دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سبک درلغت تازی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است و سبیکه که پاره ی نقره گداخته را گویند، ولی ادبای قرن اخیر سبک را مجازاً به معنی ” طرز خاصی از نظم و نثر ” استعمال کرده اند و تقریبأ آن را در برابر استیلstyle”” اروپائیان نهاده اند (شمیسا، 1375: 147).

دهخدا سبک را این گونه تعریف می کند:

” سبک شناسی دانشی است که در آن از ویژگی­های ادبی و سبکی یک نوشته یا دوره گفتگو می­شود یا دانشی که از مجموع جریان سبک­های مختلف یک زبان بحث می­کند  ”  (دهخدا، 1385: 1644).

عبدالحسین زرین­کوب دربارة سبک چنین نظری دارد:

“سبک که عبارت است از شیوة خاص در نزد هرگوینده تعبیر صادقانه­ای است از طرز فکر و مزاج طبع او. اگر طبع شاعر تند و سرکش باشد، سبک بیانش غالباً سریع و کوتاه می­شود و اگر طبعی داشته باشد خیال پرور و رویایی سبک او آکنده می­شود از استعارات و مجازات دور و دراز… از طبع بلند سبک عالی بر می­آید و از طبع حقیر سبک ضعیف “(زرین کوب، 1372: 175)

غیاثی معتقد است:

” سبک ادبی، از ذهن و اندیشة نویسنده و شاعر مایه می­گیرد و آنچه بدان رنگ فردی می­دهد نگرش و بینش هنری و واقعیتهای عینی و سبک زندگی فکری است، چه عملی که از نیروی خلاقة آدمی سر می­زند از فعالیّت­های نظری و عملی او گسسته نیست بلکه در گرو تأثیرهایی است که از جهان بیرون می­پذیرد و آنها را به رنـگهای فکری یا عاطفی خود در می­آورد ” (غیاثی، 1368 : 16).

محمود درگاهی، منتقد ادبی، اعتقاد دارد که: ” سبک جلوه گاه درون است. به عبارت روشنتر، سبک نمودار روحانیت آفریننده است “(درگاهی، 1377 :173 )

خسرو فرشیدورد، نویسندة کتاب «دربارة ادبیات و نقد ادبی» دربارة سبک می­گوید:

“سبک هرشاعر یا نویسنده، مانند رنگ و بویی که در یک گل یا میوه وجود دارد، اثر او را هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ نشانه­های بیرونی آن، از دیگر آثار ادبی جدا می­کند؛ یعنی تفکّر و اندیشه­های هنرمند پا به پای زبان و تعبیر، در آثار وی حضور دارد ” (فرشید ورد، 1363 :564)

به اعتقاد شفیعی کدکنی:

” هیچ نوشته­ای نیست که سبک نداشته باشد و هیچ سبکی را جز از طریق مقایسه­ی نرم و درجه انحراف آن از نرم، نمی­توان تشخیص داد و در یک کلام سبک یعنی انحراف از نرم ” (شفیعی کدکنی، 1380 :38).

مفاهیم سه گانه­ی سبک

1- سبک دوره یعنی سبک کم و بیش مشترک و شبیه آثار یک دوره خاص مثلاً در قرون سوم و چهارم و            پنجم سبک آثار ادبی از جهات متعدّی به هم شبیه است. به سبک رایج این دوره سبک خراسانی می­گویند.

2- سبک شخصی: یعنی سبک خاص یک شاعر یا نویسنده که اثر او را از هر اثر دیگری متمایز می­کند.

3- سبک ادبی: سبک به معنی عام خود عبارت است از تحقق ادبی یک نوع ادراک در جهان که خصایص اصلی محصول خویش (اثر منظوم یا منثور) را مشخص می­سازد. (conception) (شمیسا، 1375: 148).

شعر فارسی را عموماً به چهار سبک تقسیم کرده­اند:

1- سبک خراسانی(یا ترکستانی یا سامانی)

2- سبک عراقی

3- سبک هندی

4- سبک بازگشت

ولی بر این چهار سبک باید شعر معاصر را نیز افزود (حسن گیوی و دیگران، 1378: 148).

 

سبک بازگشت  

بازگشت ادبي به نهضتي اطلاق مي­شود كه از نيمه­ی دوم قرن دوازدهم تا اوايل قرن چهاردهم هجري قمري، فضاي ادبي ايران را تحت تأثير قرار داد. اگر چه اين نهضت در فاصله­ی زماني 150ساله­ی خود كه از پايان حكومت نادرشاه افشار تا پايان حكومت ناصرالدين­شاه قاجار را در برمي­گرفت، در تاريخ ادبيات فارسي فصل ممتاز و ويژه­ا­ي نيست، اما به دلايلي كه بعد از اين خواهد آمد، در اين حوزه بي­تأثير هم نبوده است (میر صادقی،1376: 30).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سبک درلغت تازی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است و سبیکه که پاره ی نقره گداخته را گویند، ولی ادبای قرن اخیر سبک را مجازاً به معنی ” طرز خاصی از نظم و نثر ” استعمال کرده اند و تقریبأ آن را در برابر استیلstyle”” اروپائیان نهاده اند (شمیسا، 1375: 147).

دهخدا سبک را این گونه تعریف می کند:

” سبک شناسی دانشی است که در آن از ویژگی­های ادبی و سبکی یک نوشته یا دوره گفتگو می­شود یا دانشی که از مجموع جریان سبک­های مختلف یک زبان بحث می­کند  ”  (دهخدا، 1385: 1644).

عبدالحسین زرین­کوب دربارة سبک چنین نظری دارد:

“سبک که عبارت است از شیوة خاص در نزد هرگوینده تعبیر صادقانه­ای است از طرز فکر و مزاج طبع او. اگر طبع شاعر تند و سرکش باشد، سبک بیانش غالباً سریع و کوتاه می­شود و اگر طبعی داشته باشد خیال پرور و رویایی سبک او آکنده می­شود از استعارات و مجازات دور و دراز… از طبع بلند سبک عالی بر می­آید و از طبع حقیر سبک ضعیف “(زرین کوب، 1372: 175)

غیاثی معتقد است:

” سبک ادبی، از ذهن و اندیشة نویسنده و شاعر مایه می­گیرد و آنچه بدان رنگ فردی می­دهد نگرش و بینش هنری و واقعیتهای عینی و سبک زندگی فکری است، چه عملی که از نیروی خلاقة آدمی سر می­زند از فعالیّت­های نظری و عملی او گسسته نیست بلکه در گرو تأثیرهایی است که از جهان بیرون می­پذیرد و آنها را به رنـگهای فکری یا عاطفی خود در می­آورد ” (غیاثی، 1368 : 16).

محمود درگاهی، منتقد ادبی، اعتقاد دارد که: ” سبک جلوه گاه درون است. به عبارت روشنتر، سبک نمودار روحانیت آفریننده است “(درگاهی، 1377 :173 )

خسرو فرشیدورد، نویسندة کتاب «دربارة ادبیات و نقد ادبی» دربارة سبک می­گوید:

“سبک هرشاعر یا نویسنده، مانند رنگ و بویی که در یک گل یا میوه وجود دارد، اثر او را هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ نشانه­های بیرونی آن، از دیگر آثار ادبی جدا می­کند؛ یعنی تفکّر و اندیشه­های هنرمند پا به پای زبان و تعبیر، در آثار وی حضور دارد ” (فرشید ورد، 1363 :564)

به اعتقاد شفیعی کدکنی:

” هیچ نوشته­ای نیست که سبک نداشته باشد و هیچ سبکی را جز از طریق مقایسه­ی نرم و درجه انحراف آن از نرم، نمی­توان تشخیص داد و در یک کلام سبک یعنی انحراف از نرم ” (شفیعی کدکنی، 1380 :38).

مفاهیم سه گانه­ی سبک

1- سبک دوره یعنی سبک کم و بیش مشترک و شبیه آثار یک دوره خاص مثلاً در قرون سوم و چهارم و            پنجم سبک آثار ادبی از جهات متعدّی به هم شبیه است. به سبک رایج این دوره سبک خراسانی می­گویند.

2- سبک شخصی: یعنی سبک خاص یک شاعر یا نویسنده که اثر او را از هر اثر دیگری متمایز می­کند.

3- سبک ادبی: سبک به معنی عام خود عبارت است از تحقق ادبی یک نوع ادراک در جهان که خصایص اصلی محصول خویش (اثر منظوم یا منثور) را مشخص می­سازد. (conception) (شمیسا، 1375: 148).

شعر فارسی را عموماً به چهار سبک تقسیم کرده­اند:

1- سبک خراسانی(یا ترکستانی یا سامانی)

2- سبک عراقی

3- سبک هندی

4- سبک بازگشت

ولی بر این چهار سبک باید شعر معاصر را نیز افزود (حسن گیوی و دیگران، 1378: 148).

 

سبک بازگشت  

بازگشت ادبي به نهضتي اطلاق مي­شود كه از نيمه­ی دوم قرن دوازدهم تا اوايل قرن چهاردهم هجري قمري، فضاي ادبي ايران را تحت تأثير قرار داد. اگر چه اين نهضت در فاصله­ی زماني 150ساله­ی خود كه از پايان حكومت نادرشاه افشار تا پايان حكومت ناصرالدين­شاه قاجار را در برمي­گرفت، در تاريخ ادبيات فارسي فصل ممتاز و ويژه­ا­ي نيست، اما به دلايلي كه بعد از اين خواهد آمد، در اين حوزه بي­تأثير هم نبوده است (میر صادقی،1376: 30).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی