بررسی ساختاری مجموعه گنجشک ها در بالکن مجید دانش آراسته-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی ساختاری مجموعه گنجشک ها در بالکن مجید دانش آراسته

قسمتی از متن پایان نامه :

 

درونمایه و مضمون[1]

«تشکیل شده از «درون» به معنی داخل و میان به اضافه ی مایه به معنی اصل هر چیز، مصدر و اساس و در مجموع «درونمایه» به معنی اصلی درونی هر چیز است. مضمون نیز در لغت به معنی در میان گرفته شده و آنچه از کلام و عبارت مفهوم شود، می باشد» (داد، 1390: 219). «درونمایه فکر اصلی و مسلط در هر اثری است، خط یا رشته ای که در خلال اثر کشیده می شود و ضعیت و موقعیت های داستان را به هم پیوند می‌دهد. به بیانی دیگر، درونمایه را به عنوان فکر و اندیشه ی حاکمی تعریف کرده اند که نویسنده در داستان اعمال می کند، به همبن جهت است که می گویند درونمایه ی هر اثری، جهت فکری و ادراکی نویسنده اش را نشان می دهد» (میرصادقی، 1388: 174). »هر گونه تعمیم اساسی درباره ی زندگی که ناشی از جزئیات داستان باشد، مضمون را تشکیل می دهد» (پرین، 1378: 57).
«درونمایه ی داستان ها، ممکن است واقعیت معمولی و ساده ای بیش نباشد که تجربه ی بشری آن را به اثبات رسانده است، اما بیشتر اوقات آن ها از ضرب المثل ها، افسانه ها، کلمات قصار، کتابه های مذهبی یا گفتار معروف فلاسفه و نویسندگان و شاعران بزرگ سرچشمه گرفته و داستان بر اساس آن ها پی ریزی شده است» (میرصادقی، 1388: 180-181).
 

2-10-1 انواع درونمایه

«درونمایه های داستان ها گاه صریح و واضح اند و گاه مبهم و ناپیدا. کشف معنا و اندیشه ی محوری داستان ها اغلب به سادگی امکان پذیر نیست، به خصوص که گاه این معنا، همچنان که برخی اشاره کرده‌اند، از ناخودآگاه نویسنده می تراود و خود نویسنده نیز بر آن دقیقاً وقوف ندارد» (مستور، 1379: 31). «درون مایه برآیند معنوی داستان است و از  این رو در پرورش و پرداخت آن، همه عناصر داستانی به نحوی دخالت دارند. این دخالت بر اساس هماهنگی، نظم و انسجام درونی میان عناصر داستانی صورت می گیرد. در واقع درونمایه داستان، ثمره ی نظمی دقیق میان عناصر داستانی است. از این نظم به وحدت هنری[2] تعبیر می شود. بنابراین درونمایه گرچه زاییده وحدت هنری است اما خودِ وحدت هنری نیست و به قولی نسبت آن با وحدت هنری مثل نسبت نور است با چراغ. گویی درونمایه چونان پروتوی از چراغ وحدت ساطع می‌شود» (همان: 32).
«مضمون در همه ی داستان های تحلیلی یافت می شود اما فقط در بعضی از داستان های تفریحی می توان آن را یافت. در داستان آن را دستاویز خود قرار می دهد» (پرین، 1378: 56). «هر چه داستان غنی تر و هنرمندانه تر باشد یافتن درونمایه اصلی آن دشوارتر است. این دشواری به سبب ناتوانی مخاطب ار درک معنای داستان نیست بلکه همچنان که گفته شد به دلیل آن است که چنین داستان هایی به پنجره های بی‌شماری از معنا شنیده می شوند به گونه ای که تعیین اصیل ترین درونمایه به غایت دشوار می شود. در واقع هر مخاطب با اثر هنرمندانه مواجه می شود که به دلیل طبیعت تعبیرپذیر هنر واجد طیف گسترده ای از معناهاست و او به ناچار معنایی را از داستان درک می کند که با پس زمینه ی فکری، عاطفی، شخصیتی ویژه او قرابت بیشتری دارد. گرچه هر مخاطب مجاز است از ظن خود یار داستان شود و از آن لذت بجوید اما داستان های کوتاه به لحاظ نظری باید بر یک و تنها بر یک درونمایه استوار باشند» (مستور، 1379: 75).
 
[1] – them
1- Artistic unity
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

مهم ترین ویژگی داستان های دانش آراسته چیست ؟
نثرداستانی داستان های دانش آراسته چگونه است ؟
دانش آراسته در مجموعه داستان گنجشک ها در بالکن از کدامیک از عناصر داستان بیشتر بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی ساختاری مجموعه گنجشک ها در بالکن مجید دانش آراسته

بستن منو