دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تو مرا خواهی برد

لب به آواز نکردم باز

با بهاری که از این کوچه گذشت

و هم اکنون ، یاران !

سبد سینه من خالی است

با دلم میل شکفتن نیست

ابر تنهایی در سینه من می بارد

. نگاهم چو پر خسته ی یک مرغابی

میل دارد که بیاساید در برکه ی چشم

و من آرام آرام

از فراز تن خود می ریزم

آی انبوه تر از ابر سپید

که رها گشته نگاهت در باد

تو مرا خواهی برد ؟

تو که در روشنی باغچه مسکن داری

و شقایق را در باغچه ها می کاری

من به خورشید نگاه تو پناهنده شدم

آی انبوه تر از از جنگل سبز

تو مرا خواهی برد ؟

خوشه ها از تو سخن می گویند

با بهاری که پس از بوی تو خواهد آمد

برکه ها آینه ی نام تواند

و خزر لبریز از آیه توست

و در این نزدیکی جمله ای هست که خورشید در او خواه بده است

ودل کوچک فانوس سپید

که بر آن می سوزد

خواب از چشم اهالی بر می دارد

سبزه های می گفتند

که تنش عین شقایق ها بود .

و دلش لبریز از نور خدا

و در اینجا که من اکنون هستم

جنگلی هست کبود

ساقه های لاغر

به تماشای تو بر خاسته اند

و بر آن کوه بلند

ابر ها می بارند

گریه ابر سپید

ابتدای همه دریا هاست

اشک من اما

چه سرانجامی در پی دارد

تو مرا آیا تا در یا خواهی برد ؟ [1]

 

ــ U ــ ــ / UU ــ ــ/ ــ

ــ U ــ ــ / UU ــ ــ/UU ــ

UU ــ ــ/ ــ ــ

UUU ــ/UU ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــ ــ/ ــ ــ ــ U/U ــ ــ ــ/ ــ

UU ــ ــ/ UUU ــ/ UU ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــ ــ/ UU ــ ــ/ UU ــ ــ/UU ــ

UU ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــU/UU ــ ــ/ ــ ــ

*

ــU ــ ــ/UU ــ ــ/UU ــ

UU ــ ــ/UU ــ ــ/ ــ ــ

UU ــ ــ/ ــ ــ

UU ــ ــ/UU ــ ــ/UU ــ ــ/ ــ ــ

UU ــ ــ/ ــ ــ ــU/U ــ ــ ــ/ ــ

ــU ــ ــ/UU ــU / UUــ ــ/UU ــ

ــU ــ ــ/UU ــ ــ/UU ــ

UU ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــ ــ/UU ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــ ــ/UU ــ ــ/UU ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــ ــ/UUU ــ/UU ــ

UU ــ ــ/ ــU ــ ــ/UU ــ

*

UU ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــ ــ/U ــ ــ ــ/UU ــU/UU ــ

UUU ــ/UU ــ ــ/UU ــ

UU ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــ ــ/UU ــ ــ/ ــ ــ ــ ــ

ــU ــ ــ/ ــ ــ

UU ــ ــ/ UU ــ ــ/ ــ ــ

UU ــ ــ/ ــU ــ ــ/UU ــ

*

UU ــ ــ/U ــ ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــ ــ /UU ــ

ــU ــ U/ ــ ــ

UU ــ ــ/UU ــ ــ/UU ــ

UU ــ ــ/UU ــ

ــU ــ ــ/ ــ ــ

ــUU ــ/ UU ــ

ــU ــU/UU ــ ــ/ ــ ــ

ــU ــ ــ/ ــ

UU ــ ــ/ ــU ــ ــ/ ــ ــ

UU ــ ــ/ ــ ــ ــ ــ/ ــ ــ

 

دفتر « دری به خانه خورشید »

 

[1]  مجموعه ی کامل اشعار ، سلمان هراتی ، ص 258

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)