 28)
آن چه در نهایت مورد نظر نویسنده است به کارش جهت می دهد، واقعیّت و داستان از آشنایان کهن هستند. هر دو از واژگان لاتین گرفته شده اند. واقعیت fact از واژه ی facere لاتینی آمده و در اصل به معنای ساختن و داستان یا ادبیات داستانی fiction از واژه یfingere  گرفته شده و به معنای ساختن است. داستان نویس، واقعیت ها را مطابق الگوی عمل انسانی که او به آن معتقد است، انتخاب می کند. جهان داستانی او جهان واقع نیست.(میرصادقی،1387: 117-116)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1-6- پرسش های پژوهش

  • آیا رمان «شوهر آهو خانم» را می توان با معیار های داستان پردازی نوین سنجید؟

2-افغانی برای حقیقت مانندی این رمان ازچه عناصری بیشتربهره برده است؟
3-دلیل استفاده زاویه دیدموردنظرتوسط نویسنده چه می تواندباشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی عناصر داستانی در رمان شوهر آهوخانم

بستن منو