دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

قاصدک

قاصدک !هان چه خبر آوردی؟

ازکجا وزکه خبر آوردی؟

خوش خبرباشی ،امّا،امّا

گرد بام و در من

بی ثمر می گردی.

*

انتظار خبری نیست مرا

نه زیاری نه زدّیارو دیاری –باری ،

برو آنجا که ترا منتظرند.

قاصدک !

در دل من همه کورندو کرند.

دست بردار ازاین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ

با دلم می گوید

که دروغی تو دروغ؛

که فریبی تو فریب .

*

قاصدک !هان ،ولی آخر …!ایوای!

راستی آیا رفتی با باد ؟

با توام ،آی!کجارفتی ؟آی…!

راستی آیا جائی خبری هست هنوز؟

مانده خاکستر گرمی جائی؟

در اجاقی طمع شعله نمی بندم –خردک شرری هست هنوز؟

قاصدک !

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند! [1]

 

_ _/_ _UU/_ _U_

_ _/_ _UU/_ _U_

_ _/_ _U_/_ _U_

_UU/U_U_

_ _/_ _U_

*

_UU/_ _UU/U_U_

_ _ /_ _UU/_ _UU/_ _UU

_ _/_ _UU/_ _UU/_ _UU

_UU/_ _UU/_ _UU

_U_

_UU/_ _UU/_UU_

*

_UU/_UUU/_ _UU/_ _U_

_UU/U_UU/_UU_

_ _/_ _U_

_UU/_ _UU

_UU/_ _UU

*

_ _/_ _ _U/_ _U_

_/_ _ _ _/_ _U_

_ _/_ _UU/_ _U_

_U/U_ _U/U_ _ _/_ _U_

_ _/_ _UU/_ _U_

_UU/_ _UU/_ _UU/_ _UU/_UUU/_ _U_

_U_

_UU/_ _UU/U_U_

_ _/_ _U_

 

مجموعه آخر شاهنامه ، شهریور 1338

فاعلاتن فعلاتن فع لن

فاعلاتن فعلاتن فع لن

فاعلاتن فعلاتن فع لن

فاعلاتن فع لن

فاعلاتن فع لن

*

فاعلاتن فعلاتن فع لن

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن

فعلاتن فعلاتن  فعلاتن فع لن

فعلاتن فعلاتن فع لن

فاعلن

فاعلاتن فعلاتن فع لن

*

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن

فاعلاتن فعلاتن فع لن

فاعلاتن فع لن

فعلاتن فع لن

فعلاتن فع لن

*

فاعلاتن فعلاتن فع لن

فاعلاتن فعلاتن فع لن

فاعلاتن فعلاتن فع لن

1   گزینه اشعار ، مهدی اخوان ثالث ، ص 125

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)