دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– متراکب:

در لغت به معنی بر هم نشستن است و آن قافیه ای که سه حرف متحرک با هم جمع گردند و در آخر ساکنی باشد مانند «شکند ، فکند» و این را در عروض فاصله ی صغری خوانند در اشعار فارسی هم کم نیست.

 

3- متدارک:

تدارک در لغت به معنی دریافتن است و آن قافیه ای است که دو حرف متحرّک باشد و ساکنی مانند «زند» که آن را در عروض وتد مجموع گویند مانند «خرد».

 

4-متواتر:

تواتر در لغت به معنی پیاپی شدن است و آن متحرکی است که در دو طرفش حرف ساکن باشد مانند« مارا، یارا » و یا «درکش»

 

5-مترادف:

ترداف در لغت نیز پیاپی شدن است و آن قافیه ای است که دو حرف ساکن پیاپی باشد مانند «دلدار ، یار ، جانان».

دکتر شمیسا در کتاب آشنایی با عروض و قافیه،قافیه را به اعتبار روی به دو دسته تقسیم می کند:

الف-روی مصّوت بلند یا مرکّب است در این صورت هر کلمه مختوم به یکی از این مصّوت ها      می تواند با تمام کلمات مختوم به همان مصّوت قافیه شود. گیسو ، مو ، جادو، آهو ، ب – روی صامت است ، در این صورت مصّوت قبل از آن همسان است و اگر بین روی و مصّوت صامتی واسطه شده باشد همسانی آن نیز واجب است : سر – در ، سرد – درد .

قافیه ، نوعی هارمونی و توازن ذهنی و مصنوعی را در شعر به وجود می آورد ، « مایوکوفسکی » قافیه را چفت و بست شعر می داند و می گوید :« من همیشه لغت برجسته و مشخّص را در آخر بیت جای می دهم و به هر زحمت و شکل و ترتیبی که باشد قافیه برایش پیدا می کنم (شفیعی ، ص81) دکتر شوقی ضیف می گوید :« قافیه یادگار نواختن آلات موسیقی است و در گوش یاد آور کف زدن ها و طبل ها و دف هاست».

شعر مقفّی نقش بسیار مهمّی در ایجاد موسیقی و تکمیل وزن و مطمئن ساختن کلمات و شکل بخشیدن تخیّل و احساسات شاعر دارد .(حسن زاده ، ص7) یکی از مهم ترین عوامل اهمّیّت قافیه ، جنبه ی موسیقایی آن است ، در حقیقت قافیه خود یکی از جلوه های وزن است و یا بهتر بگویم مکمّل وزن است زیرا در هر قسمت مانند نشانه ای ، پایان یک قسمت و شروع قسمت دیگری را نشان  می دهد. (شفیعی کدکنی ، ص52) اگر یک نغمه ی موسیقی را در دو آلت موسیقی بنوازیم دو نغمه از نظر صوتی با هم اختلاف خواهند داشت یا دست کم هر کدام طعم خاصّ خود را داراست ، این خصوصیّت را در شعر ، قافیه به عهده دارد زیرا می بینیم که دو قصیده در یک وزن که با دو قافیه سروده شده اند تأثیرشان مختلف است (همان ، ص 52).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)