بررسی سفرنامه ناصر خسرو-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو

قسمتی از متن پایان نامه :

 

از دو بیتی که در لباب الالباب  عوفی از دهقان علی شطرنجی که ظاهراً از شعرای اواسط قرن ششم است ذکر شده استنباط می شود که لقب ناصر خسرو حمید الدین بوده است ولی در کلمات خود حکیم اشاره به این فقره نیافتم.[1]
تاریخ سال تولدش را که سنه 394 باشد خود شاعر در اشعار خود صریحاً ذکر می کند [2] وگاهی هم اشاره می رساند چنان که در سطر 26 صفحه 323 دیوان می گوید که وی در موقع انتباه از غفلت وسلوک سبیل حقیقت جوئی 42 سال داشته که مطابق با موقع خواب دیدن او در پنج دیه مروالرود در سنه 437 می شود ماه تولد هم که ذی القعده باشد در بیت دیگری که بدبختانه تاریخی سال در آن تحریف شده مذکور است.
ناصر خسرو ظاهراً از خانواده  محتشمی که به امور دولتی وشغل دیوانی مشغول بوده اند بوده است واز اشعار او معلوم می شود که در جوانی در دربار سلاطین وامراء راه داشته وحتی چنان که خود در سفرنامه گوید«بارگاه ملوک عجم وسلاطین را چون سلطان محمود غزنوی وپسرش مسعود» دیده واز این قرار باید قبل از 26 سالگی در مجلس سلطان  محمود غزنوی حاضر شده باشد قبل از سفر حج در 43 سالگی به قول  خود دبیرپیشه ومتصرف« در اموال واعمال سلطانی» بوده و« به کارهای دیوانی مشغول بوده ومدتی در آن  شغل مباشرت نموده ودر میان اقران شهرتی یافته»بود و لقب ادیبی وعنوان دبیر فاضل داشت  پویش وزرا محتشم بوده وبا پادشاهان وقت هم مجلس و هم پیاله بوده وشاه وی را  خواجه خطیرخطاب می کرده است اینکه برادرش عبدالجلیل نیز به خطاب «خواجه» مخاطب بوده ظاهراً از عمال وحواشی وزیر سلاجقه ابونصر بوده وهمچنین مسافرت ناصر خسرو از نیشابور  به قومس«در صحت خواجه موفق که خواجه سلطان بود» دلیل بر تشخیص وی وعزت ومقامش تواند شد چه خواجه موفق ظاهرا همان امام موفق نیشابوری« امام صاحب حدیثان» است که به قول بیهقی در موقع استیلای سلجوقیان به خراسان به غزنویان مخالفت وبا امرای سلجوقی موافقت کرده وتقرب عظیم پیش آنها یافت به طوری که شاید محترمترین علمای خراسان شد.[3]

حتی نظر  به بعضی قرائن وامارت بعید نیست که ناصر خسرو در عهد غزنویان یعنی زمان سلطان محمود ومسعود در بلخ که در واقع دومین پایتخت سلاطین غزنوی بود در خدمت ایشان بوده وشاید در همان اوقات مسافرت به هندوستان کرده وپس از تسلط سلجوقیان وتصرف آنها بلخ را (در سنه 432) خودوبرادرش به خدمت آنها انتقال یافته وبه مرو که مقر حکومت ابوسلیمان چغری بیگ داودبن میکائیل بن سلجوقی متوفی سنه 451 بود نقل مکان کرده ودر آنجا مقام گزیده باشند وظاهراً شکی نیست که بعدها در ایام کهولت ناصر خسرو هم اگر وی در مذهب غالب خراسان (حنفی وشافعی) بود  ویا همین قدر شیعه واسمعیلی نبود در بلخ در حوزه اعیان واشراف مانده وبه امرا هم تقرب کامل می رسانید و شاید مثل عمید الملک ونظام الملک به درجه بالاتر نیز می رسید وفقط به واسطه طریقه مذهبی خود به یمگان افتاد واز بلخ ودربار امرا دور ماند به هر حال چیزی که مسلم است این است که در جوانی اغلب مرفه الحال ودارای عزت وجاه ودبدبه و جلال بوده است ومخصوصا قبل از تبعید او از وطن خودش دارای مکنت وثروت و نعمت وناز بوده وباغ ها وخان ها وملکش وسیاع وعقار داشته اگر چه به قول خود گاهی هم بی نوا شده واز«حرص مال پی کیمیا» شده ویا در ساعات استجابت دعوات دعای توانگری برای خود کرده همچنین از خیلی از ابیات او فهمیده می شود که در جوانی وحتی قبل از اخراج وی از بلخ قوی وتنومند وخوش اندام بوده وبعد از آوارگی شکسته ونزار ولاغر وپژمرده شده است .(تقی زاده،1389: 12-

[1] – بعد از اتمام تسوید این دیباچه جناب آقا میرزا مجتنبی مینوی در ضم مراسله خودشان نظر این جانب را به این نکته جلب کردند به علاوه به عقیده ایشان ممکن است نسخه بدل«ابومعین الدین» در کنیه ناصر  که در بعضی نسخ سفرنامه دیده شده از خلط لقب وکنیه ناشی شده باشد
[2]  دیوان ص 232 سطر 22، دبستان المذاهب (نسخه چاپ بمبئی) تاریخ ولادت را سنه 359 ونسخه ای که در دست شفر بوده 386 می نویسد تاریخ گزیده (چاپ عکس لندن) سنه 358 ونسخه ای که در دست شفر بوده 385 وحبیب السیر (به نقل شفر از ان ) 385 وبنابر نسخه چاپ بمبئی 358 ثبت می کند.
[3] – بر حسب روایت تاریخی بیهقی در اوین ورود سلجوقیان به نیشابور در سنه 429 امام  موفق پیش انها رفت ودر مجلی ایشان طرف خطاب بود وپس از عودت سلطان مسعود به نیشابور وتخلیه سلجوقیان آن شهر را، وی با طغرل برفت. از عنوان«امام صاحب حدیثان» معلوم می شود که وی رئیس ومقتدای شافعیان وسایر مذاهب اصحاب حدیث از حنبلی ومالکی وظاهریه بوده است وظاهراً این شخص همان امام موفق است که بنابر قصه مشکوک الصحه ، استاد خواجه نظام الملک وزیر وعمر خیام بوده است به قول یاقوت در معجم الادباء در ترجمه حال باخزری عمید الملک  کندری اولین وزیر سلاجقه نیز از شاگردان امام موفق بوده وبه قول عماد کاتب اصفهانی  کندری را برای دبیری به طغرل بیگ معرفی کرده وظاهرا به واسطه رسیدن دو نفر از تلامذه یا حاضرین حزه درساو (کندری ونظام الملک) به مقام وزات، تلمذ پیش او میمون به قلم رفته بود.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 

  1. چرا اندیشه ناصر خسرو از سفرهایش که درک حقایق وجستجوی حقیقت بوده مورد تحلیل قرار می گیرد؟
  2. اهمیّت سفرنامه ناصر خسرو از جنبه اجتماعی چیست؟
  3. تفاوت سفرهای ناصرخسرو با سفرهای با سفرهای امروزی چیست؟
  4. مبدا انقلاب وآغاز تحول در زندگی ناصر خسرو چه بود؟وچرا پس از سالیان طولانی دوباره به وطن بازگشت ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

پایان نامه بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو

بستن منو