دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

نحوه­­ی درج ضرب‌­المثل‌ها

تک مصرع:

بس قفل که بنگری کلید است ( لیلی و مجنون: 52)

بیکار نمی­توان نشستن ( لیلی و مجنون:41 )

خورشید به گل نشاید اندود ( لیلی و مجنون: 56)

دارو پس مرگ کی کند سود؟ ( لیلی و مجنون: 180)

کبوتر با کبوتر باز با باز (خسرو و شیرین: 170)

کلوخ انداز را پاداش سنگ است (خسرو و شیرین: 223)

شحنه باید که دزد در راه است (هفت پیکر: 34)

هرجا که رطب بود، بود خار (لیلی و مجنون: 39)

تک بیت:

چون قامت ما برای غرق است
ار گردد بخت از آن سبک رای
چون شیر بخود سپه شکن باش
در نومیدی بسی امید است
پرکندگی از نفاق خیزد
ترسم ز رسن که مار دیدم
هفت رنگ است زیر هفت اورنگ
  کوتاه و دراز را چه فرق است؟
(لیلی و مجنون: 46)

کافزون ز گلیم خود کشد پای
(لیلی و مجنون: 48)
فرزند خصال خویشتن باش
(لیلی ومجنون)
پایان شب سیه سپید است
(لیلی و مجنون: 77)
پیروزی از اتفاق خیزد
(لیلی و مجنون: 103)
چه مار؟ که اژدها گزیدم
(لیلی و مجنون: 159)
نیست بالاتر از سیاهی رنگ
(هفت پیکر :164)

ابیات متوالی:

آب ار چه همه زلال خیزد
کم گوی و گزیده گوی چون درّ
لاف از سخن چو درّ توان زد
  از خوردن پر ملال خیزد
تا زاندک تو جهان شود پر
آن خشت بود که پر توان زد
(لیلی و مجنون:41)

چون سیل خراب کرد بنیاد
چون کشته‌ی خشک ماند بی بر

  دیوار چه کاهگل چه پولاد
خواه ابر ببار و خواه بگذر
(لیلی و مجنون: 115)

 

 

آن را که گزد سگ خطرناک
و آن را که دهان آدمی خست

رنجبرد تو ره به گنج برد
تاک انگور تا تگرید زار
مغز بی استخوان ندید کسی

صدف از ابر گر سخا بیند
کابر آنچ از ازهوا نثار کند

ای بسا تیز طبع کاهل کوش
وای بسا کور دل که از تعلیم

هر که در کار سختگیر شود
در تصرف مباش خرد اندیش
ساز بر پرده‌ی جهان میساز

از جهان پیش از آنکه در گذری
خانه را خوار کن، خورش را خورد

  چون مرهم هست نیستش باک
نتوان به هزار مرهمش بست
(لیلی و مجنون: 105)
ببرد گنج هر که رنج برد
خنده‌ی خوش نیاید آخر کار
انگبینی کجاست بی مگسی
(هفت پیکر: 15)
ابر نیز از صدف وفا بیند
صدفش درّ شاهوار کند
(هفت پیکر: 18)
که شد از کاهلی سفال فروش
گشت قاضی القضات هفت اقلیم
(هفت پیکر: 46)
نظم کارش خلل پذیر شود
تا زیانی بزرگ ناید پیش
سست میگیر و سخت می انداز
(هفت پیکر: 202)
جان ببر تا ز مرگ جان ببری
از جهان جان چنین توانی برد
(هفت پیکر: 322)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها